Doğa MücadelesiManşet

Mahkeme Manisa’da insan sağlığından yana karar verdi: Atık tesisinin yürütmesi durduruldu

0

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Caferbey‘de yapılmak istenen katı atık depolama tesisinin, insan ve çevre sağlığı açısından telafisi güç zararlar meydana getireceği nedeniyle 2577 sayılı kanunun 27’inci maddesi uyarınca yürütmesi durduruldu. 

Mahkeme tarafından verilen kararda katı atık tesisinde olduğu söylenen kamu yararının çevre ve insan sağlığına yönelik risk içermesi sebebiyle olumsuz etkilerinin baskın geldiğini işaret ederek yapılmamasında daha çok kamu yararı olduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

Köylüler 14 yıldır mücadele ediyor

Caferbeyliler söz konusu çöp tesisine hem mera alanlarını etkileyeceği hem de sularını kirleteceği nedeniyle 2008’den beri karşı çıkıyorlardı. Köylüler Kasım 2021’de iş makinelerinin alana girişini engellemek için de günlerce nöbet tutmuşlardı.

Dün verilen kararda bilirkişi raporuna işaret edilerek kurulması planlanan tesisin yer seçiminin “İçme suyu temin edilen akifer ve kaynakların koruma alanlarının belirlenmesi hakkında tebliğ hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varılmıştır” değerlendirmesine yer verildi.

Yönetmeliğe aykırı

Ayrıca mahkeme kararında yerleşim yerine ve su kaynağına çok yakın mesafede bulunan, koku yayma ve su kirletme tehlikesi yönünden sakıncasının bulunmadığı sabit olmayan, çevre ve insan sağlığına zarar verme riski bulunan bir yerin katı atık aktarım istasyonu için seçilmesinin Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde belirtilen kriterlere aykırı olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi. 

Mahkeme katı atık tesisinin çevre ve insan sağlığına zarar verme, su kaynaklarını kirletmeyle birlikte zirai faaliyeti olumsuz etkileme riski taşıdığını belirtti. 

Ne olmuştu?

Caferbeyliler söz konusu çöp tesisine hem mera alanlarını etkileyeceği hem de sularını kirleteceği nedeniyle uzun bir süredir karşı çıkıyorlardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çöp tesisi projesine karşı direnen köylüler hakkında da 24 Şubat’ta dava açılmıştı.

25 Mayıs’ta da çöp tesisine karşı direnen Caferbeyliler hakkında açılan davanın ikinci duruşması görülmüş, köylülerin avukatı, davada verilecek ara kararın zaten önceden verildiğini ve bunun fark edilmesi üzerine reddi hakim talebinde bulunduklarını belirtmişti. 

Köylüler Kasım 2021’de iş makinelerinin alana girişini engellemek için de günlerce nöbet tutmuşlardı.

You may also like

Comments

Comments are closed.