Doğa MücadelesiManşet

Mahkeme Assos’taki kaya ıslahı işlemini iptal etti

0

Assos Antik Kenti ve Assos Antik Limanı’nda başlayan kaya ıslahı projesine karşı açılan davada antik kent üzerinde yapılan işlem, hukuka uyarlılığının bulunmadığı belirtilerek iptal edildi. Çalışmaların üzerinden geçen bir yıllık süreçte, söz konusu alanda yapılan tahribatın nasıl tespit edileceği, oluşan zararın nasıl telafi edileceği ise bilinmiyor.

AFAD raporu doğrultusunda Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden 26 Mart 2021 tarihinde ihale edilen ve aynı yılın Nisan ayı sonunda başlayan çalışmalar yoğun tepkilere neden olmuştu. 2021 yılının Eylül ve Ekim aylarında itirazlara, resmi kurumlara yapılan idari ve hukuki girişimlere, eylem ve basın açıklamaları ile gösterilen tepkilere sahne olmuştu.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Assos Dostları Grubu tarafından Assos Antik Liman Mevkii’nde süren ve tepkilere yol açan ‘kaya ıslahı’na verilen olumlu raporun iptali ve çalışmaların durdurulması talebiyle Kasım 2021’de dava açılmıştı. Assos Antik Liman mevkiindeki ‘kaya ıslahı’ çalışmalarına karşı ekoloji örgütlerinin mücadelesi sonuç vermiş ve projeye yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

İlgili haber: Assos’ta ‘kaya ıslahı’ çalışmalarının durdurulması için dava açıldı

Evrensel‘den Seçkin Sağlam‘ın aktardığına göre; Çanakkale 2’inci İdare Mahkemesi’nde görülen davada, itiraz yolu açık olmak üzere nihai karar da açıklandı.

24 Mayıs tarihli Çanakkale 2’inci İdare Mahkemesi kararında, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat ve konuyla ilgili ilke kararları bir bütün olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Assos Antik Liman mevkiinde bulunan alanın Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 30 Ekim 2013 tarihli kararırında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendiği ifade edilen kararda, yine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 1999 İlke Kararı’nda; birinci derece arkeolojik sit alanlarının korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunması gerekli alanlar olduğu ve bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesinin, bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı çalışmasının yapılmamasının hükme bağlandığı ifade edildi.

Kararda, kaya düşmesini önleme amacıyla yürütülen çalışmaların geçici olup olmadığının ve ne kadar süreyle yapılacağının belirlenmediği, kaya düşmesinin önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmaların arkeolojik sit alanına zarar verip vermeyeceğinin bilimsel açıdan değerlendirilmediği vurgulandı.

You may also like

Comments

Comments are closed.