EkonomiEnerjiManşet

IEA raporu: Yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam, toplam enerji istihdamının yarısını geçti

0

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu yıl ilk kez dünya çapındaki enerji istihdamını bölgesel ve teknoloji bazında inceledi.

Bundan sonra her yıl hazırlanacak Dünya Enerji İstihdamı Raporu‘na göre, enerji sektörü pandeminin ardından geçen yıl toparlanarak dünyadaki toplam iş gücünün yüzde 2’sini oluşturdu.

Buna göre sektörde 2019’daki seviyesine göre 1,3 milyon artışla 65 milyon insan istihdam edildi. 

Toplam istihdamın 21 milyonunu yakıt tedariki, 20 milyonunu elektrik sektörü ve 24 milyonunu enerji verimliliği ve araç imalatı sektörleri oluşturdu.

Sektör, temiz enerjideki yeni istihdamlarla toparlandı

Enerji sektöründeki küresel istihdamın pandemi öncesi seviyelerinin üzerine çıkmasını rapor, temiz enerjide artan işe alımlara bağlıyor:

“Büyüme, temiz enerji sektörlerindeki işe alımlardan kaynaklandı. Bu arada petrol ve gaz sektörü, pandeminin başlangıcında istihdamdaki en büyük düşüşleri gördü ve henüz tam olarak toparlanmadı.”

Temiz enerjide çalışanların toplam enerji istihdamındaki payı yüzde 50’yi aştı.

Temiz enerjide çalışanların yaklaşık üçte ikisi yeni projeler inşa ediyor veya temiz enerji teknolojileri üretme işi yapıyor.

Dünya genelinde fosil yakıtlara bağlı (sarı ile gösterilen) ve temiz enerjiye bağlı (mavi ile gösterilen) istihdamın oranları.

Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde çalışanların sayısı, petroldakilere eşit

Aynı zamanda, petrol ve gaz sektörü de, özellikle yeni sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısı olmak üzere geliştirilmekte olan yeni projelerle istihdamda bir artış yaşıyor.

Enerji sektörü, 2022’de son yıllarda en hızlı istihdam büyümesini görmeye hazırlansa da yüksek girdi maliyetleri ve enflasyonist baskılar; güneş, rüzgar, petrol ve gaz gibi bazı bölgelerde ve alt sektörlerde halihazırda mevcut olan işe alım ve tedarik zincirini zora sokuyor.

Rapor, ABD Enflasyon Azaltma Yasası da dahil olmak üzere, salgına ve Rusya‘nın Ukrayna‘yı işgaline yönelik politika tepkilerinin, yeni işe alım talebini artırmaya ve küresel enerji tedarik zincirlerinin statükosunu değiştirmeye devam edeceğini ööngörüyor.

Rapordan bazı öne çıkan bulgular özetle şöyle:

 • Birçok temiz enerji segmenti, geleneksel enerji segmentlerindeki işgücüyle rekabet ediyor. Başta güneş ve rüzgar olmak üzere düşük karbonlu enerji üretimi, petrol arzıyla aynı düzeyde (7,8 milyon) istihdam sağlıyor. Küresel olarak 13,6 milyon olan araç üretimi istihdamı, işgücünün yüzde 10’unu elektrikli araçların, bileşenlerinin ve pillerinin üretiminde kullanıyor.
 • Enerji istihdamının yarısından fazlası Asya-Pasifik bölgesinde. Bu, bölgedeki hızla genişleyen enerji altyapısını ve özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve piller için hem yerel hem de ihracat pazarlarına hizmet veren üretim merkezlerinin ortaya çıkmasını sağlayan daha düşük maliyetli işgücüne erişimi yansıtıyor.

 • Çin tek başına küresel enerji iş gücünün yüzde 30’unu oluşturuyor.
 • Orta Doğu ve Avrasya‘da enerji işgücü, ortalama yüzde 3,6 ile ekonomi genelinde istihdamın nispeten yüksek bir payını oluşturmaktadır.
 • Kuzey Amerika‘da enerjide 7,9 milyon işçi var, bu da toplam istihdamın yüzde 3,4’üne denk geliyor; Avrupa‘da enerjide çalıan 7,5 milyon işçi de toplam istihdamın yüzde 2,4’üne denk geliyor.

