ManşetDoğa MücadelesiYerel

Bargilya Sulak Alanı’na yapı ruhsatı veren Milas Belediyesi: Bakanlık ve Valilik uygun gördüğü için vermek zorundaydık

0

Besim Tibuk ve Ali Ağaoğlu ortaklığındaki şirketin, flamingoların cenneti olarak bilinen Bargilya Tuzla Sulak Alanı kıyısında 480 bin metrekarelik alanda yaklaşık 16 bin kişilik tatil köyüne yapı ruhsatı veren Milas Belediyesi‘nin Başkanı Muhammet Tokat basın açıklaması yaptı.

Tokat, projeye verilen ÇED olumlu kararına karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) açtığı davaya müdahil olduklarını söyleyerek “Mahkemenin ÇED olumlu kararını iptal etmesi halinde biz de derhal yapı ruhsatını iptal edeceğiz” dedi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve TMMOB, geçen haftalarda Bargilya Tuzla Sulak Alanı’nda yapılmak istenen projeye karşı Milas Belediyesi önünde toplanarak basın açıklaması yapmış, Belediye Başkanı Tokat, “Projeye karşı durulmamalı” demişti.

Son zamanlarda yapı ruhsatına dair getirilen eleştirilere karşı Belediye Başkanı Tokat, “Bölgemiz için aynı çevre duyarlılığında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” dedi.

Bugüne kadar çevre bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Tokat, “Sırf görevimizin bize yüklediği sorumluluklar noktasında farklı düşünüyoruz diye ya da süreçlerin işletilmesindeki tarz farklılıkları nedeniyle kimse bizi çevre düşmanlığı ve hainlikle suçlayamaz” şeklinde konuştu.

İmar planının 1997’de yapıldığını, alanın 2007’de kamulaştırıldığını söyleyen Tokat, planlama bölgesinin 2019’da ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan‘, doğal ve arkeolojik sit alanı olarak belirlendiğini de ekledi.

2021’de verilen ÇED olumlu kararıyla tüm yetkilerin Bakanlığa geçtiğini belirten Tokat, Milas Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının projenin 1. etabındaki tek parseli, bu parselin de 21 blok, bir soyalş tesis ve bir istinat duvarını kaldığını söyledi.

Biz sürecin son halkasıyız

Tokat, yapı ruhsatının onayını başka kurumlara da sorarak verdiklerini ve vermedikleri takdirde iki ay içinde yetkinin Bakanlığa geçeceğini, bu durumda Milas belediye ve halkının sürecin tamamen dışında kalacağını söyledi.

Tokat’ın ruhsat sürecine dair açıklamasından önemli noktalar şöyle:

  • “Konu Belediyemizce uzun süre araştırılıp tartışılmış, ilgili kurum, STK ve odalarla istişare edilmiştir.Yapı ruhsatı verilirken ilgili kanun ve yönetmeliklerin aradığı tüm işlemler titizlikle yerine getirilmiştir.
  • Yasal zorunluluk nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı‘na görüş sorulmuş ve uygun görüşü alınmıştır. MUSKİ Genel Müdürlüğü de onay vermiştir. Bu süreçlerin sonunda tüm aşamalar geçilmiş, iş yağı ruhsatı bizim önümüze gelmiştir. Yani biz sürecin son halkasıyız.

Belediyeyi sürecin içinde tutma çabası içindeydik

  • Kanun ‘Belediye ve Valiliklerce ruhsat ve eklerde yanlış veya eksik bulunmadıysa yapı ruhsatı müracaattan itibaren 30 gün içinde verilir’ diyor. Buradaki hüküm kesin ve idareye bir takdir yetkisi bırakmıyor, buna aykırı davranmak da suçtur.
  • Bu belgelerden biri olumsuz olsaydı yapı ruhsatını vermemiz söz konusu olamazdı. ÇED Olumlu kararı da kaldırılmadığı veya iptal edilmediği sürece, yapı ruhsatı işleminin durdurulması da yasal olarak mümkün değil.
  • Bakanlar Kurulu tarafından 2012’de turizm alanı ilan edilmesiyle Milas Belediye’sinini tüm planlama yetkileri elinden alınmış oldu. Bizat benim kararımla bu karara dava açtık. Turizme karşı olduğumuz için değil, bölgenin özellikleri düşünüldüğünde Milas Belediyesi’nin yetkilerini geri alması ve sürecin içinde kalmasını amaçladık.
  • Biz de bu konuda çok duyarlıyız. ÇED Olumlu kararına karşı açılan davada TMMOB’un yanında müdahil olunması talimatını bizzat ben verdim. Davanın kazanılması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz, vereceğiz.

Bu açıklamaların ardından, Belediye’nin çevre örgütlerine ve Akbelen Ormanı direnişine destek verdiği için soruşturma geçirdiğiniaktaran Tokat, “Çevre ve çevrecilere verdiğimiz destek sebebiyle böyle saldırılara maruz kalırken çevre düşmanı ilan edilmek akıllara zarar, vicdanları yaralayan bir durumdur. Bu süreçte en yakınlarımızın bizlere yönelik güvensiz yaklaşımları beni daha da derinden yaralamıştır” dedi.

Tokat sözlerini, “Üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bize ve ekibimize güvenmenizi ve desteğinizi bekliyoruz. Bizi anlayan ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” diyerek bitirdi.

Muğlalı çevreciler vazgeçmiyor: Ağaoğlu’nun Bargilya Sulak Alanı’na inşaat projesi iptal edilsin

Milas-Bodrum Havalimanı’nın da bulunduğu bölge, bir sulak alan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. 1997’de tüm çabalara rağmen havalimanının yapımı engellenemedi. Şimdi de Milas’ın kuş cenneti olan Boğaziçi Tuzla Sulak alanı da konutlaşma uğruna yok edilmek isteniyor. Çok sayıda çevre örgütü ve sivil toplum kuruluşu projeye tepki gösteriyor.

Tuzla Sulak Alanı, hem Önemli Kuş Alanı hem de Önemli Doğa Alanı kriterlerine sahip. Alan gerek uluslararası mevzuat (Ramsar, Bern, Barcelona ve Biyoçeşitlilik Sözleşmeleri) gerekse ulusal mevzuat (Çevre Kanunu, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik) ile koruma altında.

Bargilya Tuzlası yok olmasın

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.