ManşetTürkiye

Bugün Meclis’te görüşülecek madencilere muafiyet tanıyan torba yasa neleri kapsıyor?

0

Madencilikte ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sistemini devreden çıkartacak torba yasa bugün Meclis’te görüşülecek.

27 Eylül 2017’de TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun tasarısının, madenciliğin gelişmesini ve maden sahalarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler ihtiva ettiği iddia edilmişti.

Ancak yeni torba yasa geçerse bütün madencilik faaliyetleri fiilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinden muaf tutulacak.

Yasanın onaylanması halinde Maden Kanunu’nun 7’inci maddesinin 11’inci fıkrası değişecek.

Böylece bir madenle ilgili ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci üç ayı aşarsa o madenin ÇED raporu onaylanacak.

2017 Yeni Torba Yasa Madencilik Sektörüyle İlgili Neleri Kapsıyor?

*Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde en geç 3 ay içinde bitirilecek. Aksi takdirde çevresel etki değerlendirmesi ve diğer izin başvurularıyla ile ilgili olumlu karar verilmiş sayılacak, Genel Müdürlük tarafından buna göre işlem yapılacak.

*Maden arama ruhsatı alan, ancak arama döneminde gerekli çalışmaları yapmayan ruhsat sahiplerinin bu ruhsatları iptal edilecek. Maden işletme ruhsatı alan ancak yeterli üretim yapmayan ruhsat sahiplerinin ruhsatları da iptal edilecek.

*Orman sahası içinde yer alan maden sahalarının kullanımında orman arazi bedeli veya herhangi bir bedel, işletme döneminin ilk 10 yılı için alınmayacak.

*Jeolojik haritalama, jeofizik etüt, sismik ve karot, kırıntı ve numune almaya yönelik sathi hazırlık işlemleri için çevresel etki değerlendirmesi kararı aranmayacak.

*Tasarıyla, işletme izin tarihinden itibaren son 5 yılın herhangi bir 3 yılında yaptığı toplam üretim miktarının, projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının yüzde 30’undan az olmaması sağlanarak atıl duran maden sahalarının etkin olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Buna göre, söz konusu oranın yüzde 30’dan az olması durumunda ruhsat sahiplerine 50 bin lira idari para cezası verilecek. İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere takip eden üçer yıllık dönemde, toplam üretim miktarının projede beyan edilen yıllık üretim miktarının yüzde 30’undan daha az olması halinde ruhsat iptal edilecek.

*Ancak belirtilen durumların mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerden kaynaklanması halinde veya işletme projesi ve termin planına göre madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve/veya dekapaj yapılacağı beyan edilmiş ve ruhsat sahasındaki faaliyetlerin bu beyanlara uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiş ise idari para cezası uygulanmayacak, ruhsat iptal edilmeyecek.

*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, idari para cezası hariç diğer oranları iki katına kadar artırabilecek, yarıya kadar indirebilecek ve ruhsat türlerine göre farklılaştırabilecek.

*Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK), sınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen Ereğli Kömür Havzası’ndaki taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak şartıyla işlettirmeye olan yetkisinde değişikliğe gidiliyor. TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmek, işlettirmek, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmek ve bu ruhsatları ihale etmekle yetkilendiriliyor.

 

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.