Doğa MücadelesiManşet

Foça’daki arkeolojik alanda yapılan plan değişikliği iptal edildi

0

İzmir‘in Foça ilçesinde yer alan İsmetpaşa Mahallesi‘ndeki alan için yapılan Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı iptal edildi.

Söz konusu değişiklik 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlığı’nın 10 Mart 2020 tarih ve 63561 sayılı “olur”u ile onaylanmıştı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası ise plan değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talibeyle İzmir 5’inci İdare Mahkemesi‘ne dava açmıştı.

Arkeolojik öğelere sahip

Bilirkişi raporunda yer alan hususları dikkate alan mahkeme alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre kamu yararı adına bilimsel açıdan korunması gereken, çok nadir rastlanan türden arkeolojik öğelere sahip olduğunu söyledi.

Mahkeme, arkeolojik verilerle ilgili olarak herhangi bir arkeolojik yüzey araştırması, kazı ya da bilimsel yayın yapılmamış olması dolayısıyla alanın bilim dünyası tarafından yeterince tanınmadığını belirtti.

‘Kültür varlıklarını tahrip edecek’

Kararda dava konusu taşınmazın farklı bir amaç doğrultusunda kullanılmasının alanda yer alan kültür varlıklarının tahribatına neden olacağı öne sürüldü.

Bu sebeple şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, koruma mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılan dava konusu plan notu değişikliğinin 22 Eylül 2021 tarihli karar ile iptal edildiği bildirildi.

You may also like

Comments

Comments are closed.