Doğa MücadelesiManşet

Mahkeme Fatih Ormanı’nı ranta açacak ‘Park Orman Tabiat Parkı Projesi’ni durdurdu

0

Kuzey Ormanları’nın kente en yakın parçası olan Fatih Ormanı için  Serdar Bilgili – Doğuş Grubu tarafından 29 yıllığına kiralanarak içerisine villa tipi konut, lüks lokanta gibi ormanı yok edecek “Park Orman Tabiat Parkı Projesi”ne yol veren uzun devreli gelişme planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı mahkemece durduruldu.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada Mahkeme, orman içine yapılacak projenin geri dönüşü olmayan zararlar doğurabileceğini belirterek planların yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, imar planlarının, Fatih Ormanı’nda yapılaşma koşulları oluşturan ve inşaat alanını arttırıcı şekilde olduğunu, plana dayanarak yapılan inşaat projesinin nitelik ve nicelik açısından konaklama niteliğini kalıcı hale getirdiğini belirtti. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığını vurguladı.

Don Kişot Bisiklet Kolektifi ve Kuzey Ormanları Savunması 1 Nisan 2018 tarihinde düzenledikleri basın açıklamasıyla Fatih Ormanı’nın Kuzey Ormanlarına iade edilmesini istedi. Grup adına Cenk Çalışır tarafından okunan basın açıklamasında  tabiat parkı kararını da iptal edilmesi, Fatih Ormanı’ndaki çitlerin kaldırması ve orman içindeki tüm yapıları yıkılmasıyla ormanın derhal yaban hayata terk edilmesi çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasının tam metni şu şekilde;

Kuzey Ormanları’nı savunanlar Fatih Ormanı’nı yağmacı inşaat sermayesinden korumayı başardılar. Zafer Fatih Ormanı sincabınındır.

“Parkorman” adı altında Fatih Ormanı içine villalar, çarşı, çok amaçlı salon, otoparklar yapmak isteyen Doğuş ve Bilgili Holding’e karşı mücadelemizde önemli bir yasal kazanımla yeni bir aşamadayız.

TMMOB Orman Mühendisleri, Şehir Plancıları ve Mimarlar Odasının açtığı davalarda, Fatih Ormanı’nı yapılaşmaya açmaya yönelik olarak hazırlanan Uzun Devreli Gelişme Planı, nazım imar planı ve uygulama imar planının yürütmesi mahkeme kararı ile durduruldu. Bu gelişme ile Serdar Bilgili ve Ferit Şahenk’in Fatih Ormanı’nı eğlence parkına çevirme projelerini gerçekleştirmek için yasal bir dayanakları kalmadı.

Bu mahkeme kararlarından sonra Orman Bakanlığı, tabiat parkı kararını da iptal etmeli, Fatih Ormanı’ndaki çitleri kaldırmalı ve orman içindeki tüm yapıları yıkmalıdır. Orman, derhal yaban hayata terk edilmelidir.

Şimdi tekrar söylüyoruz:

Merkezi ve yerel yönetimlerin, onlarla iş ortaklığı halindeki sermaye gruplarının dayatmalarına duracağı ve mahallelerimize, çalıştığımız alanlara komşu ve kamusal niteliğini korumaktan yana sorumlu olduğumuz Fatih Ormanı’nı tehdit eden firmalara ve rant projelerine geçit vermeyeceğiz.

Kuzey Ormanları’na acımasızca saldırmakta olan iktidar ve beslemesi inşaat ağaları şunu unutmasınlar; Maslak’tan kuşatmaya aldıkları, içinde kanser gibi büyüyen taş ocakları açtıkları Fatih Ormanı, Belgrad Ormanı’nın güneyidir ve “park” değil ormandır.

Kuzey Ormanları Savunması, Fatih Ormanı’nı yuva edinmiş sincap, tilki,  yaban domuzu ve bin türlü güzellikte canlının elini asla bırakmayacaktır. El ele yaşamı savunmak için verdiğimiz Fatih Ormanı mücadelemizi kazandık, bir arada mücadele etmeye devam edeceğiz.

Diren Fatih Ormanı! Diren Kuzey Ormanları!

 

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.