ManşetTürkiye

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı

0

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi‘nden oluşan Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı.

Ankara’da Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılan açıklamaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak katıldı.

Metinde yer alan dokuz ana madde şöyle:

 • Hukuk, Adalet ve Yargı
 • Kamu Yönetimi
 • Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim
 • Ekonomi, Finans ve İstihdam
 • Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm
 • Sektörel Politikalar
 • Eğitim ve Öğretim
 • Sosyal Politikalar
 • Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları

MUTABAKAT METNİ’NİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Tek kullanımlık plastiğe son, Yeşil dönüşüm fonu ve çevre mahkemeleri kurulacak

Millet İttifakının ‘yeşil’ politikalarını Gelecek Partisi’nden Feridun Bilgin açıkladı. Politika metninde, kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesi, Kanal İstanbul’un göreve başlandığı gün iptal edileceği, Yeşil Dönüşüm‘ü destekleyecek bağımsız bir finansman kuruluşu olarak İklim Bankası kurulacağı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı” olarak yeniden yapılandırılacağı, Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacağı yer alıyor. 

Yeni termik santral kurulmayacak

Bilgin şunları söyledi:

Yeni bir İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı kuracağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamak için, Yeşil Ekonomiye Geçiş Programı’nı yürürlüğe koyacağız. Yurt içinde kuracağımız karbon fiyatlama sistemlerinden elde edilecek gelirlerle, sektörlerin dönüşümünü finanse edecek ”Yeşil Dönüşüm Fonu”nu kuracağız. Çevre İhtisas Mahkemeleri kuracak, Türk Ceza Kanunu’ndaki çevre suçlarının kapsamını genişletip, cezalarını artıracağız. Tek kullanımlık plastikleri, kademeli olarak hayatımızdan çıkartacağız. Siyanür, sülfürik asit, silika gibi zehirli toksik kimyasal maddelerin kullanımını içeren ayrıştırma tekniklerini yasaklayacağız. Yeni termik santral yapmayacağız. Cumhurbaşkanı’na ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren Orman Kanunundaki maddeyi yürürlükten kaldıracağız.

Ormanlar ve sulak alanlara tesise izin yok

Orman köylülerinin gelirini artıracak alternatif geçim kaynakları oluşturacak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız. Ormanlar ile nitelikli doğa, tarım, korunan ve sulak alanlarda, çevreye zarar veren tesislere izin vermeyeceğiz. Yanan orman alanlarına verilen yasaya aykırı imar izinlerini iptal edeceğiz. Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir Su Kanunu çıkaracağız.

Sanayi başta olmak üzere her alanda, “Su Ayak İzi” hesaplamalarını dikkate alan projeleri destekleyeceğiz. Göl ve nehirlerimiz için risk haritaları oluşturacak, çölleşmekte olan göl ve nehirlerimiz için acil eylem planlarını uygulamaya koyacağız.”

Akkuyu Nükleer Santral Projesi gözden geçirilecek, maden aranmasına hız verilecek’

Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları ve üstlenilen yükümlülükleri, gözden geçireceklerini belirten Feridun Bilgin, “Türkiye’nin sahip olduğu maden kaynaklarının aranmasına hız verecek, sektörün milli gelirdeki payını artıracağız. Üretilen madenleri yarı mamul veya mamul ürün haline getirecek yatırımları teşvik edecek, Türkiye’yi hammadde ihraç edip, yarı mamul ve mamul ürün ithal eden ülke olmaktan kurtaracağız” diye konuştu.

Bilgin, Atatürk Havalimanı’nı da yeniden uçuşa uygun hale getireceklerini bildirdi.

Ortak metinde İstanbul Sözleşmesi ve LGBTİ+ hakları üzerine ise herhangi bir ifade bulunmuyor. 

240 sayfadan oluşan metinin ön sözünde “Temel hedefimiz, Türkiye’yi herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüğü ve sosyal refah standartlarına ulaştığı, kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların geleceğe umutla baktığı, toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülke haline getirmektir” denildi.

