ManşetDoğa Mücadelesi

Kazdağları Ekoloji Platformu kuruldu: Ancak birlikte mücadeleyle kazanabiliriz

0

Kazdağları’ndan Madra’ya kadar Biga Yarımadası’ndaki ekolojik yıkım projelerine ve ülkedeki doğa talanı ve yıkım projelerine karşı mücadele eden bireyler ve örgütler Kazdağları Ekoloji Platformu çatısı altına bir araya geldi.

Platform kuruluşunu 9 Şubat tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen bir basın toplantısıyla duyurdu. Platform’un eş sözcüleri ise Hülya Kurt ve Süleyman Eryılmaz oldu.

‘Dört bir koldan ekolojik saldırı var’

Aynı zamanda DİSK Emekli-Sen temsilcisi ve Biga Ekoloji Platformu’nun kurucusu Hülya Kurt Yeşil Gazete’ye yaptığı açıklamada “Bölgede sanayileşme, termik santraller ve madenler ile dört bir koldan ekolojik saldırı var. Talan o kadar büyük ki bununla ancak hep birlikte mücadele edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte bir mücadele yürütmelerinin kendilerine dava süreçleri, binlerce sayfa uzunluklarındaki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarının ve itirazlarının değerlendirilmesi gibi teknik konularda da avantaj sağlayacağını vurgulayan Kurt, “Uzun bir zamandır böyle bir birleşme isteniyordu” dedi.

67 kurum bulunuyor

Platformda şu anda aralarında çevre örgütlerinin, meslek örgütlerinin, sendikaların, kooperatiflerin, derneklerin ve siyasi partilerin bulunduğu 67 kurum bulunuyor.

Ancak kişilerin bireysel olarak da platforma dahil olabileceklerini ve birlikte çalışabileceklerini belirten Kurt, “Bizim için her insan kıymetli, her insan değerli” ifadesini kullandı.

Ekolojik yıkıma karşı davalar ve eylemler

Kazdağları ve yöresinde Kirazlı Altın Madeni’nden Çırpılar Kömürlü Termik Santrali’ne, Tuzla Köyü jeotermal enerji santrallerinden Madra Dağı bölgesindeki madencilik faaliyetlerine ve Madra Barajı havzasına yayılan maden atıklarına, Halilağa Bakır Ocağı’ndan Atıkhisar Barajı dibindeki Koza Altın Madeni’ne, Biga Yarımadasını saran termik santrallerden tüm bölgeye yayılmış rüzgar enerji santrallerine ve metalik madencilikten taş ocaklarına kadar birçok ekolojik yıkım projesi sürüyor.

Platform bütün bu ekolojik tehditlere karşı birlikte hukuk yoluyla ve eylemler ile mücadele yürütmeyi ve mücadeleler arasındaki dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Yeşil Salı

İlk eylem planlarını da hazırladıklarını belirten Hülya Kurt, Yeşil Salı eylemleri düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.  Her hafta salı günü ekolojik yıkıma dikkat çekmek isteyen kişiler yeşil kıyafetler giyerek, yeşil kurdeleler takarak veya yeşil aydınlatmalar ile bu protestoya katılacak.

Platform içerisinde hukuk grubu, basın grubu, sosyal medya grubu, okuma ve araştırma grubu gibi birçok çalışma grubu olduğunu belirten Kurt, çalışmalarını bu gruplar üzerindeki iş bölümüne dayalı olarak gerçekleştireceklerini söyledi. Kazdağları Ekoloji Platformu ilkeleri ise şu şekilde:

