ManşetMedya-İnternetTürkiye

İzinsiz yardım toplama faaliyetleri yeni düzenlemeyle engellenebilecek

0

Resmi Gazete‘de yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle birlikte, internet ortamında izinsiz yardım toplama faaliyetlerine erişim engellenebilecek.

Yardım toplama izin numarasının yazılması zorunlu olacak

AA‘da yer alan habere göre bu yönetmelikle birlikte, yardım toplama izni verilen faaliyetlerin internet ortamı dahil yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları her türlü materyale, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilen yardım toplama izin numarasının yazılması zorunlu olacak. Cumhurbaşkanı tarafından izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar ise kendilerine verilen izin kararının yılı ve sayısını yazacak.

Bankada hesap açmak veya elektronik olarak işleme tabi tutulmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplama izni verilen kişi ve kuruluşlar, yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere açılacak hesap numaralarını, SMS numaralarını ve benzeri bilgileri izni takip eden 30 gün içinde izin veren makama bildirecek.

Yardım toplama izni verilenlere ilişkin bilgiler izin veren makam ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü‘nün internet sayfasından yayımlanabilecek.

Toplanan yardım teslim edilecek

Yardım toplamakla yetkili ve görevli kişiler en geç 15 günde bir topladıkları yardımı, sorumlu sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılmış bulunan hesaplara yatırmak zorunda.

Ancak toplanan yardım miktarının bilanço esasına göre defter tutan dernek ve vakıflar için 25 bin TL’yi geçmesi durumunda toplanan para, bu süre beklenmeden saymana teslim edilecek veya bankaya yatırılacak. Bunun dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar için ise toplanan yardım miktarının 10 bin lirayı aşması halinde toplanan para, bu süre beklenmeksizin bankaya yatırılacak.

Kesin hesabın verildiği tarihten itibaren 90 gün içinde yardım toplama faaliyeti sonunda elde edilen gelirin harcanmasına ilişkin bilgileri içeren Yardım Toplama Sonuç Bildirimi izin veren makama bildirilecek. Yardım toplama amacına ilişkin harcamaların bu süre içinde tamamlanamaması durumunda, izin veren makamın onayıyla bu süre uzatılabilecek.

İnternet ortamında da başvuru ve bildirimler aynı olacak

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, yönetmelik gereğince izin veren makama yapılacak başvuruların, verilecek bildirimler ve diğer iş ve işlemlerin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında yapılması hususlarında izin vermeye, başvuruların, bildirimlerin ve diğer iş ve işlemlerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit edecek.

Elektronik ortamda gönderilen başvuru ve bildirimler, hukuki sonuçları bakımından kağıt ortamında gönderilen başvuru ve bildirimler ile aynı olacak.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.