Dış Köşe

Olmaya devlet cihanda 1 Mayıs bayram gibi – Ezgi Özcan, Duygu Melek Sürücü, Fikri Sönmez

0

Dün saatli maarif takvimleri, miladi 1 Mayıs 2013’ü göstermekte idi. Biz İstanbul’da yaşayan tebaa, Amele Bayramı’nı kutlayacağımızı zannederken çok başka bir manzarayla güne uyandık. Asitane’nin iki yakası arasındaki bütün vapur ve kayık seferleri kaldırılmış, bütün metro’ül-büsleri iptal edilmiş ve hatta Haliç’teki iki köprü dubalarından ayrılarak tramvay seferlerinin hepsi durdurulmuştu. Adeta şehrimizde Celali isyanı çıkmıştı!

Sayın devletlü padişahımız Recep Tayyip Erdoğan Han, iki gün evvelinden tellallar aracılığıyla duyurduğu emr-ü fermanda “30 yıl bu ülkede 1 Mayıs törenleri yapılamazken illa Taksim demeniz bunu Ak Parti’ye karşı yapıyoruz anlamına geliyor.” buyurmuştur. Şüphesiz ki devletlümüzün iyi niyetinden sual olunmaz. Zat-ı şahaneleri, biz tebaası için hep en iyisini en hayırlısını düşünmüştür.

Pay-i tahtın valisi, pek sevgili kulu Mutlu yoluyla yeniçerilerine, bayramlarını kutlamak isteyen amelelere ve dahi tüm İstanbul’u adeta cennetten bir zindan bahçesine çevirmesi için gerekli talimatları vermiştir. Yeniçeriler Şişli, Beşiktaş ve Mecidiyeköy sokaklarında, 1 Mayıs’ın coşkusuyla Vali Mutlu’nun saadet veren gazlarını, ameleleri nişan alarak huşu içerisinde fırlatmışlardır. Görevlerini eda etmenin neş’esiyle olsa gerek amelelere olan sevgilerini bir de demir sopa marifetiyle göstermek istemişlerdir.

Vakıa bütün bunlar Meydan-ı Taksim’deki bir inşaat çukuruna, “Olur da bir Allah’ın kulu çukura düşerse biz bunun hesabını nasıl veririz?” denilerek yapılmıştır. Zat-ı şahanemiz ve kubbe vezirleri dert görmesin, o çukura çok şükür kimse düşmemiştir. Tabii kendileri hariç kimse…

Ameleleri küffarın askerleri olarak hedef gösteren Muhteşem Tayyip Erdoğan ve şurekası, halkına düşman devlet olma istikametinde, Allah’ın inayetiyle yol aldıklarını bir kere daha nisyan ile malül akıllarımıza işlemiştir. Belli ki bu şurekanın nazarında “sulh süreci” safi “PKK hadisesinin bitirilmesi” olarak görülmektedir.

İşbu “sulh süreci” biz “tebaa” nazarında “Devlet-i Ali’nin halkını küffar askeri olarak görmesi ve göstermesi siyasetinin nihayetine erdirilmesi” dir. Sulh edilmesi icab eden  safi Kürdler değil bütün cumhurdur. Muhteşem Tayyip Erdoğan’ın her şeyden evvel ol kötekçi zihniyeti terk eylemesi, cumhuruyla cenk değil sulh etmesi icab eder.  Amelelerin zihninde istibdat izleri bırakmak, kalblerine zulm korkusu salmak  “sulh süreci”nin samimiyetini zedelemekte olup,  cümlemizi şüpheye gark etmektedir.

Biz Yeşiller ve Sol Gelecek Fırkalı iki sıbyan işbu kötekçi zihniyeti kınamakta, güzel şehr-i İstanbul’un taşının, toprağının ve meydanlarının cümlemizin olduğunu söylemekteyiz.

1 Mayıs Amele Bayramı’nın sene-i devriyesi, ol Amele alemine tekrar hayırlı olsun!

Ezgi Özcan, Duygu Melek Sürücü, Fikri Sönmez – Turnusol

 

Ezgi Özcan

twitter.com/aytavsani

 

 

 

 

Duygu Melek Sürücü

twitter.com/duygu_melekk

 

 

 

 

Fikri Sönmez

twitter.com/FikriSnmez

More in Dış Köşe

You may also like

Comments

Comments are closed.