EmekEnerjiManşet

Yeşil istihdam: 2027’ye kadar yaklaşık 600 bin rüzgar teknisyenine ihtiyaç var

0

Küresel Rüzgar Örgütü (GWO) ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC), 2027 yılına kadar gereken rüzgar teknisyenlerinin sayısını tahmin eden en son ortak raporu yayımladı.

Rapora göre, gelecek beş yıl içinde beklenen küresel rüzgar filosunu inşa etmek, kurmak, işletmek ve bakımını yapmak için yaklaşık 600 bin teknisyene ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor ve bu rollerin 240 binden fazlası sektöre yeni katılanlardan oluşuyor.

Bu yılki rapor, yerel ve ulusal hükümetlerin iş, eğitim ve yeniden beceri kazandırma fırsatlarını teşvik etmek ve enerji geçişi için vasıflı bir işgücü oluşturmak üzere yenilenebilir enerji genişlemesinden yararlanma fırsatlarını vurguluyor.

‣ IEA raporu: Yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam, toplam enerji istihdamının yarısını geçti
‣ Dünyada yenilenebilir enerjide istihdam 12 milyona ulaştı

‘Petrol ve gaz sektörü çalışanları da rüzgar işgücüne katılacak’

Araştırmacılar raporda, 2027 yılına kadar inşaat, kurulum, işletme ve bakım için 574 binden fazla teknisyene ihtiyaç duyulacağını, ancak bu büyümeye ayak uydurmak için bunların neredeyse yüzde 43’ünün sektöre yeni katılacağını, eğitim ve işe alım hattından katılacağını veya açık deniz petrol ve gaz gibi diğer sektörlerden transfer olacağını ortaya koyuyor.

Yıllık rüzgar enerjisi kurulumlarının 2022’de 78 GW‘tan 2027’de 155 GW‘a çıkarak ikiye katlanması ve dünya çapındaki toplam rüzgar kapasitesinin sadece beş yıl içinde 1,500 GW‘ın üzerine çıkması bekleniyor.Teknoloji inovasyonu ve hızla büyüyen açık deniz rüzgâr piyasasına odaklanan rapor, beş yıl boyunca inşaat, kurulum, işletme ve bakım için gerekli rüzgâr teknisyenlerinin sayısında yüzde 17’lik bir artış öngörüyor.

Bu büyüme, rüzgar enerjisinin genişlemesini desteklemek için fazladan 84 bin 600 teknisyene ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, tipik bir yüzde 6 yıpranma oranıyla, rüzgar endüstrisinin 2023 ile 2027 yılları arasında doğal olarak rüzgar endüstrisinden çıkması beklenen teknisyenlerin yerinin doldurulması için ek 159 bin 200 kişinin işe alınacağına işaret ediyor.

Önümüzdeki beş yıl içinde ilave 243 bin 800 yeni teknisyenin işe alınması ihtiyacı, tam zamanlı eğitimden ve konvansiyonel sektör de dahil olmak üzere diğer sektörlerden geçiş yapacak yeni yetenekler için bir dizi fırsat olduğunu gösteriyor. Bu da rüzgar sektörünün fosil yakıtlardan adil ve eşitlikçi bir enerji geçişini desteklemedeki rolünü vurguluyor.

Rapor, beklenen tedarik zinciri boşluklarını karşılamak için güvenlik ve teknik eğitim kapasitesinde daha hızlı bir büyümeye acil ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

‣ Yeşil dönüşüm, 2030 yılına kadar Türkiye’de 300 bin yeni istihdam yaratabilir
‣ Yenilenebilir enerjinin yarattığı istihdam 11,5 milyona ulaştı

‘Rüzgar teknisyeni sayısı yılda yaklaşık 49 bin artacak’

2027’nin sonunda, dünya çapındaki rüzgar filosu kabaca 1,581 GW olacak ve COVID-19 salgınından önceki seviyenin iki katından fazla olacak. Sonuç olarak, sektörde eğitim alması gereken rüzgâr teknisyenlerinin sayısı 2022’de 489 bin 600’den 2027’de 574 bin 200’e çıkarak yüzde 17 artacak. Yeni rüzgâr teknisyenlerinin sayısının 2023’ten 2027’ye kadar yılda ortalama 48 bin 800 artması bekleniyor.

