Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Sinpaş’ın projesine ilişkin davada mahkemeden red-i avukat kararı

0

Marmaris Kent Konseyi, Sinpaş/Kızılbük Otel Devremülk projesi ve proje için verilen ruhsatlarla ilgili sürece ilişkin açıklamada bulundu. “Marmaris haksız ve çokça kazanç isteyenlerin yoğun baskısı altında” diyen çevre aktivistleri, şirketin projesine verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir‘ kararının iptal edilmesi için mahkemeye sunmuştu ve karar iptal edilmişti. Kararın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ‘ÇED Olumlu‘ kararı verdi.

Marmaris Belediyesince de farklı tarihlerde 56+17 adet, toplamda 63, ruhsat için de iptal davası açıldı. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde devam eden bu davalara ilişkin açıklamada bulunan Marmaris Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri, verilen 17 adet ruhsata ilişkin dava sürecine tepki gösterdi.

‘Öğretim üyelerinden oluşmuş heyet talebimiz reddedildi’

Mahkemenin bilirkişi heyetini görevlendirmesiyle ilgili kaygılandıklarını dile getiren aktivistler, bu kaygının nedenini “Zira bilirkişi heyeti ağırlıklı olarak konuya taraf olan kurum çalışanlarından oluşturuldu. Hem de bir defa değil iki kez aynı yöntem tercih edildi” dedi. Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tarafsızlık ilkesinin sağlanması için öğretim üyelerinden oluşmuş bir heyetin görevlendirilmesi talebimiz idari mahkemece ret edildi. Daha sonra dava dilekçemizde yer aldığı halde ruhsatların mevzuata aykırı biçimde verilip verilmediğini açığa çıkaracak esas sorular mahkemece bypass edilerek adeta davalı kurum lehine karar çıkmasını destekleyecek vasıfta sorular bilirkişi heyetine yöneltildi.

Bilirkişilerin cevaplaması istenilen soruların hatalı olduğu, adaletin bu sorularla tesis edilemeyeceği ve bilirkişi raporunda açıklığa kavuşturulması için dava dilekçemizde de yer alan asıl soruların bulunduğu bir başka dilekçeyi mahkemeye sunduk. Ne mahkeme bu dilekçeye bir işlem yaptı ne de açıklanan bilirkişi raporu bu soruları içeren bir değerlendirme yaptı.

Açıklanan raporda, mevzuatlara göre alınması mümkün olmayan bir imar durum belgesinin, imar uygulama planlarına uygunluğu anlatılıyor. Ama hala daha mahkemenin çözmesi gereken konular yanıtlanmamış halde dava dosyasında beklemeye devam ediyor.”

Muğla 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi heyetinden şunları istemişti:

  1. Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile tarafından iddia ve savunmaları ışığında dava konusu imar durum belgelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olup olmadığı,
  2. Dava konusu parsellerde düzenlenen yapı ruhsatlarının imar durum belgelerine ve onaylı mimari projesine uygun olup olmadığı hususlarının dosya üzerinden yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak 4 nüsha bilirkişi raporunun ve 1 adet CD kaydı örneğinin hazırlanması ve mahkemeye sunulması istenmektedir.

‣Mahkeme de İliç’teki bilirkişilerin tarafsız olmadığını kabul etti

‘Muğla 2. İdare Mahkemesi red-i avukat vakasıyla literatüre girdi’

Aktivistlerin tepki gösterdiği bir diğer nokta ise davacı vekillerinden Atilla Öztürk’ün dosyadaki vekil kaydının silinmiş olması.

“Av. Atilla Öztürk, uzun zaman dosyada vekil olarak kayıtlı, defalarca dilekçeler sunmuş, mahkeme ona vekil sıfatıyla tebligat yapmış olmasına rağmen, bir anda dosyadaki vekil kaydı yok oldu” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada Öztürk’ün yeniden, yeni vekil olarak dosyaya vekaletnamesini sunmak zorunda kaldığı ve dosyaya ancak böyle erişebildiği bildirildi.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına karar vermeye yetkili olan mahkeme, adalet ve eşitlik uygulanmasını talep eden dava dosyasının, tarafını, sehven dahi olsa dosyadan silmek lüksüne, hak ve yetkisine sahip değildir” diyerek kaydın silinmesine karşı çıkan Kent Konseyi üyeleri, adil yargılanmaya aykırı hareket edildiğini vurguladı.

