EnerjiEkolojiManşet

IRENA: Yenilenebilir enerji mevcut istihdamı dört katına çıkaracak

0

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), Küresel Ölçekte Yenilenebilir Enerjinin Görünümü Raporu‘nu yayımladı. Rapor,  yenilenebilir enerjiye dayalı enerji dönüşümünü desteklemenin, 2050 yılına kadar ekonomik büyüme sağlayabileceğini, milyonlarca yeni istihdam yaratabileceğini ve insan refahını yükselteceğini ortaya koyuyor.

Buna göre, ekonomilerin kapsamlı şekilde karbondan arındırılması stratejilerinin, yaklaşık 130 trilyon dolarlık enerji yatırımı gerektiriyor. Ancak bu büyük ölçekli yatırım önemli sosyo-ekonomik kazanımlar yaratacak. 

98 trilyon dolar kazanç sağlayabilir

Enerji sistemlerinde yaşanacak dönüşümle, 2050 yılı itibariyle toplam küresel GSYİH kazanımlarında, işlerin olağan seyrettiği senaryoya kıyasla 98 trilyon ABD doları artış yaşanabilir.

Yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 42 milyon yeni iş yaratılması sonucu mevcut seviyesinin dört katına çıkan istihdama, enerji verimliliğinde 21 milyon ve sistem esnekliği kapsamında 15 milyon yeni iş eklenebilir.

Adil ve dayanıklı ekonomiyi inşa etmek 

Koronairüs salgınıyla mücadele kapsamında hükümetlerin ekonomi iyileştirme programlarını hayata geçirdiğini söyleyen IRENA’nın Genel Direktörü Francesco La Camera raporla ilgili şunları söyledi:

Kriz, mevcut sistemin temelindeki kırılganlıkları ortaya çıkardı. IRENA’nın bu raporu, kısa vadeli ekonomik iyileştirme programlarını, Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri‘nin orta ve uzun vadeli hedefleriyle uyumlu hale getirerek, daha sürdürülebilir, adil ve dayanıklı ekonomiler inşa etmenin yollarını gösteriyor.

Hükümetlerin yenilenebilir enerji yatırımlarının ekonomik iyileştirme stratejilerinin ayrılmaz parçası haline getirmesi gerektiğini söyleyen La Camera böylece hükümetlerin birden fazla ekonomik ve sosyal hedefe eşzamanlı ulaşabileceklerini kaydetti. 

Maliyetler kısa sürede kapatılacak

Raporda ayrıca net sıfır emisyon hedefine ulaşmayla ilgili kapsamlı bir yol haritası sunuluyor. Başta yeşil hidrojen ve son kullanıcı ürünlerinin elektrifikasyonu olmak üzere belirlenen beş adet teknoloji önceliğine yatırım yapılarak, ağır sanayi ve yüksek karbonlu sektörlerde fosil yakıtların yenilenebilir enerjiyle ikame edilebileceği, dolayısıyla emisyon azaltımı sağlanacağı ortaya konuluyor.

Rapor, düşük karbonlu yatırımların, yatırım maliyetlerinin hızla üzerine çıkan finansal performans sağlayacağını gösteriyor. Özellikle sağlık ve çevresel etmenler gibi dışsallıklarda oluşacak düşüş, yatırım maliyetlerinden sekiz kat daha fazla tasarruf sağlayabilir. İklim riskleri açısından güvenli bir senaryo, 2050 yılına kadar toplam 110 trilyon dolarlık enerji yatırımı gerektiriyor. Kapsamlı ve net sıfır emisyon hedefleyen senaryo ise bu yatırıma 20 trilyon dolar ek yatırım ihtiyacı ekliyor.

10 farklı ülkede dönüşüm senaryoları

Rapor aynı zamanda, dünyadaki on farklı bölgede, enerji ve sosyo-ekonomik dönüşüm senaryolarını inceliyor. Senaryolar farklılaşsa da tüm bölgelerde yenilenebilir enerji kullanımının artması bekleniyor. Yenilebilir enerjinin Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Avrupa Birliği ve Sahra Altı Afrika’da 2050 yılına kadar toplam enerjinin yüzde 70 ila 80’ini karşılaması öngörülüyor.

Benzer şekilde, ısı ve ulaşım gibi son kullanıcı nezdindeki elektrifikasyonun tüm bölgelerde artması, Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa‘nın büyük bölümünde yüzde 50’yi aşması bekleniyor. Fosil yakıt sektöründeki istihdam kayıplarına rağmen, tüm bölgelerde insan refahında önemli artış ve yenilenebilir enerji sektöründeki istihdamda net artış yaşanacağı öngörülüyor. 

Koordinasyon şart

Birbiriyle ilişkili enerji ve iklim hedeflerine ulaşmak ve sosyo-ekonomik refahı artırmak için bölgesel ölçekte ve ülke düzeyinde hedeflerin güçlendirilmesi önem taşıyor. Rapora göre uluslararası, bölgesel ve yerel ölçeklerde daha güçlü koordinasyon önem arz ediyor.

Rapor, finansal destek mekanizmalarının, kırılganlık seviyesi yüksek ülkeler ve toplumların da dahil edildiği öncelikli alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

IRENA hakkında

Enerji dönüşümü alanında çalışan hükümetler arası bir kuruluş olan IRENA, ülkelerin sürdürülebilir enerji dönüşümü süreçlerine destek sunmanın yanı sıra, yenilenebilir enerji alanında uluslararası işbirliği, yasal altyapı ve teknoloji geliştirme konularına kaynak ve finansman yaratmak amacında olan temel bir bilgi platformu.

161 üyeden (160 Devlet ve Avrupa Birliği) oluşan ve katılım süreci değerlendirilen 22 etkin ülkede faaliyetlerini sürdüren IRENA, düşük karbonlu ekonomik büyüme ve insan refahı için sürdürülebilir kalkınma, enerji erişimi, enerji güvenliği ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, benimsenmesi ve sürdürülebilir kullanımını teşvik ediyor.

Kategori: Enerji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.