Ekoloji

Temiz Ünye Çevre Platformu kuruldu

0

Ordu Ünye’de kurulan termik santrale karşı mücadele etmek üzere Temiz Ünye Çevre Platformu kuruldu. 19 Şubat günü düzenlenen bir basın açıklamasıyla platformun kuruluşunu ilan eden Ünyeliler ilçelerinin enerji çöplüğüne çevrilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Ünye’de çevre hakkı mücadelesi etrafında bir araya gelen ilçe halkı ENKA / BECHTEL ortaklığında inşasına Kasım 2009’da başlanan ve sahibinin BORASCO Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş olduğu Akçay’daki termik santrale karşı mücadeleyi yükseltmeye karar verdi. Bu amaçla bir araya gelen Ünyeliler düzenledikleri basın açıklamasında santralin bölgede yaşayan halkın sağlığını tehdit ettiğini ve atıkları nedeniyle denizde kıyı balıkçılığının her geçen gün öldüğünü ifade etti. Açıklamada çevreye verilen zarara karşı duyarlı tüm Ünyeliler de platforma destek olmaya davet edildi.

Temiz Ünye Çevre Platformu kuruluşunu ilan ettiği basın açıklamasında, son dönemde gelişmiş ülkelerin doğal gaz çevrim santrallerinin de içinde bulunduğu fosil yakıtlara dayalı elektrik üretimini öngören sanayi politikalarından, insan ve çevre sağlığına verilen zararlar nedeniyle vazgeçtiklerini, bunun sonucu olarak da bu teknolojiyi kullanan çok uluslu ve yerel enerji üretim şirketlerinin yatırımlarını Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere kaydırdıklarını anlatarak ,  tüm Ünyelilere şu cümlelerle çağrıda bulundular:

“Şirketlerin kar hırsı, ülkemizi tehdit eden ve geleceğini yok sayan, çocuklarını yok sayan, havayı, suyu, toprağı kısacası yaşamı kirleten enerji ve sanayileşme politikaları tehlikenin boyutlarını arttırmaktadır. Sebzelerimizin, meyvelerimizin, etlerimizin, balıklarımızın, sütlerimizin kısacası tüm ürünlerimizin ve toprağımızın, akarsularımızın, denizlerimizin zehirlenmesi pahasına, Ünye ve çevresi bu şirketlere peşkeş çekilmektedir. Bu ilkeler ve düşünceler etrafında bir araya gelen doğal çevreye ve canlı yaşamına duyarlı bizler, Temiz Ünye Çevre Platformu (TÜÇEP)’nu kuruluşunu ilan ediyoruz.Ünye ve çevresinde yaşayan her duyarlı insanımızı da bu çabamıza destek vermeye, bizimle omuz omuza bu platformun bir öznesi ve bileşeni olmaya davet ediyoruz.”

(Sendika.Org)

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.