Tüm IEA senaryolarında, temiz enerji istihdamı artacak ve fosil yakıta bağlı işlerde düşüş yaşanacak.

 • Raporda öngörülen ‘2050’ye Kadar Net Sıfır Emisyon Senaryosu‘nda, 2030 yılına kadar 14 milyon yeni temiz enerji işi yaratılırken, 16 milyon işçi daha temiz enerjiyle ilgili yeni rollere geçiyor.
 • Temiz enerji istihdamı, enerji sistemlerini karbondan arındırma çabalarının yanı sıra hızla büyüyor – bu sektörler bugün küresel enerji işgücünün yüzde 50’sini oluşturuyor ve en yüksek istihdam yaratma potansiyelini temsil ediyor.
 • Enerji sektörü işgücünün yaklaşık yüzde 65’i yeni enerji altyapısının geliştirilmesiyle ilişkiliyken yüzde 35’i mevcut enerji varlıklarının işletilmesi ve bakımıyla ilgileniyor.
 • Enerji sektörü, diğer sektörlerden daha yüksek vasıflı işçiler talep ediyor ve işgücünün yüzde 45’i üniversite diplomalarından mesleki sertifikalara kadar bir dereceye kadar yüksek öğrenim gerektiriyor.

Yeni enerji işleri her zaman aynı yerde olmayabilir veya değiştirdikleri işlerle aynı becerileri gerektirmeyebilir, bu da politika yapıcıların enerji geçişlerinin mümkün olduğu kadar çok insana fayda sağlamasını sağlamak için iş eğitimine ve kapasite geliştirmeye odaklanmasını gerektirebilir.

Enerjide kadın temsili genel ortalamaların çok altında

 • Kadınlar enerji sektöründe çok az temsil ediliyor. Kadınlar, küresel istihdamın yüzde 39’unu oluşturmasına rağmen, geleneksel enerji sektörlerinin yalnızca yüzde 16’sını oluşturuyor. Ekonomi genelindeki istihdamda olduğu gibi, kadınlar enerjide üst yönetimin çok küçük bir kısmını oluşturuyor: yüzde 14.

woman employe kadın enerji rüzgar

 • Politika çerçeveleri ve cinsiyet dengesini iyileştirmeye yönelik güçlü özel sektör çabalarının olduğu bölgelerde oranlar daha iyi olsa da, kadınların sektördeki üst yönetim rollerine katılımı söz konusu olduğunda, tüm coğrafyalar enerji sektörünün ekonomi genelindeki ortalamanın gerisinde kaldığını gösteriyor.
 • Küresel olarak fosil yakıtlar ve temiz enerji segmentleri arasında kadın istihdamının payında büyük farklılıklar olmasa da, temiz enerji start-up’ları, hala paritenin çok altında olsa dahi temiz enerjide kadın kurucuların ve mucitlerin daha büyük varlığıyla değişim sinyalleri veriyor.

Raporda temiz enerjinin getirebileceği istihdama dair de şu değerlendirme yer alıyor:

Fosil yakıtlar bugün dünya çapında yaklaşık 32 milyon istihdam sağlıyor.

Bazı şirketler, yetenekli elemanlarını elde tutmak için, düşük karbonlu segmentlere geçtiklerinde onları da oraya aktarıyor ve ihtiyaçlar ortaya çıktıkça çalışanları farklı iş segmentleri arasında kaydırmak için esneklik sağlıyor.

Bununla birlikte, bu her yerde bir seçenek değildir ve etkilenen işçiler için adil bir geçişin sağlanması, 2015’ten bu yana zaten istikrarlı düşüşler görmüş olan kömür başta olmak üzere birçok bölgede politika yapıcılar için gittikçe odak noktası olacak.”

IEA’nın 250’ye kadar Net Sıfır Emisyon Senaryosunda, 2030 yılına kadar temiz enerjide 14 milyon kadar yeni iş yaratılıyor.

Çeşitli işe alım uygulamalarını ve özel sektör girişimlerini destekleyen yeni kamu sektörü politika çerçevelerinin tanıtılması, bu on yıldaki enerji istihdam artışını bir fırsat haline getirebilir.

More in Ekonomi

You may also like

Comments

Comments are closed.