LGBTİ+Manşet

Nefret yürüyüşüne karşı İzmir sokağa çıktı: Vardık, varız, var olacağız!

0
Fotoğraf: Egepostasi

Türkiye’de iktidar tarafından son dönemde artırılan LGBTİ+’lara yönelik baskı ortamının sonucu olarak ortaya çıkan nefret yürüyüşlerinin sonuncusu İzmir’de gerçekleştirildi. Sokaklara nefret yürüyüşüne davet eden çağrılarla dolu pankartlar asıldı. İzmirliler nefret yürüyüşüne karşı sokağa çıkarak “Vardık, varız, var olacağız” diyerek LGBTİ+’ların eşit yurttaş haklarını savundu. LGBTİ+’lar ve ailelerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu, parti ve öğrenci grubunun katıldığı eylemde Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden iktidara ve nefreti sokağa dökenlere karşı “Nefrete karşı yaşasın hayat” sloganları atıldı.

İstanbul Valiliği izni ve RTÜK’ün desteğiyle LGBTİ+’lara yönelik nefret yürüyüşü!
LGBTİ+’lara karşı nefret bu kez de Konya’da yürütüldü
‘Aile’ öne sürülerek yaygınlaştırılan LGBTİ+ nefreti bu kez Urfa’da yürüdü
Hedef gösterilen LGBTİ+’lar: Faşist çetelerin önü bizzat devlet eliyle açıldı

İzmir’de LGBTİ+lar, İzmir 20 Kasım Platformu, 18 Haziran LGBTİ+, Direnişin Renkleri, Genç LGBTİ+ Derneği, İzmir LGBTİ+ Aile Grubu ve Lavender LGBTİQ+ bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Fotoğraf: Egepostasi

Eylemde “Nefret büyüyor devlet koruyor!”, “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz!” ve “Nefrete inat yaşasın hayat” sloganları atıldı. Eylemde gerçekleştirilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da Yesevi Alperenler Derneği’nin ve 150 sözde STK’nın ‘Fikirde birlik ve mücadele platformu’ adı altında bir araya gelerek gerçekleştirdiği ilk nefret yürüyüşünden sonra Urfa, Konya ve son olarak Ankara’da 30 Ekim Pazar günü LGBTİ+ karşıtı nefret mitingleri gerçekleştirildi!

LGBTİ+’lara yönelik nefret mitinglerinin bir diğeri ise bugün (6 Kasım) saat 14:00’da şehrimizde, İzmir’de gerçekleştirildi!

Üniversiteli LGBTİ+’lar anlattı: Güvensiz kampüs, şiddet ve ayrımcılık…
Başörtüsü ve aile yapısı diyen Erdoğan’ın asıl hedefi: Topluma LGBT’yi soktular
Bakan Yanık’tan LGBTİ+ düşmanı eyleme önce ‘Nefret söylemi’, sonra ‘normalleştirmiyoruz’ açıklaması
RTÜK’ten LGBTİ+ düşmanı kamu spotu
KAOS GL’den RTÜK’ün ‘nefret mitingi’ için kamu spotuna dava

Sözde aileyi koruma amacıyla ‘aile platformları’ adı altında örgütlenenlerin; LGBTİ+ düşmanı, LGBTİ+’lara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığı körükleyen ve LGBTİ+’ları hedef gösteren cis-heteroseksist erk-ek iktidarın zihniyet tezahürü olan silahlarından biri olduğunu biliyoruz!

İkili cinsiyetçi, heteroseksist ve mizojenik ve erkek iktidarın kutuplaşma yaratarak LGBTİ+’ları hedef haline getirdiği ve siyasal rant elde etmeye çalıştığı bu nefret dolu siyaseti; Nazi Almanyası’ndan, 90’lar Türkiyesi’nden, Pürtelaş’tan, Bornova Sokak’tan, Esat-Eryaman’dan ve tüm dünyada giderek artan LGBTİ+ karşıtı uygulamalardan çok iyi tanıyoruz!

Fotoğraf: Egepostasi

‘Nefret büyüyor devlet koruyor!’