Kuvvetler ayrılığına dayalı, adil parlamenter sistem

Toplantının açış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, “Millet İttifakı kuvvetler ayrılığını tesis eden, özgürlükçü, adil parlamenter sistem; etkin, katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Yasama reformuyla Meclis’in faaliyetlerine çoğulculuğu sağlayacak, yeni bir Meclis iç tüzüğü hazırlayacağız” dedi.

Öztrak özetle şunları kaydetti:

 • Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Meclis’te istişare ve müzakereyi etkisizleştiren torba kanun uygulamasına son vereceğiz. Milletlerarası sözleşmesinden çekilme yetkisini sadece TBMM’de olmasını anayasal güvence altına alacağız. Meclis’in yürütme organını millet adına denetleme yetkisini güçlendireceğiz.
 • Bütçe hakkı TBMM’nin devredilmez bir yetkisi ve denetim aracı olacak. Meclis’te Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız. Komisyon başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilecek.

Cumhurbaşkanı yedi yıl için, bir kez seçilecek

 • Yürütme reformuyla cumhurbaşkanını 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralı getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. Cumhurbaşkanı, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak.
 • Başbakanı, bakanları yönetimde etkin hale getireceğiz. OHAL yasasından kaynaklanan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız.
 • Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsız yargı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracağız, yerine Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul kuracağız. Adalet Bakanı ve müsteşarı Hâkimler Kurulu’nda yer almayacak.
 • Hâkimler idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı’na bağlı olmayacak. Özel yargılama usüllerine ve özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız.
 • Ceza yargılamalarında, duruşma salonlarında iddia ve savunmanın fiziki olarak eşit konumda olmasını sağlayacağız. Kadınlar için adli yardımın ve zorunlu müdafiliğin kapsamını genişleteceğiz.
 • AYM üyeliklerine hülle yöntemiyle atama yapılmasını önleyeceğiz. Seçim ve siyasi partiler mevzuatında millet iradesinin TBMM’ye en geniş, en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.

Parti kapatma zorlaştırılacak, seçim barajı yüzde 3

 • Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz.
 • Basın özgürlüğünü sağlayacağız. İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal  etmeyecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz.
 • Kamu yönetimini, hukuka uygunluk, şeffaflık, tarafsızlık, liyakat ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvedeceğiz.

Bakanlıklara düzenleme

 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak; Ticaret Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız. Hazineyi Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız. Şehircilik ve Afet Yönetimi, Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlıklarını kuracağız. Bakan yardımcılıklarını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlık sistemini kuracağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz.
 • Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Belediyelerin aldığı payları artıracağız  Muhtarlık temel kanununu çıkaracağız. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Üst düzey görevlerdeki kadın yöneticilerin sayısını artıracağız. Kamu çalışanaları arasında maaş adaletini sağlayacağız. TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nu kuracağız.”

Çanakçı: Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız

Deva Partisi’nden İbrahim Çanakçı,  enflasyonu iki yıl içinde kalıcı olarak tek haneye indireceklerini, aşırı yoksulluğu sıfırlayacaklarını, Merkez Bankası’na fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluk yüklemeyeceklerini ve “arka kapı döviz satışlarındaki” hukuksuzlukları takip edeceklerini söyledi.

Kur korumalı mevduatta yeni hesap açmayacaklarını belirten Çanakçı, “Cumhurbaşkanlığı’nı Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanı’na tahsisli saray ve köşkleri halkın kullanımına açacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız.  Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almasına son vereceğiz” diye konuştu.

