Doğa MücadelesiManşetUncategorizedYerel

Sinpaş-Kızılbük Oteli inşaatında ‘tuhaf işler’!

0

Marmaris-İçmeler‘de yöre halkının açtığı iptal ve yürütmenin durdurulması davasının sürmesine rağmen, Sinpaş/Kızılbük Otel ve Devremülk projesinin inşaatı ve yapılan lüks konutların satışı dava sonucunu beklemeden devam ediyor.

Marmaris Belediyesi’nin verdiği ruhsatların iptal edilmesi için Marmaris Kent Konseyi 20 ay önce Muğla 2. İdare Mahkemesi‘nde dava açmıştı.

Konuyla ilgili bilirkişi raporunun tebliğ edilmesi nedeniyle mahkemenin  davacının avukatını dosyada yok saydığı ortaya çıkmış; davanın avukatı ancak dilekçe vererek davaya geri dönebilmişti.

Sinpaş’ın projesine ilişkin davada mahkemeden red-i avukat kararı

Mahkemenin davacı avukatı kanalıyla dosyaya iletilen ve davanın esasına uygun olarak bilirkişiye sorulması gereken soruları kâle almayarak bilirkişi heyetinden dava açılmasının temel sorunu ile alakası olmayan sorulara cevap istediği de anlaşılmıştı. Bilirkişi, davaya konu 56 ruhsat ile ilgili görüşünü ve alanda İmar Kanununun ilgili maddelerinin uygulanıp uygulanmadığını raporlayacağına, başka bir İdare Mahkemesi’nde aynı projeye ayrıca verilmiş 17 ruhsatın iptali için devam eden davaya fakat o davanın da esasına uygun olmayan sorulara cevap vermişti.

Söz konusu rapora Konsey, “bilirkişi heyetinin tarafsız olmadığı” gerekçesiyle itiraz etmiş, ancak heyet değişikliği talepleri reddedilmişti.

Marmaris Kent Konseyi bilirkişi raporuna tekrar itiraz etti. İtiraz dilekçesinde şu noktalara dikkat çekildi:

“… İş bu dava dosyası, Sayın Mahkemenizin 11/04/2023 tarihli ara kararında da geçtiği üzere; Muğla ili, Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi, 2518 parsel ve 1598 parseller üzerinde bulunan yapılar için Sinpaş GYO A.Ş ve Kızılbük GYO A.Ş.’ne verilen 56 adet yapı ruhsatı ile bu taşınmazlara ait imar durum belgelerinin iptali istemiyle MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine açılan davadır.

Gelin görün ki, Sayın Bilirkişi heyeti, dava dışı, halihazırda derdest başka bir dava konusu olan 17 ruhsata dair incelemelerini sunarak; mahkemenin “dava konusu 56 adet ruhsatla ilgili rapor düzenlenmesi” talimatına uymayarak, kendi seçkileri -dava dosyası konusu olmayan- farklı 17 adet ruhsata dair görüş beyan ederek, Türk Hukuk tarihine geçmiş olmalılardır.”

‘Rapor objektif kriterlerden uzaktır bile denilemez’

Dilekçede, bilirkişi heyetinin gerçek durum ve fiili inşaatın geldiği/ulaştığı yükseklik, alan tahribatı ve belediyece verilen 56 adet ruhsatın dışına çıkarak; Esasen Sayın Mahkemenin verdiği görevin dışına çıkarak, potpuri biçiminde, kendi seçkilerinin içeriğini oluşturduğu bir “bilirkişi heyet raporuna” imza koyduğu bir kez daha hatırlatılarak; 

“Bilirkişi raporu bilimsellikten ve objektif değerlendirme kriterlerinden uzaktır demek bile mümkün görünmüyor. Çünkü rapor davanın esas konusu olan projenin yapıldığı parsellerde imar uygulaması, ihdas/terkler, parselasyon planı yapılmadığı ve parselin düzgün imar parseli olmadığı meselelerini açıklamamış, pas geçmiştir. Bu başlıklar nedeniyle mevzuata göre verilmesi mümkün olmayan “imar durum belgesinin” imar planlarına uygunluğunu açıklamaya çalışmıştır” denildi.

