Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Ordu’da Karadeniz için ekoloji toplantısı: Hukuki, fiili ve iktidar mücadelesi şart

0

Artvin, Rize, Samsun, Sinop illerindeki ekoloji mücadelesi veren dernekler ve platformlar Ordu Çevre Derneği’nin çağrısıyla 17 Aralık Cumartesi günü bir araya gelerek ekokırıma karşı ortak mücadeleyi tartıştı.

Yeşil Artvin Derneği, Karadeniz İsyandadır Platformu, Derelerin Kardeşliği Platformu, Ordu Çevre Derneği, Samsun Çevre Platformu ve Sinop Nükleer Karşıtları Platformu temsilcilerinin katıldığı toplantıda katılımcılar mücadele deneyimlerini aktardı.

Belediye İş Sendikası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda ortak hareket etmek, dayanışmayı güçlendirmek üzerine görüş birliğine varıldı. Toplantıda hidroelektrik santrallere (HES) karşı başlayan mücadelenin yeni sorunlarla daha kapsayıcı hale geldiğinin vurgusu yapıldı.

Maden, taş ocakları, deniz dolgusu, dere yataklarına duvar örülmesi, enerji nakil hatları, balık çiftlikleri gibi ekosistemi bozan çalışmaların hızlandığına dikkat çekildi.

Anayasada ekoloji talebi

Yerel mücadelenin ulusal alanda birleştirilmesi ve iktidar mücadelesiyle bağının kurulmasının da önemine değinilen toplantıda seçim süreci nedeniyle Anayasa tartışmalarında ekoloji konusunun yer alması için çalışma yapılması dile getirildi. Toplantıda kaydedilden ortak talepler ise şöyle:

 1. Hukuksal kazanımlar önemli ancak yeterli değil. Mahkeme kararlarına uyulmamakta. Bu nedenle hukuk mücadelesi fiili mücadeleyle birleşmelidir.
 2. Kazanım için halkı mücadeleye katma konusunda özen gösterilmeli.
 3. Açılacak davalarda halk taraf yapılmalı, davacı olmaları sağlanmalıdır.
 4. Yerel mücadeleler önemli ancak ülkenin her tarafında aynı sorunlar yaşandığından mücadele ulusal alanı kapsaması için çalışılmalı; bu mücadelede iktidar mücadelesi de gözetilmelidir. Asıl kalıcı çözüm yolu budur.
 5. Anayasa tartışmalarında ekolojik anayasa için çaba harcanmalıdır.
 6. Ekoloji örgütleri arasında iletişim ve dayanışma artırılmalıdır.
 7. Ekokırıma karşı mücadeleyi önemsemek gerekiyor.
 8. Seçimde milletvekili adaylarının ekolojiye ve mücadelesine yakın insanlardan olması için baskı oluşturulmalıdır.
 9. Karadeniz toplantılarının devamı için çaba harcanacak.
 10. Konuşmalar ve görüş alışverişleri toplantıya katılan dernek ve platformların yönetim-yürütmelerinde değerlendirildikten sonra çalışmalara devam edilecek.
 11. Karadeniz illerinde derneği-platformu olmayan yerlere destek sağlanarak platformların oluşturulmasına yardımcı olunacak.

You may also like

Comments

Comments are closed.