Hayvan HaklarıManşet

Bakanlıktan sokakta yaşayan hayvanlar hakkında genelge

0

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından valiliklere ‘Sahipsiz Sokak Hayvanları Hakkında‘ ‘acele’ genelge gönderildi. Ankara Valisi Vasip Şahin imzalı genelgede sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması istendi. Ayrıca belediyelerin alması gereken tedbirler arasında hayvanların öldürülmesine ilişkin bir maddeye de yer verildi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa işaret edilen genelgede sokakta yaşayan hayvanların popülasyonlarında artış meydan geldiğine, şehirde toplum sağlığı ve çevre temizliği üzerine olumsuz etkileri bulunduğuna değinildi. Ancak ülkede bulunan bakımevlerinden sürekli hayvana şiddetle ilgili olaylar patlak veriyor:

‣Konya’da barınaktaki köpeği kürekle öldüren işçilere ‘iyi hal’den indirimli ceza: Serbest bırakıldılar
Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu: Ormanda barınak olmaz
Konya’daki barınak vahşeti için iddianame hazırlandı

“Son yaşanan vakalar göstermiştir ki insanların can güvenliğini de tehdit eder bir boyuta gelmiş meydana gelen ısırma vakaları yaralanma ve ölümlere varan olaylar ile sonuçlanmakta, insanların günlük yaşantıları kısıtlanmakta ve toplumsal huzursuzluk yaşanmaktadır” ifadelerine yer verilen genelgede ayrıca şunlar aktarıldı:

 • “Bahsi geçen mevzuatlar kapsamında bakımevi yapımı, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu (toplama, kısırlaştırma, kayıt altına alma, aşılama), bakım ve beslenmesi yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. 5199 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi (g) bendinde ‘Hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır’ hükmü yer almaktadır.
 • Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği‘nin 20 ve 21’nci maddelerinde Belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılmasına yönelik usul esaslar hüküm altına alınmıştır.
 • Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği Belediyelerin alacağı tedbirler Tinci madde (e) bendinde geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrasında iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler yer almaktadır.
 • Bu kapsamda İlimizde popülasyonu artan sokak hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalar için; Halk sağlığının ve insanlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla, sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil başkaca gerekli her türlü tedbirin alınarak yukarıda bahsedilen kanun ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi hususunda; Gereğini önemle rica ederim.”
Bakan, barınaklar için ‘ormanlar’ dedi, aktivistler tepkili: Yaşam alanları değil, absürtlük var
Barolar ve gönüllülerden barınak katliamı açıklaması: Yasadan üstün talimat, söylem, ‘pilot proje’ yoktur
Cinayet mahalli barınakta nöbet: Yollar kapatıldı, köpeklerin akıbeti bilinmiyor
Bartın’da sular yükselirken barınakta sıkışıp kaldılar: 56 köpek öldü

Belediyelerin alması istenen tedbirler ise şu şekilde sıralandı:

 • a) “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,
 • b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
 • c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,
 • ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,
 • d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla,
 • e) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesiyle,
 • f) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasıyla,
 • g) Geçici bakımevlerinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesinin önlenmesiyle,
 • ğ) Geçici bakımevlerinde ticari amaçla hayvan üretiminin engellenmesiyle,
 • h) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen hayvanların, belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri sıkıştırılmış toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde yakılmasıyla ve 16/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre enfeksiyon geçirmiş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanların ise bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılması veya usulüne uygun olarak kireç ile gömülmesiyle,
  ı) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların, Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kayıtlarının yapılmasıyla,
 • i) Ev ve süs hayvanını bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince hayvanları geçici bakımevlerine göndermek ya da sahiplendirmekle,
 • j) Hayvan geçici bakımevinden ev ve süs hayvanı almak isteyen kişilere, Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formu doldurtularak; hayvana ait bilgileri Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydetmekle,
 • k) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi organize etmekle,
 • l) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize etmekle,
  m) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi gereğince el konulan hayvanların sahiplendirmesini ya da kontrol altına alınmasını sağlamakla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır. “

You may also like

Comments

Comments are closed.