ManşetMedya-İnternet

RTÜK’ün TELE1’e verdiği ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı

0

TELE1, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle verdiği üç gün karartma cezasına karşı açtığı davada RTÜK’ün cezasının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

RTÜK’ün cezası TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in katıldığı yayında yaptığı “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştiri işaret edilerek verilmişti.

‣RTÜK istedi, TELE1’in ekranları üç gün karartılıyor 

Ceza sonrası kanal tarafından cezanın iptali ve yürütmesinin durdurulması için başvuru yapılmıştı. Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararını verdi.

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin oy birliği ile verdiği kararda şu ifadeler kullanıldı:

  • Ekteki dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama yapılarak ve dava konusu işlemin sebep ve gerekçelerinin; işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının onaylı bir örneğinin sunulmasının istenilmesine,
    Dava konusu işlemin hangi yasa hükümleri uyarınca tesis edildiğinin (madde ve fıkra belirtilmek suretiyle) açıkça bildirilmesinin istenilmesine,
    Bunun dışında uyuşmazlığın çözümüne yardımcı diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,
  • Dava konusu işlemin, yayın durdurmaya ilişkin olması nedeniyle her an uygulanacak olması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun dava açabilmek için öngördüğü süre ve dava açıldıktan sonra Mahkemece yapılacak usuli işlemler için tanıdığı süre göz önüne alındığında, işlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamayacağı gibi, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, olayın niteliği ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap süresinin 30 (otuz) gün olarak belirlenmesine, 25/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.