Köşe Yazıları

Geleceği yeşertiyoruz – Serdar Esen

0

Avrupa Yeşiller Partisi’nin altı ayda bir düzenlediği konsey toplantılarının sonuncusu, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da yapıldı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş sözcüsü Sevil Turan, Avrupa Yeşil Parti Eş sözcüsü Monica Frassoni ve HürAvrupa/Yeşiller İttifakı Eş Grup Başkan Vekili Rebecca Harms’ın ortak basın açıklamasında bu konsey toplantısının Türkiye’de yeşil hareketin desteklenmesi için büyük bir fırsat olduğu dile getirildi.

6 Geleceği YeşertiyoruzAvrupa Yeşil Parti Eş sözcüsü Frassoni, Konsey şehrinin İstanbul olarak seçilmesinin nedeninin Türkiye siyasetinde daha büyük bir yer hak eden Türkiye Yeşillerini desteklemek, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecindeki rolüne bağlılığın altını çizmek ve de Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecini desteklemek olarak açıkladı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş sözcüsü Turan da demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi ve ekolojik bir zeminde yapılan bu ortaklıkların çok değerli olduğunu belirtti.Hak ve hukukun hiçe sayıldığı bir ortamda toplumsal barış, huzur ve demokratik geleceğin tehdit altında olduğunu söyleyen Turan, yakın zamanda Validebağ’da ve Yırca’ya yapılan saldırılara karşı yaşamı savunma ve dayanışma çağrısında bulunarak yapılanların demokratik siyaset veya ekolojik gelişim politika söylemlerinde yeri olmadığını ifade etti.

Almanya Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Cem Özdemir Avrupa Yeşiller Partisi Konsey toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’de yaşanan ekoloji, emek ve demokrasi sorunlarından Ortadoğu ve IŞİD terörü ile Kürt sorununun çözümünün önemine kadar pek çok konuya değindi ve konuşmasını “Türkiye dahil tüm Avrupa’da daha çok yeşillere ihtiyacımız var” diyerek tamamladı.

“Geleceği Yeşertiyoruz” sloganı altında yapılan ve üç gün süren konsey toplantılarında iklim değişikliği, gençlik ve genç işsizlik, sağlık ve eğitim sorunları, cinsiyet eşitsizliği ve LGBTİ hareketi, Ortadoğu’daki gelişmeler ve Kobane, emek hakları ve sendikalar, enerjide kaya gazı kullanımı gibi konularda oturumlar gerçekleştirildi.

Bu toplantının içeriği de gösteriyor ki “Yeşiller” veya “Yeşil Politika” denildiğinde sadece ekoloji ve çevre sorunları anlaşılmamalıdır. Ekoloji, Yeşil politikanın sadece bir ayağıdır. Diğer ayakları ise toplumsal adalet, katılımcı demokrasi(taban demokrasisi) ve barış, yani “şiddetsizlik”tir. Bu nedenle yeşiller siyasi yelpazenin solunda, “özgürlükçü sol”da yer alırlar. Türkiye’de Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de bu anlayış sonucu kurulmuştur.

Yeşil felsefe, sınırlı bir gezegende sınırsız ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmadığını savunur. Yeşillerin benimsediği sürdürülebilir büyüme, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yetilerinden taviz vermeksizin karşılayan kalkınmadır. Yeşiller sınırlı büyüme ile refahı savunurlar.

Yeşiller kapitalizmin eşitsizlik ve adaletsizlik yarattığını kabul ederler, eşitlikçi ve adil bir dünya yaratmak isterler. Çevresel sorunlara getirilen eşitsizliği arttıran çözümlere karşı çıkarlar. Çevreyi korurken, yoksullara zarar veren politikaların yeşil olamayacağını savunurlar. Ülkemizde yaşanan ekolojik sorunlar, en son Yırca’da yaşanan ağaç katliamı da göstermiştir ki doğa katliamının ardında kapitalizmin doymak bilmez sömürüsü vardır. Bu nedenle çevre ve ekoloji mücadelesi aynı zamanda kapitalizme karşı mücadeledir ve “sol”dur.

Mayıs ayında yaşanan “Soma katliamı” ve son aylarda ard arda ortaya çıkan maden ve diğer iş cinayetleri bir kez daha ortaya koymuştur ki ekolojik sorunlar, emek sorunları, katılım hakkı ve kimlik/inanç eksenli sorunlar bir bütündür, hiç biri diğerinin önünde değildir. Bu sorunları eşit önemde görerek politika yapılmalıdır. Salt emek/sınıf ekseninde, salt kimlik/inanç ekseninde, salt ekolojik eksende siyaset yapmanın toplumda ve yaşamda bir karşılığı yoktur.

“Geleceği Yeşertiyoruz” konsey toplantısında ele alınan konular ve yapılan sunumlar “Yeşil ve sol” politikanın geleceğimiz açısından ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha göstermiştir. Eşitsizliğe, sömürüye, ayrımcılığa, emeğin ve doğanın talanına, savaşlara karşı özgürlük, adalet ve barış için geleceği yeşertmemiz gerekiyor.

Serdar Esen

 

 

A. Serdar Esen

You may also like

Comments

Comments are closed.