Öztürk’ün müvekilinin de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dikkat çekilen açıklamada, tebligatın avukat yerine doğrudan müvekkile yapıldığı belirtildi. Sürece ilişkin olarak Marmaris Kent Konseyi’nce yapılan açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi:

“Hukuk tarihimiz zaman zaman red-i hakim vakalarıyla karşılaşmıştır ama Muğla 2. İdare Mahkemesi böylece red-i avukat vakasıyla literatüre girdi.

Elbette bilirkişi raporuna itiraz dilekçemizi mahkemeye sunarak dava konusunu esas alan yeni bir bilirkişi raporunu talep edeceğiz. Sürdürdüğümüz yaşam hakkı mücadelesinde yani kurdun, kuşun, böceğin, ağacın ve insanın yaşam hakkı mücadelesinde adaletin olmazsa olmaz olduğuna yürekten inanıyoruz.”

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satıldı. 1988 yılında Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başladı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durdu.

Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurdu. Belediye konut yapımına izin vermedi ancak Muğla Valiliği , 27 Temmuz’dan 8 Ağustos’a kadar devam eden büyük orman yangınlarından beş gün sonra, devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Kararın iptali için Eylül ayında Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerince, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

Açılan dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Valiliğin kararının yasalara aykırı olduğu; projenin kıyıya, denize, bölgedeki endemik türlere ve ekolojik bütünlüğe zarar verdiği tespit edilmişti.

 Marmaris Kızılbük koyunda bilirkişi keşfi: Yaşanan tahribatı gözlerimizle gördük

Konsey’in Ekolojik Mücadele Komitesi, Sinpaş inşaatı ile ilgili davada Marmaris Belediyesi’nin mahkemeye gönderdiği yazılı beyan sebebiyle Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve İmar Müdürü için “görevi kötüye kullanma” nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, Belediye’ye , Kızılbük Thermal Wellness Resort Otel/Devre mülk projesi için düzenlediği İmar Durum Belgesi ile 56 adet yapı ruhsatının iptali talepli dava açmıştı.

‣ Çevre aktivistlerinden Sinpaş’a izin veren Marmaris Belediyesi hakkında suç duyurusu

Sinpaş’ın ‘ÇED gerekli değildir’ kararına açılan davayı kamuoyuna anlatan çevre aktivisti Marmaris Kent Konseyi nedeniyle Halime Şaman’a açtığı 300 bin liralık haksız rekabet davasının ikinci duruşması nedeniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nü adliyede kutlayan Şaman, “Umuyoruz ki halkı hakları konusunda bilinçlendirmenin karşılığı tazminat olmayacak” açıklamasını yapmıştı.

‣Sinpaş’ın çevre aktivistine açtığı 300 bin liralık davada ikinci duruşma
‣Kızılbük’te dinamitler patlıyor: Marmaris’ten imdat çığlığı!
‣Kızılbük’e giden HDP’li Çepni: Burada devlet eliyle suç işleniyor, ‘Sinpaş devlettir’ deyin o zaman

Projeye verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için açılan dava 6 Temmuz’da görülmüş, duruşma öncesi adliye önünde bir açıklama yapan Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin şunları söylemişti:

“Marmaris’te Sinpaş’a ait bir inşaat yapılıyor. Biz Marmaris Kent Konseyi olarak bu inşaat hakkında iki dava açtık. Biri ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali diğeri de verilen imar durum belgesi ve ruhsatların iptali için. Adalete güveniyoruz çünkü bir ülkeyi ülke yapan unsurlardan biride adalet sistemidir. Milli park alanında dinamit patlatıyor olabilirler, inşaat yasağına rağmen şu son yangında dahi çalışıyor olabilirler, bu gücü kendinde görüyor olabilir bu şirket. Arkası kuvvetlidir veya belediyeyle iş birliği içindedir. Bu mücadele sonunda adalet mekanizmasının bizim lehimize karar vereceğine kalben inanıyorum.”

‣ Sinpaş’ın projesine Danıştay’dan ret: Devre mülk değil, devre tatil
‣ Sinpaş’ın iptal edilen projesine devam ettiğini gören aktivistler nöbete başladı

You may also like

Comments

Comments are closed.