ManşetSağlıkTürkiye

HDP’li Kerestecioğu Tip Hizmet Sözleşmesine İlişkin Meclise soru önergesi verdi

0

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine İmzalatılmak İstenen “Tip Hizmet Sözleşmesi” hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması için bir soru önergesi gönderdi.

Kerestecioğlu, “Yalnızca polikliniklerde bakılan hasta sayısıyla orantılı bir performans sistemi getirilerek ne amaçlanmaktadır?” diye sordu.

‘Bakanlık hatada neden ısrar etmektedir?’

Filiz Kerestecioğlu’nun Sağlık Bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle gönderdiği soru önergesinde yer alan sorular şöyle:

  1. Söz konusu Sözleşmeyle, bilimsel araştırmaya dayalı, bağımsız bir meslek grubu olan tıp mesleğinin bu yönü ortadan kaldırılarak ve yalnızca polikliniklerde bakılan hasta sayısıyla orantılı bir performans sistemi getirilerek ne amaçlanmaktadır?
  2.  Birlikte Kullanım Protokolü imzalayan Üniversitelere sorulmadan hazırlanan sözleşmenin tıp eğitimi, sağlık hizmeti, akademi ve tıp biliminin ülkemizde gelişmesi için büyük önem taşıyan üniversite hastaneleri ortamına yapacağı olumsuz etkiler tarafınızdan değerlendirilmiş midir?
  3. Kanun uyarınca, sözleşmenin usul ve esaslarının, Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü alınarak Yönetmelik ile düzenlemesi, sözleşme için ise Dekanların görüşünün alınması gerekmektedir. Bakanlığınız neden kanundaki şarta aykırı olarak YÖK’ün uygun görüşünü almadan, Tıp Fakültesi Dekanlarının itirazlarına ve Danıştay’ın ilk 4 yönetmeliğin hukuka aykırılığını saptamış olmasına rağmen, Yönetmeliği 5. Kez yayımlayarak hatada ısrar etmektedir?
  4. Tıp Fakültesi Dekanları tarafından Sözleşmenin yaratacağı olumsuz etkiler rapor
    olarak Sağlık Bakanlığına ve YÖK’e iletilmesine, pandemi süresince böyle bir
    girişimden vazgeçilmesi gerektiği, pandemi sonrasında ilgili tarafların görüşleri ile bir çalışma yapılması önerisinde bulunulmasına rağmen neden Dekanların çağrısı tarafınızdan karşılık bulmamıştır?

‘Bakanlığınız bir yaptırımda bulunacak mı?’

Soru önergesinde sözleşmeyi imzalamayan bazı öğretim üyelerinin sabit döner sermayelerinin ödenmediği hatırlatılarak, bu konuyla ilgili Bakanlığın bir yaptırımı olup olmayacağı da soruldu:

         5. Sözleşmeyi imzalamayan hekimlere, uygulamalı tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmeti veremeyecekleri, asistanların uygulamalı eğitim alamayacağı, sabit döner sermaye ve döner sermaye ödemelerinin yapılmayacağı söylenmektedir. Bazı illerde öğretim üyelerinin sabit döner sermayeleri ödenmemiştir. Söz konusu kanuna aykırı işlemlerle ilgili Bakanlığınız bir yaptırımda bulunacak mıdır?

6. Pandemi süresince canla başla verdikleri emekler için hem Bakanlığınız hem de toplum tarafından alkışlanan hekimler, bugün neden bizzat Bakanlığınız tarafından ekonomik ve psikolojik baskıya maruz bırakılmaktadır?

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 16 Aralık 2020 tarihinde 81 il valiliğine “Birlikte Kullanım Kapsamında İmzalanacak Hizmet Sözleşmesi” konulu bir yazı gönderildi.

Bahsi geçen yazıda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşunun başhekimi ile “Personel” olarak tanımlanan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve uzmanlık öğrencileri ile tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının bir yıl süreyle geçerli olmak üzere gönderilen ve performans kriterlerini belirleyen Sözleşmeyi imzalamaları gerektiği belirtildi.

Bu söyleşmeyle başhekimlere isterlerse personelin sözleşmelerini feshedebilme yetkisi verdiği gibi, üst sınır belirtilmeksizin fazla mesai yaptırabilecekleri vurgulandı.

Sözleşmeyi imzalamayan öğretim üyelerinin 2547 sayılı kanunla belirlenen serbest çalışma ya da kurumsal sözleşmeyle çalışması engelleneceği ifade edildi.

Sözleşmeyle, öğretim üyelerinin bilimsel toplantılara katılması bile başhekimin iznine bağlanmasının yanında, personelin performans değerlendirmesi de doğrudan başhekime bağlandı.

Söz konusu sözleşmeye Türk Tabipleri Birliği (TTB) yasal itirazları yapıp Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanıyla görüşmüş olsa da, sözleşmeyi imzalamayan sağlık çalışanlarına baskılar devam etti.

Ayrıca, sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemeleri kesildi, hekimlerin yemek kartları veya personel kartları iptal edildi.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.