Kazdağları Ekoloji Platformu ilkeleri

  1. Platform; ekoloji mücadelesini “yaşam hakkı” mücadelesinin en temel unsurlarından birisi olarak görerek tüm bileşenleri ile birlikte bu temel prensipte hareket etmeyi amaçlar.
  2. Platform; ekoloji mücadelesine yönelik yürüttüğü çalışmalarında dil, din, cinsiyet, ulusal, etnik kimlik ve sınıf ayrımı gözetmeden hareket eder.
  3. Platform; işbirliğine ve dayanışmaya dayalı bir kültürü savunur.
  4. Platform üyesi hiçbir kişi ya da kuruluş diğerine göre ayrıcalıklı değildir. Buna aykırı talep ve davranışlar yok hükmündedir.
  5. Platform, tüm bileşenlerin çoğulculuk ve eşit ilişki anlayışı etrafında kapsayıcı demokratik bir tarzı benimser.
  6. Platform ve içerisinde yer alan bileşenler kendi inisiyatifleri doğrultusunda yukarıda belirtilen ilkelere aykırı olmamak kaydıyla her türlü yerel, ülkesel, bölgesel ya da küresel ekoloji örgütlülüğü ya da oluşumuyla işbirliği yapabilir.
  7. İç işleyişinde ve ilişkilerinde hiyerarşi, iktidar, tahakküm ve her türlü ayrımcılık ilişkisini reddeder.
  8. Platformun karar alma biçimi oydaşlık prensibine dayalıdır. Alınacak kararlarda toplantıda bulunanlar arasında mümkün olan en geniş mutabakat aranır. Geniş mutabakat sağlanamadığı takdirde çoğunluk kararına göre hareket edilir.  Azınlık görüşlerinin göz ardı edilmesi riskine karşılık karar alma aşamasında asgari müşterekler ve genel eğilime uygun hareket edilir ve en az itiraz gören öneriler dikkate alınır.
  9. Yukarıda çizilen esasları çerçevesinde Platformun üyesi her kuruluş veya kişi, alınan etkinlik kararlarını imkânları dâhilinde bulundukları alana taşıyarak katkıda bulunmalıdır. Ancak oydaşlaşmadığı eylem ve etkinliklere katılım zorunlu ve bağlayıcı değildir.
  10. Platform, yukarıda belirlenen esasları kabul eden ve ekoloji duyarlılığına sahip tüm kurum ve bireylerin katılımına açıktır. Platforma kuruluşlar adına katılan katılımcılar, kendi örgütlerine Platform çalışmalarını rapor etmekten ve Platform etkinliklerini kendi örgütleri içinde yaygınlaştırmaktan sorumludur.

9 Şubat tarihinde gerçekleşen basın toplantısı

Kazdağları Ekoloji Platformu bileşenleri

Agonya Dayanışması, Agonya Doğa Koruma Girişimi, Artur Çevre Platformu, Ayvalık Tabiat Platformu, Balıkesir Çevre Platformu, Balya ve Köyleri Çevre Platformu, Bayramiç Dayanışması, Biga Ekoloji ve Yaşam Platformu, Bozcaada Forum, Burhaniye Çevre Platformu, Çan Çevre Derneği, Edremit Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Ekoloji Birliği, Ekoloji Okumaları Grubu, Gökçeada Gönüllüleri Derneği, Gömeç Çevre Platformu, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Güney Marmara Dayanışması, Her Yer Kazdağları, Kapıdağ Dayanışma Platformu, Karadağ Dayanışması, Kazdağı Doğal ve Kültürel Var. Koruma Der., Kazdağları İstanbul Dayanışması, Kazdağları Kardeşliği, Orhanlar Dayanışması, Yeşil Yenice Dayanışması

Çanakkale Tabip Odası, İnşaat Mühendisleri Odası Çanakale Şubesi, Harita Mühendisleri Odası Çanakkale Temsilciliği, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Büro Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi, Disk Emekli Sen Çanakkale Şubesi, DİSK Genel İş Çanakkale Şubesi, Eğitim İş Çanakkale Şubesi, Eğitim Sen Çanakkale Şubesi, Sağlık Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi, Tarım Orkam Sen Çanakkale,  Tarım Orman İş Sendikası Çan. İl Temsilciliği, Tüm Bel Sen Çanakkale, Tüm Emekli Sen Çanakkale Temsilciliği

A-Fark Derneği, Altı Nokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi, Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği, Çanakkale Sivil İnsiyatif, Çanakkale Vegan İnsiyatifi, Gökkuşağı Dergisi, HALK EVLERİ Derneği Çanakkale Şb., İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi, Pir Sultan Abdal Derneği Çanakkale Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneği Çanakkale Şubesi

CHP Çanakkale İL Başkanlığı, HDP Çanakkale İl Başkanlığı, Yeşil Sol Parti Çanakkale, HDK-Çanakkale, TİP Çanakkale, SYKP Çanakkale ve Balıkesir Temsilciliği, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği

Bayramiç Değişim Kooperatifi, Bayramiç Kadın Koop. Girişimi, Çanakkale Sanatçı İnsiyatifi-SUB, Kazdağları Sanatçı Dayanışması, Çanakkale Kadın Dayanışması, Çanakkale Kadın Platformu, Çanakkale Kadın Savunması, Çanakkale LGBTİ İnsiyatifi, Türk Kadınlar Birliği Çan. Şubesi, Ç 17

Ersin Ergenekon, Hayrettin Geçkin, Kamile Manav, Kubilay Özben, Muzaffer Bayraktar, Süleyman Eryılmaz

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.