Pınar Demircan
Bağımsız araştırmacı, aktivist ve gazeteci. İktisat mezunu, ana dili haricinde Japonca ve İngilizce dillerinde konuşur, araştırır, yazar. 2011 yılında başlayan Fukuşima Nükleer Felaketi'nin yaşamsal etkilerini izleyip aktarmaya başladığı süreçte Yeşil Gazete ile tanıştı akabinde nukleersiz.org koordinatörlüğünü yürütmeye başladı. Nükleer riskler ve ekolojik etkiler; toplumsal değişim ilişkisi bağlamında düşünmenin yanısıra, toplumsal farkındalığa katkı yapmak adına daha geniş bir perspektiften iklim, enerji, çevre ve ekoloji konularında da yazıyor. Halihazırda sosyoloji alanındaki doktorasına devam ediyor. [email protected]

Posts navigation