Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Avdan’da Danıştay’ın kararına rağmen şirket bildiğini okuyor

0

Denizli’ye bağlı Tavas’ın Avdan Mahallesi’ndeki kömür ocağı işletmesi için 3 milyon 764 bin metrekarelik bir alana maden üretimi amacıyla acele kamulaştırma kararı verilmesinin iptaline ilişkin davada Danıştay 6. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı yeniden hatırlatıldı.

Yurttaşlar kararın halen uygulanmadığını, davalı şirketin köylülere ait taşınmazlarda hukuksuz bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirterek tepki gösterdi:

“Şirket tarafına tebliğ edilen yürütmenin durdurulmasına kararlarını açıkça yok saymakta olup, söz konusu taşınmazlara geri dönüşü olmayacak zarar vermekte ve fütursuzca tahrip etmektedir. Yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanması için gerekli adımların atılmadığı her gün şirket hukuksuzluğa göz göre göre devam edecektir.”

‘Hukuk garabeti’

Yöre halkı Avdan Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin Danıştay kararını görmezden gelerek faaliyetlerini devam ettirmesini “hukuk garabeti” olarak nitelendirdi:

“Danıştay’ın yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının uygulanmadığı her saniye hukuk garabeti yaşanmakta, tüm Avdan köyü sakinlerinin mülkiyet hakkına tecavüz edilmekte; ilgili madencilik şirketi tarafından zeytinlikler kesilerek doğa katliamı yapılmakta ve ülkemizin güzide tarım arazileri ile su kaynakları madencilik faaliyeti adi altında kirletilerek geri dönülemez şekilde yok edilmektedir.”

Avdan Platformu Bileşenleri, Denizli Barosu, Denizli Tabip Odası, Denizli Ziraat Odası, TMMOB İKK, Büyük Menderes İnisiyatifi, Adan Mahalle Muhtarlığı ve Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV) tarafından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Danıştay’ın işbu kararının uygulanmaması,

  1. Öncelikle Anayasa’nın 138. maddesinde açıkça belirtilen ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ hükmüne,
  2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) ‘Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez’ hükmünü haiz 28. maddesine;
  3. Yine Anayasa’nın, devletin üç sac ayağından olan ‘yargı’ etkisine ilişkin olan 9. maddesine, temel hak ve hürriyetlere yönelik genel sınırlama sebeplerini düzenleyen 13. maddesine, mülkiyet hakkının sınırlanmasına ilişkin olan 35. maddesine ve kamulaştırmada kamu yararının gerekliliğine ilişkin 46. maddesine ve ilgili kanunlara açıkça aykırıdır.”

Ne olmuştu?

Yatağan ilçesi içindeki aktif kömür sahalarında kömür kalmadığı için Yatağan Termik Santrali’ne şu anda Soma’dan, daha önce de Milas ve Kütahya’dan kömür getirilmişti.

Denizli Tavas ilçesine bağlı Avdan köylüleri, iki yıl önce önce termik santral tehdidi ile mücadelelerine başlamış, ve termik santral iptal edilmişti. Daha sonra kömür ocağı için başlatılan ÇED süreci de köylüler tarafından yargıya taşınarak engellendi.

Ocak 2022’de ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile acele kamulaştırma yapılarak 3.760 dönüm büyüklüğünde tarım arazilerine el konmuştu.

Maden sahasının ÇED raporuna göre, termik santrale 140 kilometre uzaktan  çıkarılacak bu kömür Yatağan Termik Santrali’nde yakıt olarak kullanılacak. Kamulaştırma üç bin köylüyü topraklarından ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin olarak, kararın, davaya konu taşınmazlar yönünden iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Cumhurbaşkanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) karşı davalar açılmıştı.

Danıştay 6. Dairesi’nin 2022/3218 E. sayılı dosyasında 15 Mart 2022 tarihli ara kararı ile ilgili idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Açılan davalarda ara kararlar ile ilgili idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Kararlar Cumhurbaşkanlığı’na, MAPEG’e ve müdahil şirket Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’ye tebliğ edilmişti. Ancak şirketin faaliyetleri sona ermedi.

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.