Doğa MücadelesiEditörün SeçtikleriEkolojiManşet

Ekoloji Birliği’nin yıllık meclis toplantısı Akbelen Ormanı’nda yapıldı

0
Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Ekoloji Birliği, Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Akbelen Ormanı’nı yaklaşık iki yıldır genişletilmek istenen kömür madenine karşı savunan İkizköylüler ve doğa savunucularına destek olmak amacıyla, yıllık meclis toplantısı için nöbetin 497’nci gününde Akbelen Ormanı’nda bir araya geldi.

Cumartesi günü (10 Haziran) Türkiye’nin çeşitli kentlerinden ormandaki nöbet alanına gelen Ekoloji Birliği bileşenleri ve aktivistler, burada çadır kurarak İkizköylüler’in direnişine destek oldu.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Aynı gün düzenlenen bir oturumda Çevre Mühendisi ve Çevre ve İklim Politikaları Kıdemli Danışmanı Deniz Gümüşel, Kardok Derneği Başkanı Nejla Işık, Ekoloji Birliği Eş Sözcüleri Halime Şaman ve Güner Yanlıç, nöbet alanında çoklu krizden çıkışa yönelik ekoloji mücadelesi konulu bir oturum düzenledi.

Akbelen Ormanı nöbetinde büyük emeği olan kadınlardan Melahat Çulha, Aytaç Yakarİlkay DemirAyşe Çoban, İlkiz Pınar ve Edibe Demir de oturumda yer alarak kömür madeni nedeniyle İkizköy halkının karşı karşıya olduğu sorunları dile getirdi.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Doğa İçin Sanat Derneği de ekoloji mücadelesi ve doğa savunusunda sanatın önemini vurgulamak adına orman nöbetine katıldı. Sanatçılar ve çocuklar, nöbet alanında açılan bir standda yapılan çalışmalarla Akbelen Ormanı’na desteğini sanat aracılığıyla sundu.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Yatağan’daki kömür madenine ziyaret

Oturumun konuşmacıları ve katılımcıları ardından Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan kömür madenini ziyaret ederek, kömür madenciliğinin yol açtığı doğa tahribatını yerinde inceledi.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Kömür madeninin yanıbaşında zeytinliği olan ve dokuz yıldır zeytinliğini kömür madeninin ve Yatağan Termik Santrali‘nin yol açtığı çevresel tahribattan korumak için mücadele veren Turgut Mahallesi sakinlerinden Tayyibe Demirel, maden ve santral nedeniyle yok olan geçim kaynakları nedeniyle köylülerin yerlerinden edildiğini vurguladı.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Demirel, “Nefes alamıyoruz buranın tozundan” diyerek hava kirliliği nedeniyle kanser ve KOAH vakalarında görülen artışın yöre halkında ciddi endişelere yol açması nedeniyle çok sayıda insanın göç ettiğini aktardı.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Burada bir basın açıklaması gerçekleştiren ekoloji aktivistleri, kömürün iklim krizi, çevre, su kaynakları, tarımsal üretim, geçim kaynakları ve sağlık üzerindeki etkilerine değinerek “2030’da Kömürsüz Türkiye” kampanyasını vurguladı; kömürden aşamalı ve adil çıkış talep etti.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Pazar günü (11 Haziran) ise Ekoloji Birliği’nin yıllık meclis toplantısına katılacak olan çeşitli bileşenlerin temsilcileri, nöbet alanından yola çıkarak pankartlarla toplantının yapılacağı yere doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Yürüyüş sırasında atılan sloganlarla Türkiye’de ekolojik yıkıma uğrayan bölgeler için adalet çağrısı yapıldı; iklim, çevre ve sağlıklı bir yaşam için kömürden aşamalı çıkış talep edildi.

Birliğe üç yeni bileşen katıldı

Toplantı, İkizköy sakinleri tarafından yaşam alanlarını korumak için kurulan Kardok Derneği Başkanı Nejla Işık’ın konutunun bahçesinde düzenlendi.

Meclis Toplantısının eş sözcü Halime Şaman tarafından başlatılmasından sonra, toplantıyı yürütmek üzere Divan Kurulu oluşturuldu. Divan’a, kolaylaştırıcı olarak Süheyla Doğan, yazman olarak da Süleyman Eryılmaz ve İpek Sarıca seçildi.

Yürütme kurulunun hazırladığı gündem, Süheyla Doğan tarafından Meclis’e sunulup görüş ve önerilerin alınmasından sonra Eş Sözcü Güner Yanlıç bir açılış konuşması yaptı. Yürütme Kurulu faaliyet raporu da Eş Sözcü Halime Şaman tarafından sunuldu.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Toplantıya birliğin bileşenlerinden Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Doğanın Çocukları, Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP), Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP), Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP), Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Ekoloji Derneği, Zilan Ekoloji Platformu, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Divriği Yaşam ve Doğa Platformu, Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE), Van Çevre Derneği (VANÇEVDER), Karaman Ekoloji Derneği, Yeşil Yaşam İnsiyatifi, Yeşil ve Sol Çalışma Grubu, Berlin Yeşil Ev, Yaşam ve Dayanışma Yolcuları ve İkizdere Dernekler Federasyonu fiziki olarak katılırken, Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu (AYEP), Malatya Çevre Platformu (MALÇEP) ve Kadın Meclisi çevrimiçi olarak katılım sağladı.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Toplantının gündem maddeleri arasında seçim sonuçlarının ekoloji hareketleri bağlamında değerlendirilmesi, ekoloji hareketleri afet ve afet sonrası çalışmaların değerlendirilmesi ve bu konuda Ekoloji Birliği’nin katkı vereceği çalıştaylar ve toplantılar düzenlenmesi, deprem sonrası yürütülen eko-yıkım faaliyetleri, nükleer enerji, termik santrallerin kapatılmasına yönelik kampanya, deprem fırsatçılığında kentsel dönüşüm, ekokırımın suç olarak yasalaşması, ekoloji hareketlerinin ortak eylemselliği, yerel ve uluslararası ortaklaşmalar yaratmak, nadir element madenciliği başta olmak üzere vahşi madenciliğe karşı kampanyalar, direniş alanlarına, nöbetlere destek yolculuklarının artırılması, direnişler arasında doğrudan köprüler kurulması, kömürsüz 2030 kampanyası yer aldı.

Fotoğraf: Dilan Ela Pamuk

Toplantı sonucunda İkizköy Çevre Komitesi, Sarıyer kent Dayanışması ve Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği, birliğin bileşenleri arasına katıldı.

Ekoloji Birliği, toplantıda alınan nihai kararları ilerleyen günlerde yayımlanacak olan bir sonuç bildirgesi ile paylaşacak.

You may also like

Comments

Comments are closed.