Mahkeme kararı geciktikçe Sinpaş büyük bir hızla bölge halkının İmar Kanunu’na aykırı olarak verildiğini iddia ettiği ruhsatlara dayanarak inşaata devam ediyor ve Milli Park alanını tahrip ediyor.

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satıldı. 1988 yılında Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başladı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durdu.

Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurdu. Belediye konut yapımına izin vermedi ancak Muğla Valiliği , 27 Temmuz’dan 8 Ağustos’a kadar devam eden büyük orman yangınlarından beş gün sonra, devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Kararın iptali için Eylül ayında Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerince, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

Açılan dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Valiliğin kararının yasalara aykırı olduğu; projenin kıyıya, denize, bölgedeki endemik türlere ve ekolojik bütünlüğe zarar verdiği tespit edilmişti.

Marmaris Kızılbük koyunda bilirkişi keşfi: Yaşanan tahribatı gözlerimizle gördük

Konsey’in Ekolojik Mücadele Komitesi, Sinpaş inşaatı ile ilgili davada Marmaris Belediyesi’nin mahkemeye gönderdiği yazılı beyan sebebiyle Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve İmar Müdürü için “görevi kötüye kullanma” nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, Belediye’ye , Kızılbük Thermal Wellness Resort Otel/Devre mülk projesi için düzenlediği İmar Durum Belgesi ile 56 adet yapı ruhsatının iptali talepli dava açmıştı.

‣ Çevre aktivistlerinden Sinpaş’a izin veren Marmaris Belediyesi hakkında suç duyurusu

Sinpaş’ın ‘ÇED gerekli değildir’ kararına açılan davayı kamuoyuna anlatan çevre aktivisti Marmaris Kent Konseyi nedeniyle Halime Şaman’a açtığı 300 bin liralık haksız rekabet davasının ikinci duruşması nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nü adliyede kutlayan Şaman, “Umuyoruz ki halkı hakları konusunda bilinçlendirmenin karşılığı tazminat olmayacak” açıklamasını yapmıştı.

‣Sinpaş’ın çevre aktivistine açtığı 300 bin liralık davada ikinci duruşma
‣Kızılbük’te dinamitler patlıyor: Marmaris’ten imdat çığlığı!
‣Kızılbük’e giden HDP’li Çepni: Burada devlet eliyle suç işleniyor, ‘Sinpaş devlettir’ deyin o zaman

Projeye verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için açılan dava 6 Temmuz’da görülmüş, duruşma öncesi adliye önünde bir açıklama yapan Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin şunları söylemişti:

“Marmaris’te Sinpaş’a ait bir inşaat yapılıyor. Biz Marmaris Kent Konseyi olarak bu inşaat hakkında iki dava açtık. Biri ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali diğeri de verilen imar durum belgesi ve ruhsatların iptali için. Adalete güveniyoruz çünkü bir ülkeyi ülke yapan unsurlardan biride adalet sistemidir. Milli park alanında dinamit patlatıyor olabilirler, inşaat yasağına rağmen şu son yangında dahi çalışıyor olabilirler, bu gücü kendinde görüyor olabilir bu şirket. Arkası kuvvetlidir veya belediyeyle iş birliği içindedir. Bu mücadele sonunda adalet mekanizmasının bizim lehimize karar vereceğine kalben inanıyorum”

Aralık 2022’de Projeye ilişkin Muğla 3. İdari Mahkemesince verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu gerekli değildir’ kararının iptali yönünde verilen karar, Danıştay 6. Dairesi tarafından da onandı

Marmarisliler görüntülerle kanıtladı: Belediye ve Sinpaş’ın ‘sürmüyor’ dediği inşaat sürüyor
Marmaris’te ‘Yettin gari Sinpaş’ buluşması: Milli Park girişine polis barikatı
Sinpaş’a hukuk işlemiyor: Yaşanacak bir Marmaris kalmayacak
Aktivistler uyardı: Sinpaş, Marmaris Limanı’nı foseptik çukuruna çevirecek,durdurun!
‘Bakanlık, Marmaris’te milli parka beton santrali yapan Sinpaş’ı neden koruyor?’
Sinpaş’ın projesine Danıştay’dan ret: Devre mülk değil, devre tatil

 

You may also like

Comments

Comments are closed.