Duyurularİklim KriziKentManşet

Sıfır Enerji Binalar Deklarasyonu için imza çağrısı

0

Avrupa Birliği’nde geçen yıl zorunlu hale getirilen “Sıfır Enerji Binalar”ı Türkiye gündeminde tutmak amacıyla, 23-26 Mart 2022 tarihlerinde 44. Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ZeroBuild Summit’22 öncesinde sektör temsilcilerine deklarasyon çağrısı yapıldı.

Sıfır karbon binalar için yol haritası talebi zirvenin web sitesinde imzaya açılan deklarasyonda; Türkiye’nin Sıfır Karbon Binalar İçin Yol Haritası’nın çıkarılması, Sıfır Enerji Binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planları geliştirilmesi gibi talepler dile getirilirken, bu alanda faaliyet gösteren sektörlerin de çalışmalarını gözden geçirmeleri ve iyileştirme yapmaları öneriliyor.

Net Sıfır Emisyon hedefi

Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ardından 2053’e kadar “Net Sıfır Emisyon” hedeflerinin belirlenmesiyle Türkiye’nin iklim politikalarında da yeni bir döneme girildi. Bu kapsamda ‘Sıfır Enerji Binalar’a geçiş büyük önem taşırken, Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi– ZeroBuild Summit’22, tüm sektör paydaşlarına imzaya açtığı bir deklarasyonla bu dönüşümün aciliyetine vurgu yaptı.

‘Sıfır Enerji Binalar ile Geleceği İnşa Et’

“Sıfır Enerji Binalar ile Geleceği İnşa Et” sloganıyla yayınlanan deklarasyona; yapı malzemeleri, yalıtım, havalandırma, ısıtma-soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri ve mimarlık gibi bu alandaki tüm ilgili sektörlerin temsilcilerinin imza vermesi hedefleniyor.

‘Tüm paydaşların sorumluluğunu hatırlatıyoruz’

Dr. Gamze Karanfil

Geçtiğimiz iki yıl boyunca dijitalde gerçekleştirilen ZeroBuild Türkiye’nin ardından bu yıl fiziksel olarak 44. Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde düzenlenecek ZeroBuild Summit’22’nin direktörlüğünü yürüten Dr. Gamze Karanfil, deklarasyonla sadece merkezi yönetimin değil tüm paydaşların üzerine düşen sorumluluğu hatırlatmak istediklerini söyledi.

Deklarasyonun, “2053 Net Sıfır Hedefi”ne ulaşmada gerekli aksiyonları almak üzere bu alanda çalışan paydaşların benimsedikleri yaklaşımları içerdiğini aktaran Dr. Karanfil, amaçlarını ise şu sözlerle açıkladı:

 

“Paris İklim Anlaşması’nın yüklediği sorumluluklar dışında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) daha verimli ve kendi enerjisini üreten binaların yaygınlaştırılacağı belirtildi. Deklarasyona imza veren paydaşların merkezi yönetimden beklentileri; 2053’e kadar bina sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik ulusal yol haritalarının geliştirilmesi ve bu konuda yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesidir.”

Karanfil, söz konusu deklarasyonun imzacılarının, yeni binaların 2030’a, tüm binaların ise 2053’e kadar Net Sıfır Enerji Bina olması için oluşturulacak stratejik plana katkıda bulunmayı benimsediklerini belirtti.

12 maddelik deklarasyon web sitesinde imzaya açıldı. Karanfil, deklarasyonun ZeroBuild Summit’22 açılış oturumunda tüm kamuoyu ile paylaşılacağını vurgulayarak, yaşanası bir dünya için Sıfır Enerji Binalara dönüşümü destekleyen herkesi www.summit.zerobuild.org/tr adresinde yayınlanan deklarasyonu imzalamaya davet etti.

Sıfır Enerji Binalar ile Geleceği İnşa Et” Deklarasyonu’nun 12 maddesini şunlar oluşturuyor;

 1. “Türkiye’nin Sıfır Karbon Binalar İçin Yol Haritası”nın çıkarılmasına destek olmak.
 2.  Stratejik eylem planları hazırlamak / hazırlanmasına katkı sunmak.
 3. Sıfır Enerji Binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planları geliştirmek.
 4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2053 Net Sıfır Hedefi’ne yönelik mevzuat çalışmalarına destek olmak.
 5.  Merkezi ve yerel yönetimlerin hazırlayacağı strateji ve eylem planlarına destek olmak.
 6. Sıfır Enerji Binalarla ilgili yeni teknoloji, ürün ve hizmet geliştirmek için başta üniversiteler olmak üzere konunun paydaşlarıyla birlikte AR-GE, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak.
 7.  Binalarda enerji verimliliği ve emisyonlarla ilgili periyodik çalışmalar/raporlamalar yapmak.
 8.  Sıfır Enerji Binalar ve binalarda enerji verimliliği ile ilgili farkındalığı artırmak üzere tüketici odaklı eğitimler düzenlemek.
 9.  Sıfır Enerji Binalar ile ilgili iletişim çalışmaları yapmak.
 10.  Her kurum ve kuruluşun kendi bünyesindeki binalar için enerji ve CO2 emisyonlarını azaltma hedeflerini belirlemek.
 11.  Sürdürülebilirlik Faaliyet Raporlarını yıllık olarak yayınlamak.
 12. Bina sektöründe Sıfır Enerji Binalar için uluslararası standartlarda malzeme üretimine ve
  geliştirmesine ağırlık vermek.

More in Duyurular

You may also like

Comments

Comments are closed.