ManşetTürkiye

Erdoğan yargı reformu paketini onayladı

0

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne göre, haber sınırını aşmayan ve eleştiri amaçlı düşünce açıklaması suç olmayacak, tutukluluk süresi bir yılı geçemeyecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan yeni düzenlemelerin, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlandığı bildirildi.

İlk pakette yer alan düzenlemeler şöyle:

Pasaportlar iade edilecek: OHAL döneminde çıkartılan KHK’larla pasaportları iptal edilenlere, haklarındaki idari veya adil işlemler lehine sonuçlanmışsa pasaportları iade edilecek. Yeni başvuranlara da yapılacak araştırma sonucunda pasaport verilecek.

Düşünce açıklamaları suç olmayacak: Terörle Mücadele Kanunu’na yapılan eklemeyle, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.

Tutukluluk süresi bir yılı geçemeyecek: Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise bir yılı geçemeyecek. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 2’nci kitap 4’üncü kısmında yer alan ‘Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar’ bakımından bu süre en çok bir yıl altı ay olacak, gerekçesi gösterilerek altı ay daha uzatılabilecek.

Cinsel istismar mağduru çocuklar: Cumhuriyet savcısı veya hakimin, ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğunu değerlendirdiği çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları, özel ortamda uzmanlar aracılığıyla alınacak.

Erişimin engellenmesi kararları içeriğe yönelik olacak: ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, bazı suçlarda verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin yapıldığı yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek; bütün internet sitesi engellenmeyecek.

Seri muhakeme ve basit yargılama: Soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanacak. Bu usül, TCK’de yer alan ve bu yasayla belirlenen suçlar için uygulanabilecek.

Yasaya göre, asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecek. Bu usül kapsamında duruşma yapılmaksızın hüküm verilebilecek. Mahkumiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilecek.

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.