Akbelen DirenişiManşet

Akbelen’de ağaç kesen şirket yerine yurttaşı ablukaya alan jandarma hakkında başvuru

0
Akbelen Ormanı Nöbet Alanı - Fotoğraf: Cansu Acar

Limak, IC-İçtaş ortaklığındaki YK Enerji‘nin termik santraline linyit arzı oluşturmak için ağaçları bir bir kesilen Akbelen Ormanı‘ndan jandarmanın çekilmesi ve Anayasaya aykırı emirlerin yerine getirilmemesi adına emir verilmesi için jandarma Jandarma Genel Komutanlığına başvuruda bulunuldu.

Karadam ve Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği adına Av. İsmail Hakkı Atal’ın yaptığı başvuruda Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu hatırlatıldı.

Fotoğraf: Cansu Acar

Muğla eski valisi Orhan Tavlı‘nın Anayasa‘nın 169. maddesini ihlal eden Anayasal suç niteliğindeki kanunsuz emriyle Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesiminin gerçekleşmesi için kolluk görevini jandarmanın yapmasından dolayı, söz konusu emirlere uyulmaması için talepler Jandarma Genel Komutanlığı’na iletildi.

Muğla’daki vali ve kaymakamların kanunsuz emirlerine riayet edilmemesi için Muğla İl Jandarma Komutanlığına emir verilmesi ve jandarmanın Akbelen Ormanı’ndan geri çekilmesi için Jandarma Genel Komutanlığına başvuruda bulunuldu.

Emrin verilmemesi ve nihayetinde jandarmanın ormandan çekilmemesi durumunda ise “Anayasanın 137. maddesi ve Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3, 7 ve 9. maddelerine aykırı davranmak” suçlarından dolayı Jandarma Genel Komutanlığının da sorumluluğunun doğacağı bildirildi.

Fotoğraflar: Cansu Acar/ Yeşil Gazete

Dün (16 Ağustos) gönderilen talep ve idari başvuru yazısında 24 Temmuz 2023 günü Akbelen ormanında başlayan kesim nedeniyle şirket yetkilileri ve ilgili idari kurumlarındaki yöneticiler hakkında da şikayette bulunuldu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey , YK Enerji’nin ortağı şirketlerin sahipleri olan Nihat Özdemir (LİMAK holding sahibi), İbrahim Çeçen ( ICTAŞ holding sahibi), Muğla eski valisi Orhan Tavlı, Yeniköy Kemerköy A.Ş. CEO’su Serhat Dinç hakkında “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs” gerekçeleriyle Milas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu gerçekleştirildi.

Akbelen – Fotoğraf: Cansu Acar

İkizköylülerin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal tarafından yapılan şikayette şirket sahiplerinin Türkiye’ye her yıl 44 milyar TL sağlık maliyeti olan LİMAK -ICTAŞ termik santralini işletebilmek için Muğla, Milas, Akbelen Ormanı’nı Anayasal suç işleyerek kesip böylece yıllık turizm geliri 135 milyar TL olan Bodrum’un suyunu da kesmeye çalıştığı vurgulandı. Ayrıca Atal, dilekçeyi verdiklerini belirterek şu kanun maddelerini hatırlattı:

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 3. maddesine göre ‘Kanun ve nizamlar ile bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların öngörmediği hiçbir görev jandarmadan istenemez.’

Anayasanın 137. maddesine göre ise ‘Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.’

Görüleceği üzere Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 3. Maddesiyle ‘kanunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların öngörmediği görevlerin yerine getirilmesi’ yasaklanmış, Anayasa’nın 137. maddesiyle konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesi de yasaklanmıştır.”

Akbelen’deki ağaçları kesen şirket patronları ve vali hakkında şikayet

You may also like

Comments

Comments are closed.