KadınManşetSağlık

Kadın örgütlerinin ‘Kürtaj Hakkım’ projesi yayında

0
Kürtaj hakkı

Kadın örgütlerinin bir araya gelerek başlattığı Kürtaj Hakkım projesi, hem kapsamlı bir web sitesi ile hem de çeşitli etkinliklerle kürtaj hakları konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Proje kapsamında yayınlanan kurtajhakkim.org web sitesi, hem kadınlar hem de sağlık çalışanları için önemli bilgiler aktarıyor.

Kadının İnsan Hakları Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Women on Web, Güvenli Kürtaj Eylem Fonu (SAAF – Safe Abortion Action Fund) desteği ile başladıkları yeni projeleri olan “Kürtaj Hakkım” projesini 28 Şubat Çarşamba günü Beyoğlu’nda yaptıkları lansman etkinliği ile tanıttı.

Yeşil Gazete’ye konuşan Kadının İnsan Hakları Derneği’nden (KİH) Berfu Şeker, projenin iki yıl sürmesinin planlandığını açıkladı. Düzenlenecek uluslararası bir konferans ile başka ülkelerde kürtaj hakkı ile ilgili yaşanan gelişmeleri de değerlendirmeyi hedeflediklerini açıklayan Şeker, “aynı zamanda şu anki fiili yasağın kadınların hayatı üzerinde ve sağlık çalışanları üzerinde nasıl bir baskıya neden olduğunu göstermek istiyoruz. Yasa ayrımcı bir yasa, 10 haftaya kadar isteğe bağlı gebelik sonlandırma hak olarak tanınmış ama evlilik durumunda eş iznine bağlı. Bir yandan patriyarkal baskıları da içinde taşıyan bu yasa için de politika önerileri paylaşmayı ve politika yapıcılarla, özellikle muhalefet partileriyle paylaşmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

2 yıl sürmesi planlanan Kürtaj Hakkım projesi, kadınların kürtaja erişimini desteklemeyi, sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri arasında haplarla kürtaj dahil olmak üzere kürtaj hizmetinin hak temelli sunumuna ilişkin farkındalığı artırmayı, karar alıcılara yönelik politika önerileri oluşturmayı ve kürtaj hizmetinin işleyişine ilişkin uluslararası iyi örneklere dair deneyim paylaşmayı hedefliyor.

Proje kapsamında hazırlanan internet sitesinde, kürtaj olmak isteyen kadınlara haklarının neler olduğuna ve nerelerden destek alabileceklerine ilişkin bilgilerin yanı sıra sağlık çalışanları için de kürtaj hizmeti sunarken benimsemeleri beklenen yaklaşım kriterleri ve kürtaja ilişkin yapılan çeşitli araştırma raporları yer alıyor.

Kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan tasarı, Fransız Senatosu’ndan geçti
The Guardian: Türkiye’de kadınlar ücretsiz, güvenli kürtaj hakkından mahrum bırakıldı
AİHM’den Polonya’da kürtaj yasağına hak ihlali kararı

Kürtaj hakkı ile ilgili bilgi eksikliği çok yaygın

Feminist ve kadın örgütleri, hekimler, sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve gazetecilerin davetli olduğu tanıtım gecesinde Kadının İnsan Hakları Derneği’nden (KİH) Berfu Şeker, projenin KİH’in Mor Çatı işbirliğiyle 2021 yılında yaptığı Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri araştırmasının çıktıları ile şekillendiğini aktardı.

Araştırmaya göre sağlık çalışanları arasında özellikle medikal kürtaj alanında görülen bilgi ve farkındalık eksikliğinin bu alanda daha derinlikli bir çalışma yapma ihtiyacını gösterdiğini söyleyen Şeker, kadınların bu hakka erişebilmesi için bilgi ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapacaklarını, proje kapsamında sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri ile atölyeler düzenlenmesinin de amaçlandığını aktardı.

Kürtaj hakkı

Haplarla Kürtaja Feminist bir Bakış isimli sunumunda Women on Web’den Hazal Atay ise haplarla kürtaj ya da medikal kürtaj olarak ifade edilen yönteme ilişkin bilgiler paylaşarak, bu konuda Women on Web’in uluslararası alanda yaptığı çalışmaları aktardı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından güvenli olduğu için önerilen haplarla kürtajın yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Selime Büyükgöze ise kadına yönelik şiddet ve kürtaja erişim ilişkisi kürtaja ilişkin Mor Çatı deneyiminden bahsederek kürtaja erişimin hem erkekler hem de devlet tarafından engellendiğine ve kadınlara kürtaja erişime dair bilgi vermenin önemine dair vurgu yaptı.

Türkiye’de kürtaj hakkı fiilen engelleniyor

Kürtaj Hakkım projesi kapsamında hazırlanan web sitesinde yer alan bilgilere göre kürtaj, ülkemizde 1983’ten bu yana, tam 40 senedir, yasal ve isteğe bağlı kürtaj da dahil olmak üzere, bir hak olarak tanımlanmış durumda.

Kürtaj, 10 haftalık gebelik süresince, isteğe bağlı olarak yani hiçbir gerekçe sunmak zorunda kalınmaksızın gerçekleştirilebilir. Gebeliğin kadının hayatını ya da hayati organlarını tehdit ettiği veya fetüste bir anomali gözlemlendiği durumda ise kürtaj 10 haftadan uzun gebelikler için de gerçekleştirilebilir. Bu durumda gebeliğin annenin sağlığını tehdit ettiği veya fetüste malformasyona neden olduğunun doktor raporuyla tespit edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, gebeliğin cinsel saldırı sonucu gelişmesi halinde ise 20 haftaya kadar kürtaj yapılabilir.

Kürtaj hakkı 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile güvence altına alınmış olsa da uygulamada çeşitli engellemelerle karşılaşılabiliyor. Kürtaj Hakkım web sitesinde belirtildiği üzere, hastanelere ulaştığımızda kürtajın yasak olduğu, sadece 8 haftaya kadar yapılabildiği ya da hastanede gerekli teçhizatın olmadığı gibi yanlış bilgilendirmelerle karşılaşmak olası.

Kürtaj Hakkım web sitesi, konuyla ilgili tüm detayları açıklayarak ve hak ihlali durumunda başvurulabilecek mercileri listeleyerek, kapsamlı bir kürtaj hakkı rehberi sunuyor.

More in Kadın

You may also like

Comments

Comments are closed.