Ekolojiİklim KriziManşet

Hükümetler okyanusları deniz kirliliğinden koruma taahhütlerini yerine getirmiyor 

0

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), uluslararası toplum ve denizcilik sektörü sorunları gerektiği gibi ele almakta sürekli başarısız olurken, küresel denizcilik iklime, okyanuslara ve insan sağlığına ciddi zararlar vermeye devam ediyor.

Uluslararası deniz taşımacılığının çevresel etkilerini ele almak üzere tasarlanmış en önemli uluslararası yasa olan Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi‘nin (MARPOL) 50. yıldönümü vesilesiyle yayınlanan ve denizcilik sektörünün zararlı etkilerini ortaya koyan son incelemenin bulgusu bunu ortaya koyuyor.

Seas At Risk tarafından yaptırılan ve “Denizcilik ve Okyanusların Durumu” başlığını taşıyan çalışma, dünyanın dört bir yanından hükümetlerin denizcilik için yeni bir iklim stratejisi üzerinde anlaşmak üzere Londra‘da IMO’da bir araya geldiği sırada yayımlandı. Rapor, iklim üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere deniz taşımacılığının zararlı etkilerini dizginlemeye yönelik önceki tüm girişimlerin başarısız olduğunu ve bugüne kadar yapılanlar ile Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ve en son bilim tarafından talep edilen azaltımlar arasında büyük bir uçurum olduğunu vurguluyor:

 • İklim değişikliği: Denizcilik sektörü, emisyonlarını azaltma ve iklim kriziyle mücadelede adil ve hakkaniyetli şekilde payına düşen katkıyı sağlama konusunda defalarca başarısız oldu. IPCC iklim bilimi, Paris Anlaşması tarafından belirlenen 1,5°C ısınma sınırını aşmamak için sektörler genelinde “derin ve hızlı azaltımlar” talep ederken, denizcilik emisyonlarının katlanarak artacağı öngörülüyor.

 • Okyanus sağlığı: yetersiz, kötü uygulanan veya var olmayan düzenlemeler deniz taşımacılığının okyanus sağlığına zarar vermesine izin veriyor. Buna petrol ve kimyasal sızıntılar ve deşarjlar, su altı gürültüsü, kanalizasyon ve plastik kirliliğinin yanı sıra kötü hava kalitesi ve deniz ve kıyı bozulmasına neden olan liman genişlemesi de dahil.

 • İnsan sağlığı: Deniz taşımacılığı, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki liman topluluklarının sağlığına ve refahına zarar vermeye devam ediyor. Fosil yakıtlı gemilerden kaynaklanan zehirli kirleticiler her yıl dünya çapında yaklaşık 250 bin erken ölüme ve altı milyondan fazla çocukluk astımı vakasına neden olurken, Güney Asya sahillerinde gemi söküm işçileri ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalıyor.

Bu sorunlar geçici bir şekilde ele alınamıyor; bunun yerine, bu sorunların entegre ve koordineli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için gemiciliğin günümüz dünyasında oynadığı rolün temelden yeniden düşünülmesini gerektiriyor.

Çalışmanın bulguları arasında şu maddeler öne çıkıyor:

 • Deniz taşımacılığının çevresel etkilerinin hiçbiri geniş ölçekte ele alınmamaktadır. Deniz taşımacılığının çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele alan uluslararası düzenlemeler zayıf ve yetersiz uygulanmakta olup, kaydedilen ilerlemeler deniz ticaretindeki istikrarlı büyüme ile hızla dengelenmektedir.

 • Rutin olarak göz ardı edilen gönüllü kılavuzlara çok fazla güvenilmekte ve birçok sorun tamamen düzenlenmeden kalmaktadır.

 • Son yıllarda iklim konusuna odaklanılması IMO ve denizcilik endüstrisinin diğer kritik konuları göz ardı etmesine neden olmuştur.

 • Bu baskıların birçoğunun birbiriyle son derece bağlantılı olduğu ve kümülatif etkilerin önemi göz önüne alındığında, düzenlemeye yönelik konu bazında, parça parça bir yaklaşımın her zaman yetersiz kalması muhtemeldir.

 • Denizcilik sektörünün mevcut sürdürülemez rotasını “düzeltmek” için denizciliğin uluslararası, bölgesel ve ulusal yönetişim yapılarında değişikliklere ihtiyaç duyulabilir.

 • Bunlar, entegre, iddialı ve dönüşümsel bir gündeme rehberlik edecek uzun vadeli bir vizyon gerektiren karmaşık sorunlardır.

Ne tür etkiler doğuruyor?

Bu bulguların etkileri ise şu şekilde sıralanıyor:

 • Son yıllarda olayların azaldığı tanker kazaları hariç, diğer tüm iklim, okyanus ve insan sağlığı etkileri 50 yıl sonra bile çok önemli bir tehdit olmaya devam etmektedir.

 • IMO’nun ilk kez uluslararası deniz taşımacılığının iklim üzerindeki etkilerini ele almakla görevlendirilmesinden bu yana geçen 26 yılda, bu emisyonların artışını durdurmak için hiçbir şey yapılmadı. Operasyonel petrol ve diğer tehlikeli maddelerin boşaltılması, tehlikeli maddeler de dahil olmak üzere paketlenmiş malların dökülmesi, kanalizasyon deşarjı ve plastiklerin boşaltılmasını düzenlemeye yönelik girişimlerin hepsi başarısız oldu ve denizcilik hacimlerindeki büyüme genellikle herhangi bir önlemin faydasını ortadan kaldırdı.

