Doğa MücadelesiEkolojiManşetYerel

Vaysal köylülerinin ikinci zaferi: Kalker ocağına verilen ‘ÇED gerekli değil’ kararı da iptal

0

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde, yapılması planlanan Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesine verilen “ÇED Gerekli Değil” kararı, mahkeme tarafından iptal edildi.

Sınırlı Sorumlu Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, projenin yürütücüsü Cantaş İnşaat ve Tı̇caret Lı̇mı̇ted Şı̇rketı̇’nin faaliyetleri için verilen kararın iptali için dava açmıştı.

Aynı şirketin, aynı köydeki taşocağı ve kırma eleme tesisinin kapasite artışı da daha önce mahkemece iptal edilmişti. 

Edirne İdare Mahkemesi; “kalker ocağı projesi için davalı idare tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararında, hukuka uyarlık bulunmadığına” hükmetti.

Mahkeme kararında şunlara işaret etti:

“Faaliyet sonucu ortaya çıkacak toprak için tespit edilen alanın yeterli olmadığı, yapılacak faaliyet sonucunda orman örtüsünün zarar göreceği, rehabilitasyon planında ağaçlandırmaya ilişkin yeterli veri bulunmadığı, toprak altına serilecek kaba materyaller sıkılaştırılmadığında toprak suyunun hızla kaybına ve su sorununa yol açabileceği, ortaya çıkacak toz nedeniyle organik tarımın olumsuz etkileneceği, PTD’de yeterince tarımsal bilgilendirmeye yer verilmediği, göçmen kuşların bölgede konaklamayıp konaklamadıkları yönünde bir değerlendirme bulunmadığı, gerçekleştirilecek patlatmalar sonucunda yer altı su kanallarının zarar göreceği ve kesintiler oluşabileceği, dolayısıyla bu açılardan detaylı bir ÇED raporunun hazırlanması gerektiği…”

‘Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi derhal kapatılsın’

Ornitoloji bilimi yönünden yapılan değerlendirmelerde bilirkişi global ölçekte tehdit altında olup bölgenin en önemli yırtıcı kuş türü olan Şah kartalının alanla etkileşimine dair hiçbir veri sunulmadığını ve projenin ornitoloji açısından uygun olmadığına karar verdi.

Çevre mühendisliği yönünden yapılan değerlendirmelerde bilirkişi özellikle Vaysal Köyü’ne doğru hakim rüzgarın esmesi durumunda köyün toza maruz kalacağını, proje ömrünün 6 yıl olduğu düşünüldüğünde tozun uzun süre solunmasının kansere sebebiyet vereceğini bunun da toplum sağlığını ciddi şekilde etkileyeceğini belirtti.

Sınırlı Sorumlu Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yaptığı basın açıklamasında “projenin ve kararın bilime aykırılığı Bilirkişi Heyet raporu ile hukuka ve mevzuata aykırılığı ise Mahkeme kararı ile ispatlanmıştır” dedi.

Yapılan basın açıklamasında yargı kararlarının gecikmeden uygulanması ve çok zararlı olduğu ortaya çıkan Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’nin derhal kapatılması talep edildi:  “Varolan taşocağı ve kırma eleme tesisinin kapasite artışı da mahkemece iptal edildiği için süren faaliyetin çok zararlı olduğu bu ikinci mahkeme kararıyla tamamen ortaya çıkmıştır.”

S.S.Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin vekili Av. Bülent Kaçar da köylüler adına şunları söyledi: “Çevreyi korumakla yükümlü ve görevli olan Bakanlık yetkililerine sesleniyoruz: Gecikmeksizin yargı kararlarını uygulayın ve tesisi derhal kapatın. Doğaya ve dört köye her gün yapılan bu işkenceyi durdurun.”

You may also like

Comments

Comments are closed.