İklim KriziManşet

Türkiye’nin sera gazı emisyonları 2021’de yüzde 7,7 arttı: 1990’dan beri yüzde 157,1 artış

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 1990 ile 2021 tarihleri arasında kaydedilen sera gazı emisyon istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 1990’dan 2021’e kadar geçen sürede sera gazı emisyonu yüzde 157,1 oranda artış gösterdi.

TÜİK’in verilerine göre; toplam sera gazı emisyonu 2021’de 564,4 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Buna göre, emisyonlar  önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında arttı.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990’da 4 ton CO2 iken bu rakam 2021’de 6,7’ye çıktı.

‣ Türkiye’nin otuz yıllık sera gazı emisyonu karnesi: Toplam emisyon yüzde 138,4 arttı

Paris İklim Anlaşması’na 2016’da imza koyan Türkiye’nin, o yıldan bu yana  emisyonları düzenli olarak arttı. Geçen sürede sera gazı salımı yaklaşık 63,3 milyon ton CO2 artış gösterdi.

emisyon

Kaynak: TÜİK

Enerji sektörü ilk sırada

TÜİK verilerine göre; enerji sektörü saldığı emisyon miktarında diğer sektörleri geride bıraktı. Toplam sera gazı emisyonlarında 2021’de CO2 eşd. olarak en büyük payı yüzde 71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla, yüzde 13,3 ile sanayi, yüzde 12,8 ile tarım ve yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti.

‣ TÜİK verileri bize neler söylüyor?
emisyon

Kaynak: TÜİK

Veriler 202o rakamları ile karşılaştırıldığında, 2021 yılında Türkiye’nin enerji ve sanayi kaynaklı emisyonlarının artarken, tarım ve atık sektörleri kaynaklı emisyonlarının azaldığı görülüyor.

Enerji sektörü emisyonları 2021’de, 1990’a göre yüzde 188,4 arttı. Emisyonlar bir önceki yıla göre ise yüzde 9,8 artarak 402,5 milyon ton CO2 eşd. olarak hesaplandı.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990’a göre yüzde 288,7 ve bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 75,1 milyon ton CO2 eşd. olarak gerçekleşti.

Tarım sektörü emisyonları ise 2021’de, 1990’a göre yüzde 56,5 arttı. Bir önceki yıla göre ise yüzde 1,5 azalarak 72,1 milyon ton CO2 olarak hesaplandı.

Atık sektörü emisyonları 1990’a göre yüzde 32,6 artarken, bir önceki yıla göre yüzde 9,9 azalarak 14,7 milyon ton CO2 eşd. olarak kaydedildi.

emisyon

Kaynak: TÜİK

2021’de toplam CO2 emisyonlarının yüzde 32,7’si elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 85,2’si enerji sektöründen, yüzde 14,5’i endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3’ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

Metan emisyonlarının yüzde 61’i tarımdan

Metan (CH4) emisyonlarının ise yüzde 61,4’ü tarım, yüzde 19,3’ü enerji, yüzde 19,3’ü atık ve yüzde 0,03’ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen; diazotmonoksit (N2O) emisyonlarının da yüzde 78’i tarım, yüzde 11,1’i enerji, yüzde 5,9’u atık ve yüzde 5’i de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.

emisyon

Kaynak: TÜİK

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.