EkolojiManşetYerel

Aydın Kuyucak’ta yapılmak istenen Pamukören JES 5 için ‘ÇED Olumlu’ kararı

0
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın‘da Kuyucak ilçesi Yöre Mahallesi’nde yapılmak istenen Pamukören JES 5 (32 MWe/32 MWm) projesi için ikinci kez ÇED Olumlu raporu verdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ Kararı verilmiş olup; AYDIN Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir” denildi.

Birinci sınıf tarım alanı statüsündeki Aydın’da Türkiye’deki jeotermal santrallerin yüzde 85’i kurulu. Bölge halkı, siyasetçiler ve STK temsilcileri, kenti bir ağ gibi saran santraller ile madencilik faaliyetleri ve balık çiftlikleri yüzünden kentte ne tarım ne de yaşam kaldığını belirterek, yıllardır mücadele sürdürüyor.

JES, hava ve su kirliliği, maden kıskacında can çekişen bir tarım kenti: Aydın
Jeotermallerin memleketi: Aydın’da yeni JES’e acele kamulaştırma
Bilirkişi: Aydın’da planlanan yeni JES için ÇED raporu yeterli değil
Aydın Kızılcaköy’de planlanan JES’e ikinci iptal

Çelikler Aydın Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan JES için daha önce, 01.07.2020 tarihli ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verilmişti. Aynı proje için ikinci kez ÇED kararı çıktı. ÇED Raporunda bu durum şöyle açıklandı:

İkinci rapor

“…01.07.2020 tarih ve 5930 sayılı ÇED Olumlu kararının iptaline ilişkin, T.C. Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından 2020/587 E., 2021/512 K. Sayılı karar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açılmış ve ÇED Olumlu kararı iptal edilmiştir.(Bknz Ek-31)

Bu kapsamında iş bu ÇED Raporunda sadece iptal kararına gerekçe sayılan hususlardan ötürü Bakanlığın da uygun görüşü alınarak (Bkz.Ek-32) revizyon yapılmış, diğer başlıklar altında 2009/7 Genelgesi kapsamında herhangi bir revizyon yapılmamıştır.

01.07.2020 tarih ve 5930 sayılı ÇED Olumlu kararının iptaline ilişkin, T.C. Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından 2020/587 E., 2021/512 K. Sayılı karar da eksiklik olarak gösterilen ve iptal sebebi sayılan hususlara ilişkin olarak bu mahkeme kararının uygulanması, gereklerinin yerine getirilmesi ve Mahkeme kararında belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla işbu ÇED Raporu 2009/7 sayılı ÇED Yönetmeliği Uygulamaları Genelgesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır…” 

Kategori: Ekoloji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.