Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Mahkeme de İliç’teki bilirkişilerin tarafsız olmadığını kabul etti: Keşif ertelendi

0

ERZİNCAN- İliç‘te Anagold‘un Çöpler Altın Madeni tesisi için istenen kapasite artırımın ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu‘ kararının iptal davası kapsamında yapılacak keşif öncesi bilirkişilerin tarafsız ve konunun uzmanı olmadığı için değiştirilmesi talebiyle ilgili karar çıktı. Erzincan İdare Mahkemesi de keşfe atanan dört bilirkişinin tarafsız ve konunun uzmanı olmadığını onayladı.

Hidrolog ile maden, meteoroloji ve jeoloji mühendisi bilirkişilerin konusunda uzman olmadığı, sehven atandığı, altın madenciliği konusunda tarafsız olmadığı ve öğretim üyesi olmadığı gerekçeleriyle değiştirilmesine karar verildi. Ayrıca 5 Ekim’de yapılması planlanan keşif de bu ara kararla birlikte ertelenmiş oldu.

Öte yandan halk sağlığı uzmanı, çevre mühendisi ve sismolog bilirkişilerine yapılan itirazlar ise somut delil yetersizliği gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

İtirazlara yönelik olarak verilen kararlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

 • Maden mühendisi bilirkişisine yapılan itiraz yönünden; yargılama süreci göz önüne alındığında, tarafsızlığı hususunda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde oluşturulan bir bilirkişi heyeti ile keşfin icra edilmesi gerektiğinden itirazın yerinde olduğu,
 • Hidrolog bilirkişisine yapılan itiraz yönünden; hidrojeolog yerine sehven hidrolog alındığı görüldüğünden yapılan itirazın yerinde olduğu,
 • Meteoroloji mühendisi ile jeoloji mühendisi bilirkişilerine yapılan itiraz yönünden; Danıştay Altıncı Dairesi‘nin yukarıda yer verilen kararında bilirkişi heyetinin öğretim üyeleri arasından seçilmesi gerektiğinin belirtildiği görüldüğünden yapılan itirazın yerinde olduğu,
 • Halk Sağlığı Uzmanı, Çevre Mühendisi ve Sismolog bilirkişilerine yapılan itiraz yönünden; davacı itirazlarının, anılan bilirkişilerin görevlerini yerine getiremeyeceği yahut tarafsız olamayacaklarına
  dair somut delillerle desteklenmediği görüldüğünden yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Ne olmuştu?

İliç’teki madene karşı yıllardır direnen Sedat Cezayirlioğlu‘nun avukatı İsmail Hakkı Atal, yedi bilirkişiden bazılarının AKP’li, bazılarının altın madeni savunucusu ve bazılarınında akademik anlamda bir yetkinliği bulunmaması nedeniyle keşfin ertelenmesi için talepte bulunmuştu. Heyetteki 13 bilirkişiden yedisine itiraz edildi. İtirazların gerekçeleri ise şöyleydi:

