Doğa MücadelesiManşetYerel

Danıştay Erdoğan’ın acele kamulaştırma kararını iptal etti: Köyümüzü savunduk ve kazandık

0
Arşiv fotoğrafı

Aydın’ın Köşk ilçesindeki mahallelere verilen Efendi Jeotermal Tarım Oto Kiralama A.Ş. tarafından yapılmak istenen jeotermal elektrik santrali (JES) için çıkarılan acele kamulaştırma kararı iptal edildi.

14 Nisan 2022’de Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Aydın’ın iki mahallesinde yapılacağı duyurulan acele kamulaştırma, Danıştay 6. Dairesi kararıyla engellendi. Danıştay kararında şu ifadelere yer verildi:

  • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası yönünden davanın ehliyet yönünden reddine,
  • Dava konusu Cumhurbaşkanlığı kararının uyuşmazlığa konu taşınmaza ilişkin kısmının ise iptaline […] karar verildi.
‣JES, hava ve su kirliliği, maden kıskacında can çekişen bir tarım kenti: Aydın

‘Tüm adaletsizliğe karşı köyümüzü savunduk ve kazandık’

Karar yıllardır mücadele veren köylüler için bir müjde niteliğindeydi. Mezeköy’ün X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı köyümüzü, toprağımızı savunduk ve kazandık! Bizimle beraber mücadele eden, herkese teşekkür ediyoruz.!”

‣Jeotermal nedir ve Mezeköylüler neden buna karşı çıkıyor  
‣Mezeköy’de direnen kadın: Bizi insandan saymadan çiğnediler
‣Mezeköylülere jandarma saldırısı gece boyunca devam etti: Köye giriş çıkışlar bir hafta kapatıldı

Jeotermal nedir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın yaptığı açıklamaya göre jeotermal, “yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısı ve basıncın oluşturduğu sıcaklıkların, bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla çözülmüş mineraller, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su, buhar ve gazlar ile yüzeye taşınan ısı enerjisi.”

Isı üretimi, elektrik üretimi, turizm ve sağlık gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Hal böyleyken dünyanın birçok yerinde de alternatif enerji kaynağı olarak tercih edilen ve doğal bir kaynak olan jeotermale karşı Aydın’da giderek yükselen tepkinin sebebi ne?

Bunun birçok sebebi var: Birinci sınıf tarım alanlarının üzerine ve hatta yerleşim yerlerine kurulmaları, çok küçük bir alanda çok fazla santralin bulunması ve yeraltından çekilen kaynak suların çekildiği mesafeye değil, tarım alanlarına ya da onlara yakın su kaynaklarına bırakılması, yani reenjeksiyon bunlardan bazıları.

Bir doğa talanı belgeseli: Jeotermal Yetti Gari

Yönetmen Murat Yüksel’in bölgedeki mağdurların anlatımlarını ve uzman görüşlerini içeren, “Jeotermal Yetti Gari” isimli 20 dakikalık belgesel filmi, Aydınlı köylülerin JESlere karşı yürüttükleri çevre mücadelesini konu alıyor. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanan belgesel filmin nasıl ortaya çıktığını Yeşil Gazete’ye anlatan Yüksel, tarım alanlarının tahribatına karşı ses çıkarmak ve bir hafıza oluşturmayı amaçladıklarını belirtmişti.

Acele kamulaştırma nedir?

Acele kamulaştırma hali, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında madde 27’de şöyle açıklanıyor:

“3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 – 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.”

Acele kamulaştırmada olağanüstü şartlar işaret edilerek olağan kamulaştırma işleminde geçmesi gereken sürenin ve yapılması gereken işlemlerin önüne geçiliyor. 

You may also like

Comments

Comments are closed.