Bu nefret mitinglerinin propagandası ve çağrısını; bizatihi LGBTİ+’lar olarak da vergi vererek katkı koyduğumuz kamusal kaynak ve araçlar aracılığıyla ifade özgürlüğü adı altında çeşitli mecralarda yayınlayan RTÜK’e, nefret mitingleri için şehir merkezlerine afiş ve pankartlar asanlar sözde sivil toplum örgütlerine ve dahi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan bir okulun sosyal medya hesabından nefret mitingine çağrı yapmasına adeta alan açan iktidar; söz konusu LGBTİ+ların ifade ve örgütlenme hakkı, etkinlik organizasyonları ve Onur Yürüyüşleri olduğunda ise uluslararası sözleşmeler, anayasal haklar ve insan haklarını dinlemiyor, yasaklardan dem vuruyor ve adeta varlığımızı kriminalize ediyor!

Her türlü organı ve aracıyla nefreti kurumsallaştıran bu faşizan iktidarın yansıması olarak, LGBTİ+ düşmanı uygulama ve kampanyalar devreye sokuluyor ve bizler sindirilmeye, susturulmaya, yalnızlaştırılmaya çalışılıyoruz.

Şiddete maruz kalan LGBTİ+ ve kadınlar, yaşam mücadelesi veriyor
‣ODTÜ’te Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti: Gözaltılar var
‣BÜ’deki Onur Yürüyüşü’ne polis engeli: 30’dan fazla gözaltı var

Tekrar hatırlatıyoruz; biz direncimizi, Pürtelaş’ta, Bornova Sokak’ta, Küçük Bayram Sokak’ta direnen trans seks işçilerinden, Hande Kader’den, Zirve Soylu’dan, Ahmet Yıldız’dan, Hande Buse’den alıyoruz. Hafızamız Esat-Eryaman’a, siyah pembe üçgenlere dayanıyor. Buradayız, başlangıcından beri varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ne yalnız ne de yanlışız!

Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz!

Nefret yürüyüşlerinin yapılmasına, nefret mitingi afişlerinin üniversitelerimizin içine kadar girilerek her yere asılmasına göz yumanlar, bugün Boğaziçi‘nde LGBTİ+lari hedef gösteriyor; yine aynı zihniyet bizleri kriminalize ederek Onur Yürüyüşlerimize saldırıyor.

Fotoğraf: Sendika.org

Yalnızca 2022 yılında; Boğaziçi Onur Yürüyüşü’nde 70, İstanbul Onur Yürüyüşü’nde 373, ODTU Onur Yürüyüşü’nde 38, İzmir Onur Yürüyüşü’nde 12, Eskişehir Onur Yürüyüşü’nde 10, Ankara Onur Yürüyüşü’nde 45 ve diğer illerdeki Onur Yürüyüşleri ve LGBTİ+ etkinlikleriyle beraber 580’den fazla arkadaşımız polis tarafindan darp edilerek, insanlık dışı muameleye ve hakarete maruz bırakılarak işkenceyle gözaltına alındı.

LGBTİ+ların barışçıl yürüyüş ve protesto hakkını, ifade özgürlüğünü gasp edenler, alenen nefreti örgütleyerek nefret suçu işleyenlerin yanında yer alıyor.

‘Kutsal ailenizi’ kabul etmiyoruz’

Ev içinde kadınların emeğini ve bedenini sömüren, kadınları ve LGBTİ+ları her türlü şiddet ve istismarın olduğu, özgürlüğün yok edildiği, sevginin ve kabulün olmadığı sözde ‘kutsal aileye’ mahkum etmeye çalışanlara bir kez daha tüm varlığımızla haykırıyoruz:

Hayatlarımız, bedenlerimiz ve arzularımız bizim! Her gün her dakika ev içinde her türlü şiddet, istismar ve baskı mekanizmasıyla çocuk ya da yetişkin kadınları ve LGBTİ+’ları tahakküm altına almaya çalıştığınız ‘kutsal aile’nizi kabul etmiyoruz!

Fotoğraf: Egepostasi

Cis-hetero patriyarka ve onun tezahürü iktidarınızın bize dayattığı sözde ‘güçlü ve kutsal aile’ anlayışı karşısında sömürüsüz, şiddetsiz, nefretsiz, sınırsız, eşit, özgür, barışçıl bir hayatı ve dayanışmayı savunuyoruz.

Bizim aile anlayışımız, nefrete karşı LGBTİ+ çocuklarıyla hak arayışlarını ve mücadelelerini sürdüren ailelere; toplumsal normlara ve cis-heteronormatif aile yapısına karşı var olan LGBTİ+ aileleri, seçilmiş aileleri ve var oluşlarımızı kabul, sevgi ve özgürlük ile kucaklayan ailelere dayanıyor!