 • “Keşif bilirkişilerinden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Serhat Vançelik 2007-2017 yılları arasında 10 yıl Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yapıp AKP hükümetine yakın olduğundan başta bu bilirkişiyi kabul etmedik.
 • Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner‘in Anagold madeni soruşturma dosyasında firari FETÖ’cü Savcı Bayram Bozkurt ile Anagold şirketi arasındaki rüşvet alışverişinin eski AKP’li Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin‘in oğlunun avukatlık bürosu vasıtasıyla yapıldığı bilgisi 2009’da Adalet Bakanlığı kayıtlarına girmişti. Diğer yandan Kanada-Amerikan altın madeni ( SSR mining ) Anagold şirketine Çalık holdingin yüzde 20 ortak olması ve Çalık Holding‘in de AKP iktidarına yakın olması nedeniyle, AKP’li halk sağlığı uzmanı bilirkişi Prof. Dr. Serhat Vançelik’in vereceği raporun tarafsız olmayacağı belli olduğundan itirazımızla birlikte Adalet Bakanlığı Ceza işleri genel müdürlüğünden İlhan Cihaner’in hazırladığı soruşturma dosyasının da celbini talep ettik.
 • Diğer yandan mahkeme ‘hidrojeolog’  bilirkişi ataması gerekirken ‘hidrolik mühendisi‘ bilirkişi atamış olduğundan bu bilirkişiye,
 • Danıştay bozmasına aykırı olarak öğretim üyesi vasfını taşımayan Meteoroloji Mühendisi ve Jeoloji Mühendisine,
 • Koşulsuz altın madeni propagandacısı Maden mühendisi Prof. Dr. İbrahim Alp‘e,
 • Özel şirket sahibi ve maden şirketlerine iş yapan Çevre Mühendisi Prof. Dr. Okan Tarık Komesli’ye,
 • Sismoloji alanında yeterli çalışması olmayan ve akademik sıfatı Sismolog değil jeofizikçi olan bilirkişi Prof. Dr. Nafiz Maden‘e itirazlarımızı bildirerek, keşfin ertelenmesini talep ettik.”

Atal, Akkuyu ve Akbelen davalarında olduğu gibi İliç davasında da görünüşte ve şekli bir yargılama yürütüldüğünü belirtmişti. Cezayirlioğlu daha önce davacı olduğu dosyanın keşfine alınmamıştı.

‣İliç’te davacının alınmadığı bilirkişi keşfi
Erzincan halkı siyanür soluyor

Avukat İsmail Hakkı Atal ayrıca Çöpler Altın Madeni’nin Yedisu Fay hattı üzerinde olduğuna da dikkat çekmişti. Prof. Dr. Naci Görür söz konusu fay hattıyla ilgili şunları söylemişti:

“Bizim Yedisu fayı dediğimiz Kuzey Anadolu fayının bir bölümü. Orası çok etkin ve hızlı. Oradan çok endişemiz var bizim. Tunceli’yi etkileyebilecek ciddi bir durum. Zamanı tam bilmiyoruz ama en son deprem orada 1784 yılında demek ki zamanı dolmuş veya dolmak üzere. Ona dikkatli olmak lazım. Bir deprem de yine Tunceli’ye yakın Malatya fayı var. Malatya fayı da yani 2 bin 500 sene gibi tekerrür periyodu var. Bu son depremler bu fayları tetiklemiş olabilir. Ya da bunlara stres transfer etmiş olabilir. Onları zamanından önce deprem üretmeye zorlayabilir.”

Anagold Madencilik, Erzincan İliç’teki siyanür sızıntısını doğruladı

Daha önce madende siyanürlü sıvının bulunduğu borunun patladığına dikkat çeken Atal, olası faciaları şöyle dile getirmişti:

“Hiçbir deprem, doğal afet, fırtına, dolu v.s.nin olmadığı 21.06.2022’deki sakin yaz gecesinde siyanür borusunu patlatan Anagold madeni, her an 7’den büyük bir deprem olacağı kesin olan Yedisu fay zonu üzerinde, Fırat Nehri’ne karışmak üzere atık havuzunda bekleyen 66 milyon ton sülfirik asitli, siyanürlü atığıyla ve depremde etrafa dağılmak üzere bekleyen siyanür boruları içindeki siyanürüyle; Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yıkıcı ve aktif çevre-ekoloji-halk sağlığı tehdididir.

Görünüşte ve şekli yargılama yürüten AKP’li hakimlerin olduğu yargı, idarenin hukuki denetimini ortadan kaldırmış ve Türkiye’nin geleceğini tehdit etmektedir. Herkes için adalet, bağımsız yargı, hemen şimdi.”

Erzincan halkının siyanür soluduğu İliç’te bilirkişi keşfi

You may also like

Comments

Comments are closed.