EkolojiManşet

Yozgat’ta kalker ocağı için orman arazisinde ÇED süreci başlatıldı

0

Akın Grup Madencilik İnşaat Nakliye Otomotiv Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Yozgat, Çekerek’in, Kurtağılı köyünde açmak istediği kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kapasite artışı ve patlatma dizayn değişikliği projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Şirketin projesini gerçekleştirmek istediği alan orman arazisi içerisinde yer alıyor ve en yakın yerleşim yeri 410 metre mesafede bulunuyor.

Planlanan proje ile tesiste yıllık üretim kapasitesinin iki milyon tona çıkarılması ve kapasite artışı ve patlatma dizaynında değişiklik yapılması planlanıyor. Proje kapsamında mevcut ÇED alanı kullanılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket proje için 800 milyon TL harcayacak.

Vaysal köylülerinin ikinci zaferi: Kalker ocağına verilen ‘ÇED gerekli değil’ kararı da iptal
Direnen köylüler kazandı: Edirne Vaysal’da kalker ocağı genişletmeye ‘ÇED olumlu kararı’ iptal

Projenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına olası etkileri

Projenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına olası etkileri, projenin tanıtım dosyasında şöyle öngörülüyor:

 • İşletilecek maden yatağı çevresinde ve üst katmanlarında bulunabilecek yeraltı su akiferlerinin işletmeye hazırlık faaliyeti sırasında zarar görmesi,
 • Çalışan işgücü kaynaklı evsel atıksuların yüzey sularına deşarjı,
 • Dekapaj malzemesinin hatalı depolanması sonucu toprak ve yeraltı suyunda kirlilik riski oluşması,
 • Kazı, depolama, nakliye gibi faaliyetler sırasında çevredeki dere yataklarına malzeme dökülmesi,
 • Faaliyet alanında kullanılan yakıtların su kaynaklarına veya toprağa kazara dökülmesinden kaynaklı kirlilik oluşması,
 • İşletilen maden yatağı çevresinde ve üst katmanlarında bulunabilecek yeraltı su akiferlerinin maden üretim faaliyetinden dolayı zarar görmesi,
 • Yer altı suyu tablasının aşağılara çekilmesiyle su üretiminin zorlaşması,
 • Atıkların hatalı depolanması sonucu toprak ve yeraltı suyunda kirlilik riski oluşması.

Projenin sosyal çevreye olası etkileri

Projenin sosyal çevre üzerine etkilerine ise şöyle değiniliyor:

 • Yerleşimler arası ulaşım yollarının geçici olarak bloke olması,
 • Arazi edinimi sebebiyle tarım alanları, mera, yaylak gibi ekosistem hizmeti sağlayan alanların azalması nedeniyle geçim kaynaklarının zarara uğraması, işgücünün madenciliğe kayması nedeniyle yerel üretimde azalma,
 • Trafik araçlarının ulaşım güzergâhları üzerindeki yollarda tahribata neden olması,
 • Hazırlık aşamasında gürültü ve hava kirliliğinden kaynaklı rahatsızlık ve hava yoluyla oluşan hastalıklar (astım, alerji vb.),
 • Ocak dışında da trafiğin artması nedeni ile kaza risklerinin de artması,
 • Özel koşullarda taşınması gereken malzeme veya ekipmanın normal trafiği etkileme olasılığı,
 • Yerleşim birimlerinin yerinin değiştirilmesi,
 • Tasman, tozlaşma vb. nedenlerin etkisiyle yerleşimler ve tarım alanları üzerinde olası etkiler,
 • İnsanların göç etmesi.

Projenin biyoçeşitliliğe olası etkileri

Projenin biyoçeşitliliğe olası etkileri arasında şunlar sıralanıyor:

 • Ormanların, meraların ve diğer doğal yaşam alanlarının bütünlüğünün bozulması,
 • Nadir, tehdit altında veya nesli tükenmekte olan türlerin yuvalama yerlerinin ve/veya yüksek biyoçeşitliliğin/hassas yaşam alanlarının kaybedilmesi,
 • Yeni ulaşım ve nakliye yolları, üretim alanları, yerleşim birimleri ve altyapı nedeniyle yaşam alanı kaybı veya bütünlüğünün bozulması,
 • Gaz emisyonu, gürültü, toprak ve yüzey suyu kirliliği,
 • Topoğrafya değişimi, hidrolojik yapı değişimi,
 • Taşıt trafiği artışı.
İzmir ve Aydın’ın köylerini tehdit eden kalker ocağına yürütmeyi durdurma kararı
Kısacık altın madeni hortladı: Binlerce dönüm orman ve tarım alanı risk altında
‣Madenlere ‘kamu yararı’ tanımı mı geliyor? 

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.