Enerjiİklim KriziManşet

AB’nin 87 milyar Euro değerinde doğal gaz yatırımı atıl kalma riski taşıyor

0
Fotoğraf: shutterstock

Bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Global Energy Monitor tarafından  yayınlanan rapor, Avrupa Birliği‘nde inşaat halinde ya da proje aşamasında 87 milyar Euro değerinde doğal gaz altyapısının atıl kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koyuyor.

Kamu ve özel sektörün mevcut doğal gaz yatırımlarını hayata geçirmesi durumunda, AB’nin iklim hedeflerine ulaşma olasılığı azalacak ya da kapasitesinden çok daha az kullanılacak bu projelere milyarlarca dolar harcaması gerekecek.

Yüzde 55 azaltım taahhüdü var

Geçtiğimiz aralık ayında AB, emisyon taahhüdünü 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltım şeklinde yeniledi. Avrupa Komisyonu tarafından 2020’de yayınlanan bir analiz, bu hedefe ulaşmak için bir fosil yakıt olan doğal gaz tüketiminin 2020 ile 2030 yılları arasında yüzde 36 düşmesini gerektiğini gösteriyor.

Finansal akış sürüyor

Global Energy Monitor’un raporu, AB’ndeki mevcut doğal gaz kurulu gücünün arz fazlası yarattığını gösteriyor. Buna rağmen bu doğal gaz projelerine finansal akış sürüyor.

İnşaat halindeki veya planlama aşamasındaki tüm projelerin tamamlanması durumunda, mevcut durumda zaten tamamı kullanılamayan kapasitenin yüzde 35 artması öngörülüyor.

Fosil yakıtlara bağımlı hale getirebilir

Rapora göre, kapanan kömür santrallerinin doğal gazla ikame edilmesi iklim hedefleriyle tutarsızlık barındırıyor; çünkü doğal gaz boru hatları, LNG terminalleri ve termik santraller gibi altyapıların uzun kullanım ömürleri var ve Avrupa’nın enerji sistemini fosil yakıtlara bağımlı hale getirme riski taşıyor.

Bu rapor, AB’nin enerji arz güvenliğini korumak üzere 2030 yılına kadar yeni doğal fosil gaz altyapısına ihtiyaç duymadığını ortaya koyan, enerji modelleme danışmanlık şirketi Artelys tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen analizin bulguları üzerine inşa ediliyor.

‘İhtiyaç duyulmayan altyapıya milyarlar harcanıyor’

Raporun baş yazarlarından ve Global Energy Monitor‘da Petrol ve Doğal Gaz Programı Direktörü Mason Inman, “Araştırmamız, AB’deki doğal gaz altyapısının, AB’nin doğal gaz ithalat kapasitesini yüzde 35 artırma potansiyeline sahip hızda inşasına ve planlamasına devam ettiğini gösteriyor. Ancak AB’nin iddialı iklim hedefleri, doğal gaz tüketiminin 2030 yılına kadar keskin düşüşünü, 2050’ye kadar ise bu düşüşün devamını gerektiriyor” dedi.

Inman, “Dolayısıyla AB’nin emisyonlarının, iddialı iklim hedefleriyle uyuşmayan şekilde artması ya da AB’nin ihtiyaç duyulmayan doğal gaz altyapısına milyarlarca Euro harcaması olası görünüyor” ifadelerini kullandı.

Kömürde Çin riski

Global Energy Monitor geçtiğimiz günlerde dünyadaki kömürlü termik santral planlarının yıllık değerlendirmesini sunan “Yükseliş ve Çöküş 2021: Kömürlü Termik Santrallerin Küresel Takibi” isimli bir rapor daha yayınlamıştı.

Raporda, Çin haricindeki dünya genelindeki kömür kurulu gücünün art arda üç yıldır azaldığı ancak Çin’in bu ivmeyi aşağıya çektiği belirtilmişti. Rapora göre 2020’de toplam kurulu gücü 87,4 GW olan planlanan kömür santrallerinin yüzde 85’i Çin’de ve Çin, Türkiye ve Balkanlar’daki kömür santrallerinin de yegâne yatırımcısı olmayı sürdürüyor.

 

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.