KadınManşetTürkiye

Ekoloji aktivistlerinden partilere: Yerel seçimlerde kadını görmezden gelmeyin

0
İllüstrasyon: Ekoloji Birliği

Ekoloji aktivistleri yerel yönetimlerde kadın temsiliyetinin düşüklüğü ve yerel seçimler için aday gösterilenler arasında yeterince kadın temsili bulunmamasını eleştirdi.

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi, yerel yönetimlerde kadın temsil oranının yalnızca yüzde 3 olduğuna dikkat çekerek, kadınların müdahale etmemesi durumunda, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de durumun pek farklı olmayacağına kaydetti.

Kadınlar olarak eşitlikçi olmayan, ataerkil sistem içerisinde var olma mücadelesi verdiklerini, nüfusun yarısını oluşturdukları halde yasalar önünde eşit yurttaşlık hakkına sahip olmadıklarını vurgulayan Meclis’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

”21. yüzyılda halen, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda eşitlik mücadelesi veriyoruz! Ataerkil sistemin binlerce yıldır tahakkümü altında ezildik, ikinci cins sayıldık aşağılandık! Eşit haklara sahip olmak için verdiğimiz mücadele alanlarımızda baskıya, şiddete maruz kaldık, bu yolda katledildik. Çok ağır bedeller ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz.”

‘Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!’

Kadınlar açıklamalarında Meclisi, aile içinde çocukların, hastaların, yaşlıların, kardeşlerin, eşlerin bakım sorumluluğunun sadece kadınlara bırakıldığını, ücretlendirilmeyen bakım emeğinin, gayrisafi milli hasıla dışında tutulduğunu, ücretli iş gücü olarak görüldükleri her alanda erkeklerle eşit işe eşit ücret hakkının engellendiğini belirtti:

”Var olmak için verdiğimiz yaşam mücadelemiz, yaşam hakkımızın gaspına karşı ayakta duruşumuz, yaşam alanlarımızın, geçim kaynaklarımızın elimizden alınmasına karşı direnişimiz ile ataerkil sisteme boyun eğmedik, eğmeyeceğiz! Doğayı metalaştıran bu sistemin kadını da metalaştırdığının farkında olarak kurduğumuz özdeşlikle, havamıza, toprağımıza, suyumuza göz dikenlere karşı en önde mücadele ediyoruz. Yaşam haklarımızla, yaşam alanlarımızla ilgili kararlar alınırken söz hakkımız olmuyor çünkü karar alma mercilerinin içinde değiliz, içine dahil edilmiyoruz.”

Türkiye’de hiç kadın Cumhurbaşkanı olmadığına, kadın temsilinin Aile ve Sosyal Politikalar Baklanlığı‘yla sınırlandırıldığına dikkat çeken meclis, yerel yönetimlerde durumun daha da vahim olduğunu belirtti.

Kadınların, siyasetin Türkiye’de ve dünyada uygulanış biçimi nedeniyle siyasi partilere katılma konusunda çekimser oldukları, bu durumun ekoloji hareketinden yaşam savunucuları için de aynı olduğu ifade edildi.

Fotoğraf: Emekçi Kadınlar/ Twitter

Kadın Meclisi’nden yaşam savunucularına adaylık çağrısı

EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu da yaptığı basın açıklaması ile kadınları aday olmaya çağırdı ve partilere seslenerek ‘eşit temsil ve fermuar  sistemini uygulayın’ dedi.

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi kadınları ve yaşam savunucularını aday olmaya ve siyasi partileri de kadın ve ekoloji hareketi temsilcilerine listelerinde yer vermeye ve eşit temsil ve fermuar sistemi uygulamaya çağırdı.

Birliğin yerel yönetimler için talepleri şöyle:

 • “Tüm yerel yönetim faaliyetleri ve hizmetlerinin sadece insanı değil, tüm canlıları gözeten bütünlüklü bir bakış açısıyla yürütülmesi,
 • Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler, engelliler, dezavantajlı gruplar ile farklı kültür ve inanca sahip toplulukların tüm talep ve gereksinimlerinin yerine getirilmesi,
 • İklim değişikliğine bağlı seller, fırtınalar, susuzluk, kuraklık gibi afetler ve buna bağlı göçler karşısında dirençli yerleşkeler oluşturulması,
 • Yerel yönetimlerde ‘İklim Değişikliği Birimi’ kurulması,
 • Yerel yönetimlerde tüm hizmetlerde cinsiyet eşitliğini gözetecek ve kadınları güçlendirecek ‘Eşitlik 
Birimi’ kurulması,
 • Köylerin boşalması ve tarımdan kopuş karşısında tarımı ve genç çiftçileri destekleyici politikaların 
geliştirilmesi,
 • Kırsalda yaşamın ve üretimin devam edebilmesi için, yerelin kadim bilgi, gelenek ve göreneklerine 
değer verilerek, yerel projelerle desteklenmesi,
 • Doğanın tahribatına yol açan ve havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyen projelere izin verilmemesi,
 • Hayvan özgürlüğünün yerel yönetimlerin politikalarına dahil edilmesi,
 • Yerel ekosistemlerin korunmasının tüm imar planlarının önünde tutulması ve yerel ekosistem, flora 
ve fauna araştırmalarına kaynak ayrılması,
 • Kadınların güçlenmesi için kadın danışma merkezleri ve istihdam ofislerinin kurulması,
 • Ücretsiz kreşlerin, etüd merkezlerinin ve yaşlı bakım evlerinin açılması,
 • Susuzluk ve kuraklığa karşı gerekli önlemlerin alınarak sağlıklı ve temiz suya erişimin sağlanması,
 • 1/5.000 ve 1/1000 lik uygulama imar planları hazırlanırken rantın değil, kamusal yararın gözetilmesi,
 • Müştereklerin kamu yararına kullanılması, kıyı işgallerine son verilmesi,
 • Yeşil alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, ekolojik pazarlar, sosyal marketler, toplu taşıma toplu taşıma 
gibi projelerin hayata geçirilmesi,
 • Yaşam alanlarını ve kırsalı tehdit eden ekokırım projelerine somut adımlar atılması ve ekokırımın suç 
sayılabilmesi ve cezalandırılması için ülkemizde sürdürülen ‘Ekokırım kampanyası’na destek 
verilmesi.
 • Kent ve Mahalle Meclislerinin kurulması, kararların şeffaf bir şekilde halkla ve uzmanlarla birlikte 
alınması,
 • Toplumsal cinsiyet duyarlı bütçe, strateji planları, iklim ve afet planları hazırlanması.”

Eşitlikçi, ekolojik, laik ve demokratik yerel yönetimler için ‘eşit temsil’ ilkesinin ve taleplerinin değerlendirilmesini istediklerini belirten Kadın Meclisi, 
hakları, hayatları ve yaşam alanlarını savunan kadınların yerel yönetimlere seçilmesi durumunda, kadınların ve doğanın kazanacağını belirtti.

More in Kadın

You may also like

Comments

Comments are closed.