 • Gemiler, okyanus sağlığı ve yerel ekonomiler için yıkıcı sonuçları olan istilacı sucul türlerin dünya çapında taşınması için ana vektör olmaya devam etmektedir.

 • Biyosit içeren boyalar, deniz organizmalarının gemilerin gövdelerine yapışmasını önlemek için rutin olarak kullanılmaktadır, ancak deniz yaşamı için toksiktir.

 • Gemi çarpışmaları deniz memelileri için önde gelen bir ölüm nedenidir ve bazı türlerin neslinin tükenmesine neden olmaktadır.

 • Gemi kaynaklı su altı gürültüsü (on yıl içinde iki katına çıkmıştır) ve gri suyun boşaltılması (mikroplastikler içerir ve kanalizasyon kadar kirli olabilir) dahil olmak üzere okyanus sağlığı için kritik olan çok sayıda konu tamamen düzensizdir ve düzenleyiciler bunun yerine hiçbir yasal gücü olmayan etkisiz “yönergeleri” tercih etmektedir.

 • Sektörün daha fazla ve daha büyük gemilerle büyümesinin kıyılar üzerinde zincirleme etkileri vardır; liman genişletme planları, deniz taşımacılığının toksik ve zarar verici etkilerini genellikle hassas kıyı bölgelerinde yoğunlaştırmaktadır.

 • Isınmanın dünyanın geri kalanından dört kat daha hızlı gerçekleştiği Kuzey Kutbu’nda, denizcilik endüstrisi eriyen buzları yeni rotalar açmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor ve hassas çevreyi ve yerleşik yerli toplulukların geçim kaynaklarını daha da büyük bir risk altına sokuyor.

 • Gemilerden kaynaklanan sülfür kirliliğini azaltmaya yönelik düzenlemelerin kötü tasarlanması, bir hava kirliliği sorununun su kirliliği sorununa dönüşmesine neden olmuştur; gemilerin egzoz gazı temizleme sistemi atık sularını doğrudan okyanusa boşaltmalarına yasal olarak izin verilmektedir ve gemi yakıtı hala karayolu yakıtından 100-500 kat daha kirleticidir.

 • Gemilerin Güney Asya sahillerinde hurdaya çıkarıldığı gemi sökümü ve endüstrisi, “görünüşte küresel yönetişimin aşırı bir başarısızlığını” temsil etmektedir.

 • İnsan haklarına ve hatta temel ESG [çevresel, sosyal ve yönetişim] taahhütlerine bile saygı göstermeyen sınırsız kurumsal açgözlülük”.

Uzmanlar ne diyor?

Seas At Risk Denizcilik Politikası Direktörü John Maggs, “Okyanus ve iklimin korunması konusunda 50 yıllık bir ilerlemenin kutlaması olması gereken, küresel toplumun ve IMO’nun vaatlerini yerine getirmede nasıl başarısız olduğunun bir gösterisine dönüştü” dedi.

Maggs şunları kaydetti:

“Gemiler, artan iklim ve hava kirliliğinden tehlikeli petrol ve kimyasal sızıntılara, plastik kirliliğine, vahşi yaşamla ölümcül çarpışmalara, sualtı gürültü kirliliğine ve istilacı türlerin taşınmasına kadar gezegenimize ciddi zararlar vermeye devam ediyor. Ancak bu hafta IMO ve uluslararası toplum bu yıkıcı döngüyü kırma ve yeni bir rota çizme şansına sahip. IMO’da yeni bir denizcilik iklim stratejisini müzakere eden hükümetler, 2030 yılına kadar denizcilik emisyonlarını yarıya indirmeyi kabul etmeli ve sektörü Paris Anlaşması‘nın 1,5°C sıcaklık sınırının altında küresel ısınmayı tutma yolunda kesin bir şekilde belirlemelidir. Ülkeler bu hedefin hem yapılabilir hem de ekonomik olduğunu biliyor. Bu hedef aynı zamanda küresel deniz taşımacılığının yarattığı ve yeni raporumuzda haritası çizilen diğer birçok tehdide karşı acilen harekete geçilmesi için de tetikleyici olabilir. Doğru olanı yapmak için hiçbir zaman çok geç değildir, 50 yıl sonra bile.”

Seas At Risk Kıdemli Denizcilik Politikası Sorumlusu Lucy Gilliam ise şunları söyledi:

“Gezegenin sınırlarını aşmaya devam ederken çevresel aşırılıklarla karşı karşıyayız. Deniz taşımacılığı sadece iklim, okyanus ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmesinde doğrudan bir rol oynamakla kalmıyor, aynı zamanda ekosistemin bozulmasına neden olan küresel ticaret sistemini de destekliyor. Her alanda dönüştürücü bir değişime ihtiyacımız var. Denizcilik de bunun bir istisnası değil. Biyoçeşitlilik ve okyanus krizlerini de çözmeden iklim krizini çözemeyiz.”

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.