Uncategorized

Sessiz protesto eylemi yapan Boğaziçi Üniversitesi hocalarına disiplin soruşturması

0

Boğaziçi Üniversitesi‘nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Melih Bulu‘yu rektör olarak atanmasının ardından akademisyenlerin başlattığı ve 32 aydır  sürdürdükleri nöbet eylemiyle ilgili “disiplin soruşturması” başlatıldı.

13 akademisyen hakkında başlatılan soruşturmanın öne sürülen gerekçesi; eylemlerin “kanuna aykırı” ve “üniversite işleyişini bozucu nitelikte olması.”

Rektörlük 1 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde öğretim üyelerine bir yazı göndermiş ve sessiz nöbet eyleminin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”nun “yasak yerler” başlığını taşıyan 22’nci maddesi uyarınca kanuna aykırı olduğunu iddia etmiş;  ayrıca eylemlerin üniversite tercih etme aşamasındaki öğrenci adaylarının “tereddüde düşmelerine” neden olduğunu ileri sürmüştü.

Bu nedenle de nöbet tutan öğretim üyeleri hakkında adli, cezai ve idari işlemlerin başlatılacağını belirtmişti.

‘Barışcıl protesto anayasal hak, yasaklama hak ihlali’

Açılan soruşturmayla ilgili Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak barışçıl protesto hakkımızın anayasamız tarafından güvence altına alınmış olduğunu tekrar hatırlatır, nöbetimizin, hiçbir bildirime, izine, ya da idarenin saat/mekan tasarrufuna tabi olmadığının altını çizmek isteriz.

Nöbetimizin hiçbir idari ve akademik işleyişi aksatması söz konusu olmadığından, asılsız gerekçelerle yasaklanması da net bir şekilde hak ihlali anlamına gelecektir ve hukuksuzdur. İfade özgürlüğünün ve bu özgürlüğün bir görünümü olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kapsamı ve sınırlanması ile ilgili ölçütler, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından belirlenmiştir.

7 Temmuz 2023 tarihli yazıda ifade edilen yaptırım tehditlerinin ve sınırlamaların hukuka aykırı olduğunu ortaya koyan çok sayıda yargı kararı mevcuttur. Tamamen hukuk sınırları içinde kalarak gerçekleştirdiğimiz barışçıl nöbetimizin, yüksek mahkeme kararları görmezden gelinerek kriminalize edilmesi kabul edilemez.

Bu vesile ile tüm yasaklamalara ve tehditlere rağmen, yapılan hukuksuzlukların takipçisi olmaya ve üniversitemizin içinde bulunduğu yönetim krizine dikkat çekmeye devam edeceğimizi, barışçıl ve hukuki çerçeve içinde kalarak üniversitemizin özgürlükçü, çoğulcu, eşitlikçi yapısını korumaya yönelik itirazlarımızı farklı biçimlerde ifade etmeyi sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.”

Akademisyenler, 4 Ocak 2021 tarihinden bu yana her mesai günü 12.15-12.30 arasında, cüppelerini giyerek kampüs meydanında toplanıyor ve rektörlüğe sırtlarını dönüyor.  Bu sessiz protesto ile üniversitenin özerk, özgür ve demokratik yapısını zedeleyen uygulamaları protesto etmeyi ve kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlıyorlar.

You may also like

Comments

Comments are closed.