Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında soru önergesi: Bu telaşın sebebi ne?

0

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı Hamşıoğlu, Tekirdağ‘ın Ergene ilçesindeki Marmaracık mevkiinde yapılmak istenen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni (PAKOP) Meclis gündemine getirdi.

Hamşıoğlu, PAKOP’a ilişkin olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

PAKOP’un OSB olarak faaliyete geçirilmesi sürecinde yaşanan tuhaflıklara dikkat çeken Selcan Taşcı Hamşıoğlu, önergesinde Tekirdağ’ın birinci sınıf tarım arazileri ve su kaynaklarının kontrolsüz şekilde sanayiye açılmasının bedelini ağır ödediğini vurguladı.

İYİ Parti Milletvekili Hamşıoğlu, Çorlu-Ergene bölgesinde her beş haneden birinde kanser vakasına rastlandığını, PAKOP’a siyasi parti ayrımı olmaksızın Tekirdağ’ın bütün belediye başkanı ve milletvekillerinin karşı olduğunu dile getirdi.

‣‘Tekirdağ’da plastik organize sanayi süreci AKP’li vekillerin yalanını ortaya çıkardı’ 
‣ Tekirdağ’da tarım alanlarının OSB için ‘heba edilmesi’ planına itiraz
‣ Bakanlığın Tekirdağ’daki Plastik Sanayi Bölgesi’ne verdiği onaya itirazlar sunuldu
‣ Tekirdağ’da ‘mutlak korunması gereken 1. sınıf tarım arazisi’ne plastik organize sanayi inadı

‘PAKOP konusundaki bu telaşın sebebi nedir?’

“Söz konusu arazi tapularında ‘tarım dışı kullanılamaz’ şerhi bulunmasına ve iki adet yürütmeyi durdurma kararı bulunmasına rağmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nasıl ÇED olumlu raporu verebilmiştir? Neye dayanarak? Bakanlığınız yeni dönemde bu raporu gözden geçirmeyi ve geri çekmeyi düşünmekte midir?” diye soran Hamşıoğlu, şu soruları yöneltti:

  • “Projeyle ilgili iki ayrı yürütmeyi durdurma kararı bulunduğu halde ve ÇED iptal davası süreci devam ediyorken, yangından mal kaçırır gibi OSB İmar Planı onayı verilmesi hukuka aykırı değil midir? Üst ölçek planla ilgili yürütmeyi durdurma kararı varken, 1/1000 ve 1/5000’lik planlar nasıl onaylanabilmiştir? Bakanlığınız, yeni dönemde usulen de tartışmalı bu işlemin iptalini düşünmekte midir?
  • PAKOP konusundaki bu telaşın sebebi nedir? Hiçbiri yüzde yüz doluluğa ulaşmamış 14 adet OSB’si bulunan Tekirdağ’a yeni bir OSB kurmak neden bu kadar elzem ve acil görülmektedir? İlin bütün unsurlarıyla karşı olduğu düşünüldüğünde gerekçe ‘kamu yararı’ denilemeyeceğine göre, PAKOP kimin yararının gözetildiği bir projedir?
  • PAKOP’un tanıtımında vurgulanan ‘ileri teknoloji sayesinde ÇED gerektirmeyen projeler’ vurgusu ne anlama gelmektedir? Birinci sınıf tarım arazisi üzerinde plastik üretmeyi öngören bir proje, hangi, teknolojiyi kullanırsa kullansın ÇED’ten muaf tutulabilir mi?
  • Bakanlığınızın, sanayi bölgeleri için ‘ÇED’ gerekliliği konusundaki güncel görüşü nedir?
  • Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’ 2011 yılından bu yana yürürlükte olmasına rağmen bölgenin ‘Ergene’ kaynaklı çevre ve sağlık sorunları neden bitememektedir? Buna dair kapsamlı bir bilimsel çalışmanız var mıdır?
  • Ergene havzasında toprağı, suyu, havayı kirleten tesislere para cezası vermenin ötesine geçen, muhataplarını gerçekten caydıracak bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız nedir ve ne zaman?”

Ne olmuştu?

Tekirdağ’da birinci sınıf tarım arazisi niteliğindeki 254 hektarlık alana yapılması planlanan Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için imar planı teklifi sunulmuş, duruma tepki gösteren Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası, itiraz edeceğini bildirmişti.

Söz konusu girişime ilişkin Tekirdağ 1’inci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı bulunmasına rağmen çalışmalar devam etmişti.

PAKOP Yönetim Kurulu Başkanlığının başvurusu kapsamında; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı, plan açıklama raporu ve bilgi paftası sanayi.gov.tr adresinde ve Tekirdağ Valiliği’nin uygun gördüğü yerde 26 Nisan 2023 tarihinden itibaren bir hafta süreyle ilan edilmişti.

Bakanlık kararıyla Ergene Havzası Koruma Alanı içerisinde yer alan ve sit alanı olarak da tanımlanan arazi, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği mutlak korunması gereken birinci sınıf tarım arazisi özelliği taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu alanın tarım dışı olduğuna ilişkin kararına, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptaline, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli planlarda değişikliğe karşı açılan davalarda mahkeme, Bakanlıklar tarafından PAKOP için verilen kararların mevzuatlara, yürürlükteki planlara ve hukuka aykırı olduğuna hükmederek, çalışmaların iptaline karar vermişti.

Mahkeme kararlarına rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın imar planlarının değişikliğine ilişkin ısrarla çalışma yürütmesi dikkatleri çekmişti.

Duruma tepki gösteren Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, imar planı değişikliğine itiraz edeceklerini ve gerektiği taktirde tekrar dava açacaklarını bildirmişti.

Yer seçimi 9 Temmuz 2020’de yapılan PAKOP girişimine bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve bölge halkı da tepki göstermişti.

You may also like

Comments

Comments are closed.