EkolojiManşetTürkiye

Sayıştay raporu: OGM, 152 maden sahasındaki izinsiz yapılaşmaya göz yumdu

0

Sayıştay tarafından hazırlanan Orman Genel Müdürlüğü 2020 yılı raporunda maden sahalarında izinsiz yapılar yapıldığı ve izin amacı dışında kullanımlar olduğu tespit edildi.

Orman Kanunu‘nun 16’ıncı maddesi gereğince izin verilen maden izin sahalarından örnekleme yöntemi ile seçilen 649 maden izin sahasının 152’sinde izinsiz yapılar ve izin amacı dışında kullanımlar olduğu belirtildi. Raporda “Kurum tarafından maden izin sahalarının kontrollerine yönelik etkin bir denetimin yürütülemediği görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

‘Etkin denetim yok’

Sayıştay izni olmayan yapıların ve izin amacı dışındaki kullanımların tespitinde tek zamanlı uydu görüntüsü ile kontrol ve denetimlerin yeterli olmadığını belirtti.

Raporda ayrıca “152 maden izin sahasından 46’sında “idare izni olmayan yapılar” olduğu; 30’unda “izin amacı dışında kullanımlar” olduğu ve 76’sında ise “hem idare izni olmayan yapı” hem de “izin amacı dışında kullanımlar” olduğu anlaşıldı” denilerek bunların tespit, takip ve kontrolü bakımından etkin bir denetim yürütülmediği aktarıldı.

Geçmişte de uyarı verilmişti

“Dolayısıyla maden izin sahalarında; idare izni olmayan yapılar ve izin amacı dışında kullanımlar gibi iş ve işlemlerle ilgili yapılan kontrollerin işlevsel olmadığı, ORBİS’te verilen link üzerinden sistem tabanlı ve risk odaklı kontrollerin yapılmadığı görülmüştür” denilen raporda şu ifadeler yer aldı:

“Maden izin sahalarında kontrollerin yeterince yapılamadığı konusu geçmiş yıl Sayıştay Denetim Raporlarında yer almasına ve kurumca talimat ve uyarılar yapılmasına rağmen; kontrollerin yeterli düzeyde iyileştirilemediği görülmüştür.”

‘Rehabilitasyon yapılmıyor’

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre Sayıştay raporunda, maden sahalarında rehabilitasyon çalışmalarının da yapılmadığı kaydedili. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Orman Genel Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre izin verilen maden sahalarında yapılan denetimlerde, maden işletme sahalarının büyük bir çoğunluğunda rehabilite çalışmalarının yapılamadığı, bu sahaların verilen izinler doğrultusunda belli bir plan ve proje çerçevesinde işletilmesi ve çalıştırılması gerekirken, sahalarda düzensiz çalışmaların yapıldığı görülmüştür.”

Eylem planı yok

Sayıştay’ın 2020 raporunda, Orman Bakanlığı’nın ormanlık alanlar ve çevresinde yangın eylem planlarını da hazırlamadığını tespit etti.

Raporda, Türkiye’deki toplam ormanlık alanın yüzde 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmasına karşılık, yangın eylem planlarının her yerleşim yeri için hazırlanmadığı ve yanan alanlar ile bu alanlarda yapılan çalışmaların tamamının coğrafi bilgi sistemi kapsamında izlenmediği belirtildi.

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.