‘Baskı şiddet ahlaksa biz ahlaksızız!’

Bizi yok sayanlara; yaşama, barınma, çalışma, eğitim, sağlık haklarımızı gasp edenlere itaat etmiyor, haklarımıza yönelik olan bu saldırılara karşı varlığımızı kutluyor ve mücadelemizi büyütüyoruz!

Dayanışmamızla, mücadelemizle, neşemizle, öfkemizle, coşkumuzla LGBTİ+’lara yönelik nefretin karşısında durmaya, hayatlarımızı savunmaya devam ediyoruz ve bütün insan hakları savunucularını bu mücadelenin bir parçası olmaya çağırıyoruz.

Kaynak: KaosGL

‘Ne hasta, ne yalnız ne de yanlışsın!’

Her gün LGBTİ+’lara yönelik şiddet ve nefret saldırıları artar; yaşama, barınma, yaşama, eğitim, sağlık, katılım gibi pek çok hakkımız gasp edilirken ‘LGBT, yok öyle bir şey’ diyerek adeta varlığımızı inkar etmek ve tüm yaşanan şiddet, istismar ve ayrımcılık sarmalını görünmez kılmaya çalışıyorlar!

Zaten bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az olan yasal güvencelerimizi de elimizden alıp bizi toplumdan tamamen soyutlamak ve yalnızlaştırmak istiyorlar.

Bizleri hedef göstererek, varoluşlarımızı yok sayarak, aileyi dağıttığımız safsatası ile bizlere karşı nefret yürüyüşleri düzenliyorlar.

Kabul etmiyoruz! Asıl bizi yok eden ve aileleri dağıtan sizin ev içi şiddet ve istismarı körükleyen, norm haline getirmek isteyen feodal, ahlakçı, cis-heteroseksist aile tasavvurunuz! Yarattığınız tahakküme, nefrete ve yıkıma karşı buradayız! Bu coğrafyanın her şehrinde, her caddesinde, her sokağında varız!

LGBTİ+fobik, cisheteroseksist, ahlakçı, ayrımcı iktidarın nefreti üreten ve besleyen politikalarına karşı her zaman olduğu gibi bugün de haykırıyoruz: Vardık, varız var olacağız!

‘Vardık, varız, var olacağız!’

Bugün (6 Kasım) gerçekleştirilen bu nefret mitinginin, açıkça LGBTİ+ların yaşam hakkını hedef aldığını ve insan hakkı ihlali olduğunu, anayasayı ve uluslararası insan hakları sözleşmelerini ihlal ettiğini hatırlatıyoruz.

Tüm bu hak ihlalleri ve saldırılara karşı İzmir’de bulunan LGBTİ+lar, LGBTİ+ örgütleri, insan hakları savunucuları ve destekçi kurumlar olarak bir aradayız ve mücadelemizi, isyanımızı büyütüyoruz. Herkesi, tüm bu nefret iklimini yaratanlar ve ondan güç alan faillere karşı, koşulsuz şartsız LGBTİ+’ların var oluşunu, yaşam hakkını savunmaya ve toplumsal barışı inşa etmeye çağırıyoruz!

Her zaman söylediğimiz gibi, nefrete karşı yaşasın hayat!”

Açıklamaya destek veren kurumlar ise şöyleydi:

 • Barış İnşası İnisiyatifi,
 • Doğanın Çocukları,
 • Demir Leblebi Fanzin,
 • Devrimci Öğrenci Birliği,
 • Foça Barış Kadınları,
 • Halkların Köprüsü Derneği,
 • İzmir Feminist Kolektif,
 • İzmir Kadın Dayanışma Derneği,
 • İzmir Kadın Platformu,
 • Kadınlar Birlikte Güçlü İzmir,
 • Kadın Savunma Ağı,
 • Kadın Yazarlar Derneği,
 • Kampüs Cadıları,
 • Mor Dayanışma,
 • Mor Sarmaşık,
 • Öğrenci İnisiyatifi,
 • Özgürlükçü Gençlik,
 • Serüven Kültür,
 • SYKP,
 • TİP LGBTİ+ Komisyonu,
 • TÖP,
 • Yeni Demokrat Gençlik,
 • Yeni Demokrat Kadınlar,
 • Yeşil Gelecek Derneği,
 • Yeşil Sol Parti.

Kategori: LGBTİ+

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.