Emek

Mimarlar AKP’ye karşı yürüdü

0

Ankara’da gerçekleştirilen Mimarlar Odası Genel Kurulu’ndan sonra sokağa çıkan mimarlar, Güvenpark’ta bir araya gelerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yürüdüler.

“AKP’nin mimarı olmayacağız” sloganlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önüne gelen mimarlar adına açıklamayı 43. Dönem Genel Kurul Divan Başkanı Sabri Orcan okudu.

Orcan, Meslek Odalarının, doğal kaynakları, kamusal varlıkları, kentsel değerleri, bin yıldır yaşanan mahalleleri, yerleşik kültürleri, sosyal dokuları, kamusal hakları savunmaları nedeniyle siyasal iktidar tarafından engellenmek istendiğini söyledi.

Anayasa’ya açıkça aykırı bir anlayışın ürünü olan bu gelişmelerin; küresel sömürü, rant ve çıkar politikalarına göre düzenlendiğini söyleyen Orcan, Mimarlar Odası olarak “rantçı ve otokratik” bir anlayışla KHK’lar ve yeni yönetmelik maddeleriyle, Meslek Odalarının ‘kamusal özerk’ kimliklerini yok sayan ve bunlara karşı organize bir şekilde yürütülen işlevsizleştirme, yetkisizleştirme ve yok etme politikalarını şiddetle kınıyoruz.” dedi.

Başta mimarlar olmak üzere, toplumun duyarlı kesimleri anti-demokratik süreçlere karşı tavır almaya, AKP’nin “baskıcı politikalarına dur demeye” çağrıldı. Bildirinin sonunda AKP, Meslek Odalarının yaşanılır, adaletli, toplum yararını gözeten ve çevreye duyarlı bir mesleki çalışma alanına saygı göstermeye davet edildi.

(sol.org.tr)

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.