KentManşetYerel

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Belediyesi’nin imar planına iptal

0
Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin (DBB), “gecekondu ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek, yerinde dönüşüm sağlamak” gerekçeleriyle Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi için hazırladığı “Nazım İmar Planı” İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

‘Planlama standartların altında, mahalle bütünlüğünü bozar’

Mahkeme, imar planının iptaline dair başvuruyu da karara bağladı. Kararda, bilirkişi raporuna işaret edilerek, nazım ve uygulama imar planları arasında uyumsuzluk olduğunun tespit edildiği, artan nüfusun sosyal-teknik altyapı alanlarının az bırakıldığı ve yetersiz olduğu kaydedildi. İdare Mahkemesi’nin kararında planlama bölgesinin teknik-sosyal altyapı dengesi ve imar planının bütünlüğünün de bozulacağı tespitine yer verildi.

Belediyenin itirazların yerinde olmadığı ve bilirkişi raporunun mahkemece benimsendiği ifade edilen kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Bu durumda, yukarıda özetlenen bilirkişi raporu ve dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile planlama alanında nüfus artışı öngörülmekle birlikte sosyal ve teknik altyapı alanları, eğitim tesis alanı, sağlık tesis alanı ve park alanının mevzuatla belirtilen standartların altında ve yetersiz olarak planlandığı ve ortaya çıkan bu durumun revizyon yapılacak plan sahası dışında tüm planlama bölgesinin teknik-sosyal altyapı dengesi ile plan bütünlüğünü bozacağı hususları dikkate alındığında, dava konusu revizyon nazım imar planının imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Kararda, söz konusu nedenler gerekçe gösterilerek dava konusu işlemin iptaline karar verildiği belirtildi.

 

Kategori: Kent

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.