EkolojiManşetYerel

Gökpınar Gölü’nde yapılaşma talebine bir ret daha

0

Sivas İdare Mahkemesi’nce alınan ve Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü’nü yapılaşmaya açacak plan değişikliğinin yürütmesini durdurması kararına yapılan itiraz reddedildi.

Mahkeme, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada, sözkonusu  plan değişikliğinin yürütmesini durdurmuş, ancak Sivas İl Özel İdaresi bu karara itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, yürütmeyi durdurma kararının yasaya uygun olduğunu belirterek itirazı reddetti.

“Kamu yararına sevindirici”

Kararı bianet’e değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

“Gökpınar Gölü Havzası doğal güzelliği, tarihi ve arkeolojik değerleri açısından ender rastlanan coğrafi yapısıyla biriciktir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ve bölge halkının mücadelesi sonucunda, yargı da bu doğal güzelliği yok edecek plan değişikliklerine izin vermemiştir.

Bu süreçte, Gökpınar Gölü’nü Koruma Platformu’nun ve Gürünlü aydınların özverili mücadelesi de takdire şayandır. Sonuçta Sivas İl Özel İdare’nin rant ısrarı yargı nezdinde yanıt bulmamıştır. Bu kararlar kamu yararı adına sevindiricidir.

Sivas İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesinden sonra, Göle telafisi mümkün olmayan zararlar verileceği gerekçesiyle, planın yürütmesini durdurmuştur. Gökpınar Gölü  ‘Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edilmiş ve ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak ilan edilmiştir. Buna rağmen Sivas İl Özel İdaresi, bakanlığın uyarılarını yerine getirmek yerine, yapılaşma sürecinin önünü açmış ve başına buyruk davranmaya devam etmektedir.

‘İl Özel İdaresi hakkında görevi kötüye kullanmaktan işlem yapılmalı’

Sivas İl Özel İdaresi, Gürün İlçesi, Yelken Köyü sınırları içerisindeki muhtelif parselleri kapsar şekilde hazırlanan ve Sivas İl Genel Meclisi’nin 09.10.2020 tarih ve 133 sayılı kararı ile onanan Gürün Gökpınar Gölü 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması için yargıya başvurmuştur.

Yargı da itirazı reddederek, göle telafisi mümkün olmayan zararlar verilmesini engellemiştir. Bundan sonraki süreçte Sivas İl Özel İdaresi’ni yargı kararlarını uygulamaya davet ediyoruz. Plan kapsamında yapılan her türlü inşai faaliyetin durdurulmalı, söz konusu plan iptal edilmelidir. Göl kıyısındaki yapılaşmalar göle zarar vermeden acilen kaldırılmalıdır. Sivas il Özel İdaresi hakkında görevi kötüye kullanmaktan işlem yapılmalıdır.”

Neler yaşandı?

Geçen ay gölü yapılaşmaya açacak ve İl Genel Meclisi’nin kararı ile onanan imar planının yürütmesi, Sivas İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuş; mahkeme, 9 Ekim 2020 tarihinde onaylanan 1/5000 ile 1/1000 ölçekli plan değişikliklerinin durdurulma gerekçesi olarak söz konusu değişikliklerin telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacak olmasını göstermişti.

Karakuş Candan karar üzerine yaptığı açıklamada, “Gökpınar Gölü Havzası doğal güzelliği, tarihi ve arkeolojik değerleri açısından ender rastlanan coğrafi yapısıyla biriciktir. Bu karar doğal güzelliğe ile alüvyon birikimi ile beraber aynı zamanda doğal kaynaklar üzerinden oluşmuş özel bir gölde, telafisi mümkün olmayan zarar verilme aşamasında hepimize nefes olmuştur” demişti.

Alüvyon birikimi ile beraber doğal kaynaklar üzerinde oluşmuş özel bir göl olan Gökpınar’ın derinliği 17-20 metreyi buluyor. Göl, yaslandığı kayaların dibinden ve yer yer tabandan kaynayan su ile beslenen doğal bir akvaryum görünümünde.

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.