İklim KriziManşetTarım-Gıda

İklim kaynaklı afetler tarımsal üretimde 105 trilyon lira kayba neden oldu

0
Fotoğraf: Mukhtar Khan / AP

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü‘nün (FAO) yayımladığı yeni bir rapor, son 30 yılda yaşanan doğal felaketlerden dolayı bitkisel ve hayvansal üretimde 3,6 trilyon euro (105,7 trilyon lira) değerinde kayıp yaşandığını gösteriyor.

Afetlerin Tarım ve Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkisi” başlıklı rapor, afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkisine ilişkin ilk küresel tahminleri bitkisel ürünler ve hayvancılık odaklı olarak ortaya koyuyor.

Tarımın doğayla ayrılmaz ilişkisine vurgu yapan FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, tekrarlayan afetlerin gıda güvenliğine ve sürdürülebilir tarımsal gıda sistemlerine tehdit oluşturduğunun altını çiziyor.

euronews‘ün aktardığına göre Dongyu, raporun önsözünde “Doğal kaynaklara ve iklim koşullarına olan derinden bağımlı olması nedeniyle, tarım afet riski bağlamında en korumasız ve en kırılgan sektörlerden biridir” ifadelerini kullanıyor.

Fotoğraf: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

‣ Türkiye’de tarım kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tehlike altında

En fazla kayıp tahıllarda

Rapor, başlıca tarımsal ürünlerle ilgili kayıpların artan eğilimler gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre, tahıllardaki kayıplar son otuz yılda yılda ortalama 69 milyon tona ulaştı. Bu rakam, 2021 yılında Fransa‘nın tüm tahıl üretimine tekabül ediyor.

Bunu her biri yılda ortalama 40 milyon tona yaklaşan meyve ve sebzeler ile şeker bitkileri takip etti. Meyve ve sebzelerdeki kayıplar, 2021 yılında Japonya ve Vietnam‘daki meyve ve sebze üretiminin tamamına karşılık geliyor.

Et, süt ürünleri ve yumurta, 2021 yılında Meksika ve Hindistan‘daki tüm et, süt ürünleri ve yumurta üretimine karşılık gelen, yılda ortalama 16 milyon tonluk tahmini bir kayıp gösterdi.

‣ İklim krizi küresel bir salgın: Gıda arzını beklenenden çok daha erken vurabilir
‣ İklim değişikliğinin gıda üretimi ve güvenliğine etkileri giderek daha negatif oluyor

Asya, en büyük ekonomik kayba sahne oldu

Rapora göre Asya, toplam ekonomik kayıplarda açık ara en büyük payı oluşturdu. Afrika, Avrupa ve Amerika‘daki kayıplar da benzer bir büyüklükte yaşandı.

Ancak Asya’daki kayıplar tarımsal katma değerin sadece yüzde 4’ünü oluştururken, Afrika’da bu oran yaklaşık yüzde 8’e tekabül etti.

Tarımın tüm alt sektörlerini kapsayan veri ve bilgi eksikliğine dikkat çekilen raporda, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ormancılık alt sektörlerindeki kayıplara ilişkin sistematik verilerin mevcut olması halinde bu rakamın daha yüksek olabileceği belirtildi.

Raporda bahsedilen üretim kaybı, yılda ortalama 117 milyar euro (3,4 trilyon lira) veya tarım faaliyetlerinde yıllık küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5’ine tekabül ediyor.

‣ İklim krizi gıda güvenliğini tehdit eden bitki pandemilerinin yayılımını kolaylaştırıyor
‣ Araştırma: Sadece et, süt ürünleri ve pirinç, 1,5 derece iklim eşiğinin aşılmasına neden olacak

Kategori: İklim Krizi

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.