Eğitimİnsan HaklarıManşet

‘Genel ahlak’ diyen ODTÜ’nün yurt yönetmeliği hukuka aykırı bulundu

0
ODTÜ yurt yönetmeliği
Fotoğraf: Depo Photos

Ankara 9. İdare Mahkemesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi‘nin (ODTÜ)  yurt yönetmeliğinin bazı maddelerini hukuka aykırı buldu. Mahkeme, özellikle “genel ahlak” ve “sosyal medyada yöneticilere hakaret” gibi belirsiz ifadeleri içeren maddeleri iptal etti.

ÜniKuir’in haberine göre, Ankara 9. İdare Mahkemesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü tarafından 2022 yılında yürürlüğe konulan ve öğrencilerin yurtlardaki davranışlarını düzenleyen Yurtlar Yönetmeliği’nin pek çok maddesini hukuka aykırı bularak iptal etti. Bu karar, daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olmasına rağmen, rektörlüğün web sitesinde halen yer alan yönetmeliğin pek çok maddesinin iptalini içeriyor.

Mahkeme, Üniversite Senatosu’nun yürürlüğe soktuğu yönetmelikte yer alan ve “genel ahlak” ile “sosyal medyadan üniversite yöneticilerine hakaret” gibi belirsiz ifadeler içeren maddelerin iptaline karar verdi. Bu maddeler, öğrencilerin yurtlardaki geleceklerini ODTÜ Rektörlüğü ve Yurtlar Yönetiminin insafına bırakıyordu.

ODTÜ’nün yurt yönetmeliğinin iptali için davacı olmuşlardı

Mahkemenin kararında, disiplin suçlarının ve cezalarının açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı ve idareye bırakılan tespit durumunda keyfi uygulamaların önüne geçilmesi gerektiği belirtildi. ODTÜ Yurtlar Yönetmeliğinin iptali talebiyle birden fazla öğrenci davacı olmuştu. Bu davalardan birinde, yönetmeliğin hukuka aykırılığı ve usulsüz yürürlüğe girmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği tespitiyle Nisan 2023’te yürütmenin durdurulması kararı verilmişti.

ÜniKuir’in hukuki danışmanlık sunduğu davada, mahkeme yönetmeliğin 10 maddesinin 30’a yakın bendini iptal etti. Mahkeme, yönetmeliğin iki maddesinde hukuksuzluk bulmadı. Bu kararla belirsiz ifadeler içeren ve öğrencilerin ifade özgürlüğünü sınırlandırmaya yönelik eleştiriler alan yönetmeliğin önemli bir bölümü etkisiz kalmış oldu.

ODTÜ’de bayrak ve pankart denetimi…

ÜniKuir Hukuki Danışmanı Avukat S. Duygu Çildoğan, yürütmeyi durdurma kararı çıkmış yönetmeliği internet sitesinde muhafaza eden ODTÜ’de, Yurt Yönetmeliğine aykırılık sebebiyle soruşturma açılan ya da ceza alan öğrencilerin hukuki danışmanlık almasının faydalı olacağını belirtti. İptal edilen yönetmelikte, “Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak” gibi belirsiz hükümler yer alıyordu ve bu hükümler mahkeme kararıyla kaldırıldı.

“Genel ahlak” kavramının kullanıldığı ve “yurdun içerisinde genel ahlaka aykırı davranışta bulunmak” gibi ifadeleri içeren maddeler de iptal edildi. Mahkeme, bu tür belirsiz ifadelerin öğrencileri haksız yere cezalandırmak için kullanılabileceğini belirtti.

Yönetmelikteki “sosyal medyada yöneticilere hakaret” ifadesi de iptal edilen maddeler arasında yer aldı. 

Son olarak yurtlarda “yasalara ve ilgili düzenlemelere aykırı biçimde bayrak asma, marşlar söyleme” gibi eylemlerin yurttan çıkarılma nedeni olduğunu belirten maddeler de mahkeme tarafından iptal edildi. Bu karar, öğrencilerin yurtlardaki yaşamlarını düzenleyen yönetmeliklerin daha adil ve hukuka uygun olmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirildi.

More in Eğitim

You may also like

Comments

Comments are closed.