2022 yılı sonunda, 145 bin 000 teknisyen (veya tahmini işgücünün yüzde 30’u) GWO’nun Temel Güvenlik Eğitimi standardından en az bir geçerli sertifikaya sahipti. Bu da 2023’ten 2027’ye kadar 429 bin 200 teknisyenin daha rüzgâr endüstrisi eğitimine ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Bu teknisyenlerin yüzde 80’inden fazlasının Avustralya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Japonya, Kenya, Güney Kore ve ABD olmak üzere 10 ülkede gerekli olacağı öngörülüyor.

Toplam rüzgar teknisyeni işgücü, 2022’ye kıyasla 2027’de yüzde 12 artarak karaya kıyasla, 2022’ye kıyasla 2027’de yüzde 79 artış göstererek en hızlı açık denizde büyüyecek. 2027 yılına kadar teknisyenlerin yüzde 87’si karada, çoğunlukla ve artan bir ivmeyle operasyon ve yönetim segmentinde çalışacak.

Bu yılki rapor için kullanılan model, rüzgar santrallerinin inşaat, kurulum, işletme ve bakım bölümlerine odaklanıyor. Araştırma ve geliştirme, tedarik, imalat, nakliye ve lojistik, hizmet dışı bırakma ve yeniden güçlendirme gibi proje yaşam döngüsünün diğer segmentlerindeki işgücü ihtiyaçlarına ilişkin hesaplamalar raporda incelenmiyor.

‣ IRENA: Yenilenebilir enerji mevcut istihdamı dört katına çıkaracak
‣ Avrupa’dan Kuzey Denizi’ndeki rüzgar çiftlikleri için ‘muazzam’ taahhüt

Uzmanlar ne diyor?

Global Wind Organisation Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Jakob Lau Holst:

“İşgücünün geliştirilmesi politika yapıcılar, sektör dernekleri ve işverenler için en önemli konuların başında geliyor. GWO/GWEC Küresel Rüzgâr İşgücü Görünümü, sadece dünya rüzgâr filosunun tahmini kurulumu ve bakımı için kaç kişiye ihtiyaç duyulacağını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bunların ne kadarının sektöre yeni gelenler olacağını da vurguluyor. Bu durum, işverenlerin ihtiyaçlarını karşılayan ve insanların diğer sektörlerden ve eğitim sistemlerinden getirdikleri mevcut yetenekleri tamamlayan giriş seviyesi becerilere yeniden odaklanılması gerektiğinin altını çiziyor.”

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi CEO’su Ben Backwell:

“Güçlü bir işgücü ve sağlıklı bir tedarik zinciri, bu on yıl içinde rüzgar kapasitesinin muazzam büyümesi için çok önemli olacaktır. Büyüyen işgücüne, sağlık ve güvenliği sektörün büyümesinin merkezine koyan bir yaklaşımla, doğru şekilde eğitilmeleri için gerekli araçların sağlanması hayati önem taşıyor. GWEC, Küresel Rüzgar Örgütü ile birlikte Küresel Rüzgar İşgücü Görünümü 2023-2027’yi sunmaktan mutluluk duyuyor. Rapor, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının nasıl korunacağını ve dünya çapında 1,5°C hedefi ile uyumlu rüzgar enerjisi projelerinin taleplerini karşılamak için eğitim kapasitesinin nasıl artırılacağını ortaya koyuyor. Rüzgar ve yenilenebilir enerji için vasıflı ve sürdürülebilir bir işgücü olmadan, enerji dönüşümü zamanında gerçekleşmeyecektir.”

Genel Görünüm, Avustralya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Japonya, Kenya, Güney Kore ve ABD olmak üzere özellikle 10 ülkedeki kara ve açık deniz rüzgar büyümesini ve işgücü ihtiyaçlarını vurguluyor. Rüzgar enerjisinin iklim ve enerji hedeflerini desteklemeye devam edebilmesi ve dünya çapında modern ve sürdürülebilir ekonomilere katkıda bulunabilmesi için, bu ülkelerin yüksek rüzgâr enerjisi hedeflerinin güçlü bir sağlık ve güvenlik kültürü ve eğitimli bir işgücü ile desteklenmesi gerekiyor.

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.