Köşe YazılarıManşetYazarlar

Alsancak Planı bir kez daha yargı yolunda

0

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Şubat 2021 tarih, 05.175 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 19 Nisan 2021 ve 18 Mayıs 2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Konak 1’inci Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptal istemiyle yargı yolunda…

Askı süresi içinde plana meslek örgütleri TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi‘nin yaptığı itirazlar nazım imar planını hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesince dikkate alınmadı; Belediye Meclisi kararı ile reddedildi. Şimdi bu iki meslek örgütü yasal süresi içinde planı yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Neden karşı çıkılıyor?

Geçtiğimiz hafta içinde yaptıkları ortak basın açıklaması ile Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şube yönetimleri plan değişikliğine neden itiraz ettiklerini bir kez daha kamuoyu ile paylaştılar. Her iki meslek örgütünün plan hakkında vurguladıkları bazı itiraz başlıkları şunlar:

  • Plan kararları ile büyük oranda mevcut durumun devamlılığını öngörmesi,
  • Nüfus artışı öngörmesi ve bu nedenle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına aykırı olması,
  • Planda ayrılan özel sosyal altyapı alanları açısından Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile planın onaylandığı tarihte yürürlükte olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne aykırı olması,
  • Aynı alanda 2018 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptaline yönelik yargı kararının silüet açısından yerine getirilmemiş olması,
  • Kahramanlar Mahallesinde belirlenen Sağlıklaştırma Alanına ilişkin plan kararları ve plan notları açısından planın kendi içinde çelişkili olması,
  • Ulaşım Ana Planının kent merkezindeki araç trafiğinin azaltılması ve toplu taşımın önceliklendirilmesine yönelik ana kararına aykırı olması,
  • Planın hazırlama sürecinde sözlü ve yazılı iletilen görüşlerimizin değerlendirilmemiş olması,
  • Plana veri teşkil eden kurum görüşlerinin güncel olmaması,
  • Aynı alana ilişkin öncesinde dört ayrı plan onaylanmış olması ve bu planların yargı kararları ile iptal edilmiş olmasına karşın Plan Raporunda birçok maddi hata bulunması…

Daha önce dört kez iptal ettirildi

Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı daha önce, 2010, 2013, 2015 ve 2018’de olmak üzere tam dört kez meslek odalarının benzer nedenlerle açtığı davalar sonucu mahkemeler tarafından iptal edilmişti.

Ancak her seferinde de yeni planı hazırlarken İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahkemelerin iptal kararını ve başta Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubelerinin planla ilgili görüşlerini dikkate almayınca 2010’lu yıllardan bu yana Alsancak ve Kahramanlar bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planından yoksun kaldı.

Meslek odalarının görüşleri dikkate alınmadı

Meslek odalarının görüşlerinin de alındığı son planda mahkemeler tarafından iptal önceki planların hemen hemen aynısı; üstelik alındığı iddia edilen ve Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubeleri tarafından yazılı olarak sunulan görüşler yeni planda da yer almıyor.

Bunun üzerine plan askıdayken her iki odanın daha önceki mahkeme kararlarını da hatırlatarak yaptığı itirazlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmadı. Her iki meslek odasının ortak yaptığı basın açıklamasında da vurguladığı gibi bu plan da öncekilerin bir benzeri ve zaten büyük yoğunluk yaşanan İzmir’in bu bölgesinde yoğunluğu daha da artıracak, bölgede yeni gökdelenlerin önünü açacak unsurlar barındırıyor.

Bu ısrar neden?

Bu planla bölgede yapılmak istenen gökdelenlerin önü açılmasıyla yetinilmiyor ek olarak ulaşım, yeşil alan eksikliği ve otopark sıkıntısı gibi sorunlara da çözüm getirilmiyor.

2010’dan bu yana konu ile ilgili meslek örgütlerinin tüm uyarılarına ve kesinleşmiş dört yargı kararlarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesinin büyük bir dirençle hala bölgede yapılaşmayı artıracak, yeşil alan, trafik ve otopark sorununu çözmek yerine daha da artıracak 1/5000 ölçekli bir nazım imar planında ısrarcı olması düşündürücü…

Bilboardlara yazmak ile çevreci olunmuyor

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir şubelerinin yaptığı ortak basın açıklamalarında da vurguladığı gibi ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi bu şekilde devam etmekle kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına engel olmakta, kentin plansız gelişmesinde ısrar etmektedir’. Her iki meslek odası ortak açıklamalarında planı tekrar yargıya taşıyacaklarını da vurguluyorlar…

Bilboardlara ‘çevre için çalışıyoruz’ diye yazmakla çevreci olunmuyor. Bir yerel yönetim yaşanabilir, alt yapı ve trafik sorunu çözülmüş, hava kirliliği sorunu yaşamayan, yeşil alanları ve spor sahaları artırılmış, rant peşinde koşan değil; yoğunluk sorununu çözen imar planlarına sahip kentler yaratarak çevre için çalışılabilir; ancak… Oysa bugün İzmir’de yaşadıklarımız bunun tam tersi; kentin tam merkezinde yapılmak istenen gökdelenlerin önünü açan, kentin simge yeşil alanı Kültürpark’ı yok etmeye çalışan, tüm bölgenin ekosistemini yok edecek Çeşme turizm projesine olumlu bakan bir yerel yönetim anlayışı var…

Çözüm gerçek ekolojist bakış açısına sahip bir yönetim anlayışını kentlerin yönetimine kazandırmaktan geçiyor.

You may also like

Comments

Comments are closed.