Doğa MücadelesiManşet

Aydın Kızılcaköy’de planlanan JES’e ikinci iptal

0

Aydın‘ın Kızılcaköy ilçesinde açılmak istenen ve toplam 120 kuyuyu kapsayan Sarı Zeybek Jeotermal Santrali (JES) için ikinci kez iptal kararı çıktı.

Kızılcaköy Çevre ve Dayanışma Derneği‘nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın proje için verdiği ‘ÇED Olumlu’ kararına karşı açılan davanın 5 Temmuz’daki duruşmasında Aydın 1. İdare Mahkemesi, uzman bilirkişi raporlarına da yer verdi.

Bilirkişi: Aydın’da planlanan yeni JES için ÇED raporu yeterli değil

Beş köyün arazisinde yapılmak istenen ve 54MWe olarak planlanan JES için açılacak kuyuların bir kısmı köydeki evlere 100-140 metre yakında bulunuyor. Aydın’ın içme suyunu karşılayan İkizdere Barajı’na da çok yakın planlanan kuyuların tamamı birinci sınıfı tarım arazileri ve incir bahçelerinin içinde yer alacaktı.

İdare Mahkemesi’nin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“…. İmar planı konusunda 3 adet kurum görüşünün olumsuz olduğu, santralin ve ruhsat sahasının yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle yer seçiminin uygun olmadığı, santralin mevcut imarlı bir yola cepheli olmadığı, 5-6 metre genişliğindeki kadastral yoldan cephe aldığı, Dağ tarafının tamamen zeytin ağaçları ile kaplı olduğu, Santral yapılması planlanan alanın, gelişme konut alanı olduğu, 18 adet (10 üretim, 8 reenjeksiyon) sondaj kuyusu planlandığı için nihai ÇED dosyasında bahsedilen miktarın yaklaşık 18 katı daha fazla Çamur Havuzuna ihtiyaç olduğu, projenin gerçekleştirileceği alanın içerisindeki sondaj noktaları 18 adet olup her sondaj alanının 10.000 m² alanı kapladığı, 18 adet x 10.000 m² = 180.000 m²’lik alandan bitkisel toprak sıyrılacağı, dava konusu alanda vatandaşlar tarafından açılan sulama amaçlı yeraltısuyu kuyuları genel olarak ovadaki alüvyon birim üzerinde açıldığı, bu birimde yeraltısuyu derinliklerinin 50 m civarında olduğunun keşif esnasında vatandaşlar tarafından beyan edildiği, dava konusu “Sondaj Yöntemi ile Jeotermal Kaynak kapasite artış faaliyeti projesinin” Coğrafi Konum, Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler dikkate alındığında yeraltı suyunu ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, proje sahasının; Efeler İlçe merkezine 8 km, İncirliova İlçe merkezine 1,5 km, Dereağzı, Kızılcaköy ve Gerenkova Mahalleri ile iç içe olduğu ve 3 km mesafede İkizdere barajının bulunduğu, aynı zamanda planlanan proje sahasında 2000 yılından bu yana büyüklüğü M > 5.0’de olan 12 deprem olduğu ve bu ölçekte son 100 yıllık periyotta 62 deprem yaratan tektonik hareketliliğin oldukça fazla olduğu bir alan olduğu, bu sebeple, dava konusu JES projesinin; olası deprem durumunda yeraltı suyunu ve su kaynaklarına zarar verebileceği, makine mühendisliği açısından nihai ÇED Raporu kapsamında değerlendirme yapıldığında, olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı ancak, yer seçimi yönünde diğer bilirkişilerle birlikte yapılan değerlendirme sonucu çevreye olumsuz yönde etkilerinin fazla olacağı, kurum görüşlerinde de belirtildiği gibi proje sahasının çok yakınlarında kamu tarafından yoğun bir şekilde kullanılan konut, eğitim ve park, rekreasyon alanlarının bulunduğu, söz konusu alandaki parsellere yaklaşık 250 m mesafede bölge halkanın içme ve kullanma sularının sağlandığı derin kuyuların bulunduğu, santral alanı ve kuyu alanlarının I. ve II. sınıf tarım arazilerine kurulmasının planlandığı, bu alanlarda tarımsal üretimin gerçekleşmesini engelleyeceği ve özellikle zeytin ağaçlarının çiçeklenme dönemi olan Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı başlarında işletmenin kuruluş aşamasında çıkacak tozun, bitkilerde tozlaşmayı engelleyerek, zeytin ağaçlarının generatif özelliklerini olumsuz etkileyeceği, projenin uygulanacağı saha ve coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Aydın İlinin ve projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeli ile projenin olası etkileri dikkate alındığında anılan risk ve etkiler sebebiyle dava konusu ÇED olumlu kararı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

JES, hava ve su kirliliği, maden kıskacında can çekişen bir tarım kenti: Aydın

Mahkeme, kararın ikinci kez iptaline karar verdi.

You may also like

Comments

Comments are closed.