Dış Köşe

Dünyanın çiftçileri Türkiye’de toplandı – Abdullah Aysu

0

Bu yazı karasaban.net/ den alınmıştır

Dünya çiftçi örgütü La Via Campesina’ya (Çiftçi Yolu) bağlı çiftçi örgütleri Çiftçi-SEN’in ev sahipliğinde Seferihisar Sığacık’ta toplandılar. Dünya tarımında olup bitenleri birlikte değerlendirdiler.

La Via Campesina’ya 88 ülkeden 164 örgüt bağlı. Bu örgütler küçük ve orta ölçekli çiftçilerin oluşturduğu örgütler. Aralarında büyük ölçeğe sahip çiftçi yok. Büyük çiftçi örgütleri de La Via Campesina’da yer alamıyor.

62

La Via Campesinalı örgütler bu toplantılarında sadece dünya tarımını değil, tarımsal üretim, yaşam ve ekolojiye etki eden; savaş ve göç gibi daha birçok konuyu ele aldılar. Toprakların şirketler tarafından nasıl gasp edildiği, arazilerin, suların ne şekilde ve kimler tarafından kirletildiğini aralarında değerlendirdiler.

Savaşın tarıma ve köylülere verdiği zararı, neden olduğu göç konusunu ve daha birçok konuyu tartıştılar. Tartışmakla kalmadılar, bu durum karşısında ne yapacaklarına dair bazı belirlemelerde de bulundular. Belirledikleri kararların taslaklarını çıkarttılar. Taslakları 2017’de Bask ülkesinde yapacakları genel kurulda karara dönüştürecekler.

Bir araya gelen çiftçi örgütleri, küçük ve orta ölçekte üretim yapan köylülerden oluşuyor.

Dünya çiftçileri, çiftçi kadınlar toplantısıyla başladı. Çiftçi kadınlar şu konularda ortaklaştılar:

-Köylü kadın hareketini güçlendirmek için politik eğitime ağırlık verilmesi

-Hareketi büyütmek için koordinasyon, iletişim ve ittifakları güçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi,

-Kadına Yönelik Şiddet konusunda mücadelenin güçlendirilmesi için devlet politikaları üzerinde etki kurulması; yapılan kampanyayı kamuoyunda daha görünür kılmak,

-İklim değişimi, ulusaşırı şirketler ve serbest ticaret anlaşmalarına karşı Gıda Egemenliği mücadelesinin güçlendirilmesi,

-Tüm bölgelerdeki kadın hareketini güçlendirmek üzere bir eğitim programı geliştirilmesi ve Agro ekoloji okullarında çiftçi kadınlara yönelik eğitimlere ağırlık verilmesi,

-Benzer görüşleri paylaşan örgütlerle ittifak kurulması,

-Köylü feminizminin yaygınlaştırılması için çalışmaların yürütülmesi

Kadın toplantısının bir gün sonrasında genç çiftçiler toplantısı yapıldı.

La Via Campesina’nın 6. Genel Kurulu’nda yapılan tartışmaların değerlendirildiği Gençlik Meclisi’nde, Afrika, Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika bölgesi delegeleri kendi güncel durumlarına dair sunumlar yaptı. Bu sunumlarda, agroekoloji (ekolojik tarım) okulları deneyimleri, bölgesel konferanslar, eğitim ve örgütlenme çalışmaları, gıda egemenliği, iletişim, liderlik, sorumluluk ve tohum bankası pratikleri aktarıldı ve gözden geçirildi.

Toplantının devamında, iletişim ve eğitim konularına odaklanan tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalar, genç çiftçilerin yaşadıkları sorunları, tarımsal ve politik eğitim, agroekoloji okulları, iletişim yöntemleri gibi başlıkları kapsıyordu. Bu başlıklar etrafında, ileriye dönük olarak genç çiftçilerin daha iyi örgütlenmesi ve bilinçlenmesinin nasıl mümkün olabileceği değerlendirildi.

Türkiye’nin dağlarında maden aramalarıyla yapılan katliamlar, ovalarında kurulan termik santrallerde yaratılan tahribatlar, özgür akan suların HES marka kelepçelerle tutsaklaştırılması, hava koridorlarına rüzgâr santrallerinden kurulan barikatlar, acil kamulaştırma adı altında toprak ve su gaspları Çiftçi-SEN’e bağlı genç, kadın ve diğer delegeleri tarafından  paylaşıldı. Ortak mücadele duygularıyla umutlar yeniden tazelendi.

Bu yazı karasaban.net/ den alınmıştır

61-Abdullah Aysu

 

Abdullah Aysu

More in Dış Köşe

You may also like

Comments

Comments are closed.