ManşetTürkiye

HSK, stratejik planında sosyal medyanın yargı üstünde baskı kurmasını ‘tehdit’ olarak nitelendirdi

0

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2022-2026 Stratejik Planı’nda “Medyanın yargı bağımsızlığı üzerinde giderek daha fazla baskı unsuru olarak kullanılması” ve “Yargının kamuoyunda gereğinden fazla gündem olması”, dış tehdit olarak ele alındı.

HSK‘nın stratejik planı, kuruma yönelik PESTLE analiziyle oluşturuluyor. Buna göre kurumun 2022-2026 yılları arasında sahip olacağı politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal fırsat ve tehditler analiz edilerek stratejik bir çerçeve hazırlandı. Aynı şekilde GZFT analiziyle de kurumun güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditleri belirlendi.

Kurum içi ciniyet dağılımı analize göre HSK personellerinin dörtte üçü erkek (yüzde 75,8) ve yalnızca dörtte biri kadın (yüzde 24,2) çalışanlardan oluşuyor.

HSK, planda, “Yazılı, görsel ve sosyal medyanın yargı bağımsızlığı üzerinde giderek daha fazla baskı unsuru olarak kullanılması”nı ‘tehdit’ sınıfına koyarken, diğer bazı tehditler de şöyle sıralandı:

  • Hakim ve savcı adaylık eğitiminden beklenen verimin alınamaması.
  • Yargının kamuoyunda gereğinden fazla gündem olması,
  • Medyada kurula yönelik asılsız ve yıpratıcı haberlerin olması
  • Yargıya olan güveni azaltıcı etkenlerin bulunması.
  • Farklı çıkar gruplarının Kurulun itibarını sarsmaya yönelik ulusal ve uluslararası eylemlerinin olması.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.