Şahinalp: Eğitim yeniden yapılandırılacak

Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp ise , “Uygulayacağımız bilim politikası ile Türk bilim dünyasının kaybettirilen ulusal yetkinliğini ve uluslararası saygınlığını cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel atılım felsefesine uygun şekilde yeniden tesis edecek, Türkiye’yi bilimsel ve teknolojik cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

Tüm Türkiye’yi “teknopark” yapacaklarını kaydeden Şahinalp, 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacaklarını belirtti: Meydanlar, kütüphaneler gibi ortak kullanım alanlarında kesintisiz ve ücretsiz internet hizmetini vereceğiz. Eğitimi yeniden yapılandıracağız. Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz. Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde mutlaka sağlayacağız. Orta öğrenime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz.”

Şahinalp, LGS’yi süreç içinde tamamen kaldıracaklarını ve üniversiteye girişte yılda bir kere yapılan  sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacakarını; YÖK’ü kaldıracaklarını, zorunlu eğitimi ise  1+5+4+3 şeklinde uygulayacaklarını bildirdi.

Bilgin: Tarımda indirimli elektrik tarifesi

Gelecek Partisi’nden Feridun Bilgin de Altılı Masa’nın tarım politikalarını anlattı:  “Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız.  Tarım ürünlerinde taban fiyatları; maliyet, kur, enflasyon ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.  Parite uygulaması getirerek, süt ve et üreticilerini yem fiyatlarındaki artışlara karşı koruyacağız.

Mazot, gübre, yem ve tohum gibi girdi desteklerini; çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini, üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz.”

Ziraat Bankası’nı tekrar çiftçinin bankası yapacaklarını söyleyen Bilgin, “Zirai ilaç ve gübre kullanımının takibini kontrol altına alarak, kalıntı oranını uluslararası normların altına düşüreceğiz” dedi.

Yeni bir Turizm Kanunu çıkaracaklarını anlatan Bilgin, ayrıca sanatçıların bir araya geleceği, konaklama, sağlık ve bakım hizmetlerinin verileceği, Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracaklarını söyledi.

Özlale: Yoksulluk ve barınma sorunu çözülecek

İyi Partili Ümit Özlale de şunları kaydetti:

 • Yoksul ailelere başta süt ve bebek maması olmak üzere gıda ve hijyen desteği vereceğiz. Ulusal ebeveynlik programını hayata geçireceğiz. Nasıl çocuk yetiştirileceğini bütün vatandaşlarımıza anlatacağız. Çocukların şiddet, cinsel istismar ve sömrüsüne karşı her türlü tedbiri alacağız. Sokakta yaşamak zorunda bırakılan, çalıştırılan, dilendirilen bütün yavrularımızı koruma altına alacağız.
 • Vatandaşla hak temelli ilişki kuracağız. Geliri belirli bir düzeyin altındaki ailelere insan onuruna yakışır bir yaşam desteği sağlayacağız.
 • Daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayarak hakkaniyet ilkesini gözeteceğiz. Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyonu değil büyümeden kaynaklı refah artışını da hesaba katacağız.
 • İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı bulunan ev kadınlarının borçlanma hususunda iyileştirme sağlayacağız.
 • Artık ülkemizde kaçak yabancı işçi çalışmayacak. Türkiye’yi yol geçen hanına dönüştüren vize rejimini yeniden düzelteceğiz. Çocuk işçi çalıştırılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Çocuk sömürüsüne dur diyeceğiz.
 • Asgari ücret tespitinde ILO Sözleşmesi’ni onaylayacağız. Ülkemizin konut sorununu da çözeceğiz. TOKİ asıl görevine geri dönüp sadece sosyal konut ödeyecek. Dar gelirli ailelere peşin para vermeden kira öder gibi konut sahibi olacak.
 • Üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu çözeceğiz. Öğrencilerimiz modern ve üniversitesine yakın devlet yurtlarında kalacak.
 • Yabancıların gayrimenkul alarak vatandaş olmalarının önüne geçeceğiz. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı doktorlarına giderse gitsinler demeyecek. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı sağlık çalışanlarını ülkemize nasıl döndürürüm diye endişe edecek. İlaç krizine son vereceğiz.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.